Pretraga

Vlada donijela važnu odluku za srednjoškolce: Poznati iznosi naknade za prijevoz

A- A+

Na svojoj petoj sjednici, u četvrtak, Vlada je usvojila Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza  redovitih učenika srednjih škola za iduću školsku godinu. Učenicima koji žive pet kilometara ili više kilometara od škole i kupuju mjesečnu kartu za autobus i vlak, država će sufinancirati 75% cijene karte.

screenshot: VladaRH/YT

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će trošak mu prijevoza vlakom ako je:

– adresa u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika udaljena do dva kilometra od željezničke postaje
– vozni red prilagođen održavanju nastave (redoviti dolazak u školu i povratak iz škole osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto školovanja do početka nastave te vrijeme čekanja od završetka nastave do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja učenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti dulje od 30 minuta).

Stoji tako u Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza  redovitih učenika srednjih škola za iduću školsku godinu 2020./2021., koju je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak.

Morate živjeti bar pet kilometara dalje od škole

Izdvojeni članak
vlak željeznica

Studenti jedne županije i u nadolazećoj će godini plaćati samo četvrtinu karte za vlak

Republika će tako, i ove godine, učenicima sufinancirati  75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza. Pravo na subvenciju ostvaruju učenici koji kupuju mjesečnu kartu za bus ili vlak, a žive više od pet kilometara daleko od škole.

Međutim, pravo na naknadu prijevoza nemaju učenici koji je žive u učeničkom domu koji se nalazi u mjestu gdje je i njegova srednja škola, kao ni učenici kojima se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je pak cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75 % cijene takve karte, a ako je veća od ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75 % ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Nekima se pokriva i cijeli iznos karte

Međutim, postoje i dodaci na koje morate paziti.

Ako je cijena karte za autobus, uključujući i PDV, veća od:

– 549 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 kilometara, sufinancira se 75 % od 549 kuna
– 793 kune za relaciju veću od 10 kilometara, a manju ili jednaku od 20 kilometara, sufinancira se 75 % od 793 kune
– 976 kuna za relaciju veću od 20 kilometara, a manju ili jednaku od 30 kilometara, sufinancira se 75 % od 976 kuna
– 1.159 kuna za relaciju veću od 30 kilometara, a manju ili jednaku od 40 kilometara, sufinancira se 75 % od 1.159 kuna

– 1.342 kune za relaciju veću od 40 kilometara, a manju ili jednaku od 50 kilometara, sufinancira se 75 % od 1.342 kune
– 1.586 kuna za relaciju veću od 50 kilometara, sufinancira se 75 % od 1.586 kuna.

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje te učenicima bez roditeljske skrbi, pod skrbništvom, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i obiteljskih odnosa, financiralo se čitav iznos mjesečne učeničke karte.

U državnom proračunu za učenike je osigurano 87.665.976 kuna za razdoblje rujan – studeni 2020. godine i 204.553.944 kuna za period od prosinca 2020. – lipnja 2021.

Odluku pogledajte u nastavku (dokument je usvojen, no na stranicama Vlade objavljena je verzija dok je bio prijedlog):

Ako vam se dokument ne učitava, osvježite stranicu.