Pretraga

Ustavni sud srušio Odbor koji je donio mišljenje o plagijatu ministra Barišića

A- A+

Ustavni sud Republike Hrvatske prekjučer, 25. travnja, donio je odluku u postupku koji je u listopadu prošle godine pred Ustavnim sudom pokrenuo rektor Sveučilišta u Zagrebu. Damir Boras je u ime Sveučilišta u Zagrebu na Ustavnom sudu pokrenuo postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Ustavna tužba uslijedila je nakon što je tadašnji predsjednik Odbora, akademik Vlatko Silobrčić, izjavio da Odbor u arhivi ima četiri neriješene prijave u kojima se dvije, izravno ili neizravno, odnose na ministra Barišića. Boras je podnio ustavnu tužbu s tezom da si je saborski Odbor za etiku nezakonito proširio ovlasti, uvevši hijerarhijski red postupanja pri utvrđivaju mogućih kršenja Kodeksa. Podsjetimo, riječ je o Odboru koji je donio mišljenje kako je ministar Pavo Barišić plagirao u jednom od svojih znanstvenih radova. Istaknimo i kako je ovo drugi put da tijekom mandata rektora Borasa Ustavni sud odlučuje o znanosti i visokom obrazovanju na njegov prijedlog.

Ministar Pavo Barišić foto:Marko Matijević|srednja.hr

Izdvojeni članak

Ustavni sud odlučio: Zakon o HKO-u mora na doradu

Ustavni sud opet odlučuje o znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Štoviše, Ustavni sud Republike Hrvatske opet odlučuje o znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj na prijedlog čelnika najvećeg hrvatskog sveučilišta – onog zagrebačkog.

U listopadu prošle godine, rektor Damir Boras pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Naime, Odbor je u lipnju 2015. donio izmjene i dopune svog Etičkog kodeksa, čime je utvrđen hijerarhijski red postupanja pri utvrđivanju mogućih kršenja etičnosti koju propisuje Kodeks. Prema navedenim izmjenama i dopunama, završna razina pri utvrđivanju mogućih kršenja Etičkog kodeksa (nakon etičkih tijela sastavnica Sveučilišta i etičkih tijela samog Sveučilišta), upravo je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Izdvojeni članak
vlatko silobrčić

Zbog slučaja plagijata ministra Barišića, predsjednik odbora za etiku podnio ostavku

Ustavna tužba podignuta nakon najave rješavanja prijava koje se odnose na ministra Barišića

Rektor Boras postupak je pokrenuo nakon što je tadašnji predsjednik Odbora za etiku, akademik Vlatko Silobrčić, najavio da će Odbor rješavati i prijave koje se odnose na ministra Barišića, a koje su podnesene spomenutom Odboru. Podršku u pokretanju postupka Sveučilište u Zagrebu dobilo je od Rektorskog zbora koji je u svom zaključku istaknuo kako je navedeni hijerarhijski red postupanja, s Odborom za etiku kao krajnjom instancom, u protivnosti s ustavnim načelom autonomije sveučilišta.

Predlagatelj, tj. rektor Boras u ime Sveučilišta u Zagrebu, u svom prijedlogu za ocjenom ustavnosti, smatra da je sveučilište autonomno i prema izvansveučilišnim institucijama, uključujući i ona tijela koja uređuju funkcioniranje sveučilišta ili mogu na njega utjecati. Hijerarhijskim redom odlučivanja, s Odborom za etiku kao krajnjom instancom ,povrijeđeno je ustavno načelo autonomije sveučilišta – sukus je ustavne tužbe.

Izdvojeni članak

Dok Odbor za etiku razmatra Barišićev navodni plagijat, on Odbor tuži Ustavnom sudu

Odbor za etiku: U slučaju dokidanja hijerarhijskog reda, ovlasti Odbora bile bi povećane

Na ustavnu tužbu očitovao se Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, koji smatra da prigovori predlagatelja o neustavnosti i nezakonitosti osporene odredbe Etičkog kodeksa nisu osnovani. Odbor je u očitovanju istaknuo i da je sporne Izmjene i dopune Etičkog kodeksa, gotovo jednoglasno prihvatio Hrvatski sabor te da se o njemu prethodno očitovao i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, kao i Vlada RH.

Odbor u očitovanju, koje je moguće iščitati u sklopu odluke Ustavnog suda, tvrdi da u slučaju dokidanja hijerarhijskog reda odlučivanja, ovlasti Odbora ne bi bile smanjene, već naprotiv ‘povećane’ jer bi Odbor u tom slučaju imao ovlasti da donese mišljenje i stajalište o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti bez uvažavanja mišljenja i stajališta etičkih odbora pojedinih sastavinica sveučilišta, odnosno, etičkih savjeta sveučilišta.

Očitovalo se i Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje smatra da je Odbor prekoračio svoju nadležnost i izašao van zakonskog okvira koji mu pruža Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te da je tako povrijedio članak 5. Ustava RH. Osim toga, MZO također smatra da je Odbor nedopustivo zadro u autonomiju sveučilišta.

Izdvojeni članak

Engleska Wikipedija se sprda s ministrom plagijatorom Barišićem

Ustavni sud odlučio: Postoji formalna nezakonitost i neustavnost Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

U svojoj odluci, Ustavni sud odlučio je da se ukida članak 7. stavak 4 Etičkog kodeksa Odbora u dijelu koji glasi “a završna je razina Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju”. Točnije, dokida hijerarhijski red utvrđen Izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Odbora za etiku, s Odborom za etiku kao krajnjom instancom pri utvrđivanju mogućih kršenja Kodeksa.

U Odluci stoji da je Odbor, kao ovlašteno tijelo, imao zakonsku ovlast za donošenje Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa. Isto tako, stoji da je Odbor, na temelju članka 112. ZZDVO-a, ovlašten na davanje mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u obliku preporuka, prijedloga ili primjedbi, no pišu kako je razvidno da ZZDVO nije predvidio Odbor kao ‘instancijsko tijelo’.

– Iz sadržaja stavka 7. članka 112. ZZDVO-a razvidno je da Odboru pripadaju tzv. konstatacijske ovlasti, to jest, ovlasti da svoja mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti odnosno neprihvatljivosti daje u obliku preporuka, prijedloga ili primjedbi, koje, međutim, po svojoj pravnoj naravi nisu obvezujuće. Slijedom navedenog, Odboru nije dano ovlaštenje da ‘razmatra i rješava’ kao tijelo ‘završne instance’ ‘u predmetima nečasnih akademskih ponašanja’ kako je to propisano osporenom odredbom Etičkog kodeksa. Također, takva ovlast nije mu dana niti jednom drugom odredbom ZZDVO-a, stoji u ocjeni Ustavnog suda.

Uz to, stoji i kako osporeni članak 7. stavak 4. Etičkog kodeksa po svom sadržaju nije u granicama koje je odredio zakon, kao i da nije u skladu s člankom 5. Ustava. Konačno, piše da je USRH uvidio formalnu nezakonitost i neustavnost Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa.

Istaknimo kako se predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović izuzeo od raspravljanja i glasovanja.

Izdvojeni članak

[INTERVJU] Vesnica Garašić: Istupila sam iz Etičkog savjeta UniZG-a zbog narušene neovisnosti njegova rada

Bivša predsjednica Etičkog savjeta SuZG: Odluka Ustavnog suda nije dobra za sustav

Rektor Boras u tužbi upućuje na tijela Sveučilišta koja prate ostvarivanje Etičkog kodeksa – etička povjerenstva sastavnica, etičko povjerenstvo Sveučilišta i Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu. O odluci Ustavnog suda i rektorovoj premisi o sveučilišnim tijelima koja prate ostvarivanje Etičkog kodeksa, upitali smo docenticu Vesnicu Garašić, bivšu predsjednicu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Kako nam je rekla prije tri mjeseca u velikom intervjuu, ostavku na to mjesto dala je u lipnju 2015., u vrijeme mandata rektora Borasa, zbog narušene neovisnosti rada Etičkog savjeta.

Vesnica Garašić već nam je tada u intervjuu rekla da je ‘postojanje etičkog tijela u području znanosti i visokog obrazovanja na nacionalnoj razini od ključne važnosti za cjelokupnu sveučilišnu zajednicu u Hrvatskoj’.

Bivši predsjednicu Etičkog savjeta danas smo upitali za mišljenje o odluci Ustavnog suda.

– Nacionalni odbor za etiku morao bi imati pravo preispitati odluke etičkog tijela bilo kojeg sveučilišta ili znanstvenog instituta. Time bi se osigurala dodatna objektivnost u odlukama koje sveučilišta, u situacijama kada se radi o etičkim postupcima protiv visokopozicioniranih osoba, često nisu u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti. Odluku Ustavnog suda stoga se ne može klasificirati kao dobru za sustav, kazala nam je docentica Garašić.

Ovo je već drugi put da tijekom svog mandata rektor Boras podnosi tužbe Ustavnom sudu u ime Sveučilišta u Zagrebu. Tužbu je podnio i prošle godine u siječnju, kad je pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, kojom je tražio ukidanje tog Zakona.

Spomenimo i kako je Sveučilište u Zagrebu za sutra u 10:30 sati zakazalo konferenciju za novinare s temom o odluci Ustavnog suda kojom je ukinuta osporavana odredba Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Odluka Ustavnog suda o saborskom Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju by srednja.hr on Scribd