Pretraga

Prva gimnazija Varaždin: Učenici se ocjenjuju od 1 do 7 te ne polažu državnu maturu

A- A+

Prva gimnazija Varaždin već sedmu godinu provodi The International Baccalaureate Diploma Program (IBDP), a učenici koji se odluče za taj program polažu međunarodnu maturu koja im se priznaje kao jednakovrijedna DM. Prve dvije godine srednjoškolci se obrazuju po nacionalnom programu, a kako je IBDP namijenjen za dob od 16 do 19 godina provodi se u trećem i četvrtom razredu.

Prva gimnazija Varaždin jedna je od tri škole u Hrvatskoj čiji učenici mogu slušati nastavu po programu međunarodne mature (IBDP – International Baccalaureate Diploma Programme). Program je namijenjen za srednjoškolce u dobi od 16 do 19 godina, prije čega se nastava odvija po nacionalnom programu. U IBDP-u trenutno se nalazi devet maturanata, te 12 učenika trećeg razreda. Postavili smo nekoliko pitanja koordinatorici Kseniji Kipke-Horvat koja nam je objasnila kako funkcionira cijeli program i koliko učenika nakon položene međunarodne mature odlazi na fakultet u inozemstvo.

Izdvojeni članak

Croatian Beaches: Varaždinke koje će aplikacijom unijeti revoluciju u hrvatski turizam

Zbog visokih troškova studiranja, manji broj odlazi u inozemstvo

Učenici program međunarodne mature mogu upisati u Prvoj gimnaziji Varaždin od 2006. godine, a dosadašnja praksa je pokazala da svega trećina upisuje studij u stranim zemljama.

– Do sad su upisali fakultete u Edinburghu, Beču, Grazu, Veneciji, Ljubljani i Mariboru. Upis na inozemne fakultete bio bi i veći, ali je našim studentima uglavnom nepremostiva prepreka cijena studiranja. Kao građani izvan EU cijena koju bi trebali plaćati izuzetno je visoka za naše uvjete, no to će se vjerojatno promijeniti ulaskom Hrvatske u EU, izjavila je Kipke-Horvat.

Predmeti koje nudi Prva gimanzija Varaždin

Na temelju IB Modela Prva gimnazija nudi svoj izbor predmeta prikazan u sljedećoj tablici:

Koji su predmeti u ovih šest grupa, ovisi od škole do škole, no učenici sami odlučuju kojih će šest predmeta slušati te koje će ispite polagati. Iako se ispiti odvijaju tijekom svibnja, provodi se Mock Exam, ili simulacija završnih ispita, koja je obavezna za sve škole s IBDP programom. – Upravo smo ih priveli kraju, a jako su korisni za učenike, posebno u slučaju nekih izmjena u konačnim ispitima kao to je bio slučaj upravo ove godine, objasnila je koordinatorica Kipke-Horvat.

Izdvojeni članak

Srednjoškolci iz Varaždina među najboljim informatičarima svijeta, ali ne mogu na finale


Iz Varaždinske gimnazije na NYU u Adu Dhabi

Učenica Prve gimnazije aplicirala je na predrok NYU u Abu Dhabiju na temelju semestralnih ocjena. Bila je odabrana među prvih 300 i pozvana na intervju u Abu Dhabi. Nakon prijave aplicirala je i za stipendiju. Tek kad dođu njezini konačni rezultati 5. srpnja ona može, ako je i dalje u toj najboljoj skupini, zaista i upisati fakultet te dobiti stipendiju. Za sada još nije upisana, ali ima jako velike šanse.

IB Diploma je priznata kao i diploma državne mature

Nakon polaganja međunarodne mature, u kolovozu IBO izdaje završnu diplomu. Prva gimnazija Varaždin izdaje sve druge dokumente svojim učenicima kako bi im omogućili kompatibilnost s nacionalnim programom. Učenici po završetku dobivaju samo IB diplomu jer je potonja odlukom MZOS-a priznata kao jednakovrijedna diplomi državne mature.

O uvođenju Middle Years programa, kojim bi obuhvatili i prva dva razreda, trenutno ne razmišljaju, no uvijek postoji mogućnost.