Pretraga

Izašli alarmantni podaci: Sve više učenika u dobi od 11 i 13 godina puši cigarete

Prema najnovijem istraživanju o zdravstvenom ponašanju mladih kojeg je predstavio HZJZ na Dan bez duhanskog dima, svakodnevno pušenje cigareta među učenicima i učenicama u dobi od 11 i 13 godina u 2022., u značajnom je porastu u odnosu na 2018. Važna stavka u svemu tome svakako su i e-cigarete i vejpanje, koji postaju sve popularnije.

Ilustracija: Unsplash

U suradnji s Nacionalnim povjerenstvom za borbu protiv pušenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) organizirao je okrugli stol povodom Dana bez duhanskog dima, koji se prigodno obilježava na prvi dan Korizme. Doktorica Ivana Pavić Šimetin predstavila je najnovije istraživanje o zdravstvenom ponašanju mladih, iz kojeg dolaze alarmantni podaci vezani za – pušenje. Konkretno, oni navode da je u 2022. svakodnevno pušilo više učenika i učenica u dobi od 11 i 13 godina, nego što je to bio slučaj 2018. godine.

Svakodnevno pušenje u značajnom porastu

Da shvatite razmjere povećanja, naglasimo da se broj 11-godišnjih učenika koji svakodnevno puše povećao u odnosu na 2018. godinu preko 100 posto. Tako ih je, primjerice, 2018. pušilo 0,5 posto, a sada ih puši 1,1 posto. Kod učenica te dobi, situacija je ponešto drugačija. Godine 2018. pušilo ih je 0 posto, a sada ih puši 0,4 posto. Sličan porast može se vidjeti kod 13-godišnjaka i 13-godišnjakinja u odnosu na 2018. godinu, dok je svakodnevno pušenje kod 15-godišnjih učenica i učenika u padu. Kad se gleda usporedba podataka iz 2014. i 2022. godine, može se vidjeti opadajući trend pušenja kod učenika u dobi 13 i 15 godina.

Prikaz učenika i učenica u dobi od 11, 13 i 15 godina koji puše svakodnevno. Foto: srednja.hr

S ovim je podacima porastao i broj učenika i učenica u dobi od 11 i 13 godina koji su pušili najmanje jednom tjedno i najmanje jednom u posljednjih 30 dana. Ta je brojka kod 15-godišnjaka u padu u usporedbi s prethodnim godinama, osim kod 15-godišnjih učenica. Zanimljivo je kako postoji poveznica između utjecaja pandemije koronavirusa na mentalno zdravlje i pušenje mladih. Istraživanje tako navodi da su češće pušili oni na koje je pandemija mentalno lošije utjecala.

Povezanost pušenja marihuane i cigareta

U prezentaciji HZJZ-a istaknuli su i povezanost pušenja cigareta i marihuane. Među dječacima od 15 godina koji nikada nisu probali marihuanu, 16,8 posto pušilo je cigarete barem jednom u zadnjih 30 dana. Među onima koji su probali marihuanu, njih 77,5 posto pušilo je cigarete barem jednom u zadnjih 30 dana. S druge strane, to znači da 22,5 posto 15-godišnjaka koje je probalo marihuanu, nije zapalilo cigaretu u posljednjih 30 dana.

Među djevojkama od 15 godina koje nisu probale marihuanu, njih 19,3 posto pušilo je cigarete barem jednom u zadnjih 30 dana. Među onima koji su probale marihuanu, cigarete u posljednjih 30 dana pušilo je njih 87,7 posto, što je ipak veća brojka u odnosu na dječake. Pavić Šimetin ističe kako ovo nije samo usko vezano uz marihuanu te da je pušenje u toj dobi općenito povezano uz druga rizična ponašanja.

Izdvojeni članak

Novi Zeland želi zabraniti pušenje rođenima nakon 2004.: Pitali smo studente bi li trebala i Hrvatska

Vejpanje usko vezano uz kardiovaskularne bolesti

Osim o istraživanju o zdravstvenom ponašanju mladih, doktorica Dijana Mayer govorila je i o e-cigaretama koje su sve popularnije među mladima, jer se uglavnom reklamiraju kao sigurnije alternative od cigareta. Istaknula je da je izrazito zabrinjavajuće to što proizvođači agresivnim marketinškim kampanjama tvrde da su e-cigarete bezopasne, što, naravno, nije istina.

– Sve veći broj literature sugerira da su e-cigarete povezane s povećanim rizikom kardiovaskularnih i drugih morbiditeta i mortaliteta. E-tekućine i aerosoli iz e-cigareta sadrže štetne tvari koje se često nalaze u emisijama konvencionalnih cigareta. Iako prisutni na znatno nižim razinama, ove komponente potencijalno mogu imati slične štetne učinke na kardiovaskularni sustav, a elektronske cigarete ne bi trebale biti smatrane sigurnima dok se ne dokaže suprotno, stoji u prezentaciji HZJZ-a.

Kardiovaskularni učinci e-cigarete

– Upotreba e-cigareta povezana je s povećanjem agregacije trombocita, iako je većina istraživanja o trombocitima provedena na životinjama ili in vitro.
– E-cigarete su povezane s povećanim rizikom od infarkta miokarda i uobičajeno korisnici e-cigareta imaju 1,79 puta veću vjerojatnost razviti infarkt miokarda nego nepušači.
– E-cigarete povezuju se s upalama, oksidativnim stresom, endotelnom disfunkcijom, vaskularnim ozljedama i aterosklerozom
– Dugoročno, e-cigarete mogu dovesti do povišenih razina oksidativnog stresa
– Upotreba e-cigareta povezana je s povećanim brojem otkucaja srca i krvnog tlaka (ovi se učinci mogu pripisati nikotinu)

Osim toga, korisnici e-cigarete dokazivo izdišu u zrak aerosol koji sadrži nikotin i druge štetne tvari. Dakle, to znači da e-cigarete mogu utjecati na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru te na ljude koji se u njemu nalaze. Pokazano je i da oni koji se žele odviknuti od pravih cigareta uz pomoć e-cigarete, najčešće postanu dvostruki korisnici, odnosno na kraju počnu pušiti i jednu i drugu vrstu cigareta.

Zanimljivo je dodati da se sve više zemalja odlučuje na zabranu i ograničenja e-cigareta. Na primjer, 2018. godine e-cigarete zabranile su se u 40 zemalja. U Hrvatskoj je, inače, reguliran status e-cigareta, od definicije i pojma, pa sve do odredbi o obveznim zdravstvenim upozorenjima, zabrane prodaje maloljetnim osobama te bilo kakvog oblika oglašavanja i promidžbe.

Na kraju prezentacije o štetnosti e-cigareta, taksativno su navedene preporuke svjetske kardiološke federacije:

  • Provoditi više dugoročnih istraživanja utjecaja e-cigareta na zdravlje kardiovaskularnog sustava
  • Medicinski i znanstveni časopisi trebali bi izbjegavati objavljivanje i izlaganje na kongresnim studijima koje financira duhanska industrija
  • Zabraniti prodaju i distribuciju e-cigareta maloljetnicima
  • Zabranite arome
  • Zabraniti online prodaju e-cigareta
  • Zahtijevati označavanje i zdravstvena upozorenja na pakiranjima e-cigareta