Pretraga

Otvoren natječaj za članove odbora kojeg su institucije često ignorirale, ali i važno nacionalno vijeće

A- A+

Do kraja tjedna otvorena su dva važna natječaja za hrvatsku akademsku zajednicu. Bira se osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, a mijenja se i cjelokupni saziv Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, koji ima devet članova. Podsjetimo, radi se o odboru čije su odluke institucije često ignorirale.

Enternet.org

Hrvatski sabor svake dvije godine bira po osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj pa ćetako i ove izabrati njih osam. Do kraja tjedna otvoren je javni poziv za zaprimanje projedloga kandidata.

Brinut će za razvitak i kvalitetu sustava znanosti i visokog obrazovanja

– Članovi Nacionalnog vijeća u zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju te redovitog profesora u trajnom zvanju biraju se iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove iz više znanstvenih polja. Članove Nacionalnog vijeća koji su profesori visoke škole predlaže Vijeće veleučilišta i visokih škola. Državni dužnosnici te čelnici znanstvenih organizacija, visokih učilišta i članovi drugih najviših stručnih tijela koja se brinu za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja ne mogu biti članovi Nacionalnog vijeća, stoji u tekstu natječaja.

Kandidate za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja među kojima mogu biti znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, sindikati u znanosti te znanstvenici i članovi akademske zajednice.

Šest znanstvenika i tri uglednika

Do 15. siječnja otvoren je i javni poziv za zaprimanje kandidatura za Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Sabor imenuje Odbor koji ima devet članova, od kojih je ‘šest iz redova istaknutih znanstvenika i sveučilišnih profesora, a tri su osobe primjerenog ugleda u javnosti’. Mandat članova Odbora je četiri godine. Članove Odbora predlažu Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, znanstvene organizacije, sveučilišta, ministar te druge organizacije i osobe sukladno oglasu kojim se poziva na predlaganje članova Odbora.

Izdvojeni članak

Dok Odbor za etiku razmatra Barišićev navodni plagijat, on Odbor tuži Ustavnom sudu

No, članovi Odbora ne mogu biti rektori, prorektori, dekani, prodekani, ravnatelji te članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predsjednik, potpredsjednici, glavni tajnik i voditelji zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Izdvojeni članak

Ustavni sud odbacio mišljenje Odbora koje je utvrdilo plagiranje na Sveučilištu u Zadru

Podjetimo, mišljenja i preporuke Odbora za etiku u znanosti više su ignorirani od strane visokoškolskih i znanstvenih institucija. No, nisu mu bile sklone ni one političke. Rad Odbora, koji je početkom 2017. bio u fokusu javnosti zbog mišljenja o plagijatu bivšeg ministra Pave Barišića, Vlada je okarakterizirala sintagmom upitne zakonitosti. Njegove odluke poništavao je i Ustavni sud. Zbog svega toga posljednji saziv Odbora bio je gotovo nevidljiv. Hoće li se u novome sazivu Odbor zaista baviti etikom, odnosno propitivanjem neetičkog postupanja u znanosti, ili će tu biti samo pro forma, vidjet ćemo.

Otvoren natječaj za članove odbora kojeg su institucije često ignorirale, ali i važno nacionalno vijeće
Share via
Copy link
Powered by Social Snap