Pretraga

Crkva ili matičar? Čitatelji su nam odgovorili gdje žele sklopiti brak

A- A+

Sve više ljudi brak sklapa samo kod matičara. Sudeći prema trendovima posljednjih godina, moguće je da je broj brakova sklopljenih samo kod matičara prešao broj brakova sklopljenih samo u Crkvi. U anketi smo pitali naše  čitatelje gdje žele sklopiti brak, a na to nam je odgovorilo njih 1.359.

pixabay.com

Podaci Državnog zavoda za statistiku za 2018. godinu pokazali su da se broj brakova sklopljenih kod matičara opasno približio broju brakova sklopljenih u Crkvi.

Iz godine u godinu broj brakova sklopljenih samo kod matičara je sve veći. Pitali smo nekoliko mladih ljudi kakva su njihova razmišljanja, a na portalu smo objavili i anketu u kojoj smo čitatelje pitali gdje žele sklopiti brak. Na anketu je u trenutku pisanja ovog teksta odgovorilo 1.359 naših čitatelja i uglavnom su podijeljeni.

Najviše ih je (32,84%) reklo da žele sklopiti brak samo u Crkvi. Slijede oni koji žele sklopiti brak i u Crkvi i kod matičara (28,28%), potom oni koji se žele vjenčati samo kod matičara (22,68%). Najmanje ih je reklo da uopće ne žele sklopiti brak (16,27%).