Pretraga

Evo kako do posla u obećanim zemljama za mlade Hrvate

A- A+

Veliki se broj srednjoškolaca želi uputiti u inozemstvo u potrazi za boljim životom. Prema anketi postavljenoj na Facebooku, saznali smo kako su njihova idealna odredišta Kanada, Njemačka i SAD. Odlučili smo istražiti što je sve potrebno za vizu i dozvolu za rad u ove tri države.

Postavili smo anketu na Facebooku kako bi doznali gdje bi srednjoškolci otišli u potrazi za boljim životom. Dobili smo različite odgovore, ali su prva tri mjesta zauzele Kanada, Njemačka i SAD. Odlučili smo provjeriti što je sve potrebno kako biste dobili vizu i dozvolu za rad u ovim zemljama.

www.facebook.com

Kanada

Postoje dva načina kako doći do radne dozvole:

1. Radna dozvola dobivena preko programa IEC izdaje se samo osobama koje zadovoljavaju specifične kriterije programa
IEC i koje zadovoljavaju uvjete za ulazak u Kanadu.

 • Pregledna kopija stranica s osobnim podacima iz putovnice te ona mora biti valjana najmanje jedan nakon odlaska iz Kanade i s jednom praznom stranicom.

 • Dokaz da imate dostatna financijska sredstva (2.500 CAD) za pokrivanje troškova na početku boravka u Kanadi (npr. izvadak iz računa).

 • Dokaz o plaćenoj pristojbi

 • Potpun i ažuriran životopis

2. Za druge radne
dozvole morate imati ponudu za zaposlenje u Kanadi.

 • Pregledna kopija stranica s osobnim podacima iz vaše putovnice te ona mora biti valjana najmanje jedan da nakon odlaska iz Kanade i s jednom praznom stranicom.

 • Dokaz da imate dostatna financijska sredstva (2.500 CAD) za pokrivanje troškova na početku boravka u Kanadi (npr. izvadak iz računa).

 • Dvije fotografije veličine kao za putovnicu

 • Potpun i ažuriran životopis

 • Potvrda o nekažnjavanju u Republici Hrvatskoj

 • Obrazac za prijavu za izdavanje radne dozvole (IMM1295)

 • Obrazac s informacijama o članovima obitelji (IMM5645)


Njemačka

Za odlazak u Njemačku trebate ispuniti dva upitnika i dva zahtjeva za trajni boravak. Imajte na umu da vrijeme obrade traje od šest do osam tjedana.

Uz navedeno još su vam potrebni:

 • ugovor o radu na njemačkom jeziku u originalu i kopiji

 • dokaz o kvalifikaciji u originalu i dvije kopije, s prijevodom na njemački jezik u originalu i kopiji

 • 1 biometrijska fotografija

 • putovnica

 • pristojba u iznosu od 60 eura plaća se u kunama

Vizu možete podnijeti uz prethodnu rezervaciju termina ovdje.


SAD

Za ulazak i rad u SAD morate paziti na to da izvadite neuseljeničku vizu kategorije H.

Morate proći kvalifikaciju na kojoj trebate donijeti:

 • Dokaz o odgovarajućem obrazovanju i relevantnim radnim iskustvom

 • Odobrenje peticije koju podnosi poslodavac, od strane Službe Sjedinjenih Država za državljanstvo i useljenje

Kad ste se kvalificirali, trebate učiniti sljedeće kako biste podnijeli zahtjev: