Pretraga

Vlada objavila detalje financiranja školskih obroka: Novac će isplaćivati za učenike kojima u e-Dnevniku piše da su uključeni

A- A+

Ovoga četvrtka Vlada je usvojila odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište ove školske godine. Kako je rekao ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, osnivačima će za prehranu organiziranu u siječnju sredstva biti doznačena u veljači. Prema odluci, novac će se isplaćivati na temelju broja učenika za koje je u e-Dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da su uključeni u prehranu. Škole će organizirati prehranu u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, istaknuo je ministar.

Ilustracija: Unsplash

Osim produljenja mjere besplatnog prijevoza vlakom za učenike osnovnih i srednjih škola, ovog je četvrtka na sjednici Vlade usvojena i odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola.

Sredstva za siječanj osnivačima će se isplatiti u veljači

– U cilju izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu, kroz dopunu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, omogućeno je Vladi RH donošenje odluke kojom se utvrđuju mjerila i kriteriji za ostvarivanje prava na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola. Sredstva za provedbu odluke osigurana su u državnom proračunu RH za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 42.515.097 eura za drugo polugodište 2022./2023. godine, rekao je ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs.

Dodao je da će se sredstva isplaćivati temeljem broja učenika koji su bili uključeni u prehranu tijekom prethodnog mjeseca, odnosno sredstva za prehranu koja će biti organizirana u siječnju bit će doznačena osnivačima u veljači.

– Napominjem da će osnovne škole, u dogovoru s osnivačima, kao i do sada organizirati prehranu učenika u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, dok se ne stvore jednake tehničke mogućnosti u svim školama u Hrvatskoj, a što je planirano ostvariti do školske godine 2027./28. U ovom kontekstu to se u prvom redu odnosi na školske kuhinje i blagovaonice u svim školama, istaknuo je Fuchs.

Izdvojeni članak
Radovan Fuchs

U škole stiže nova mjera za 311 tisuća učenika, Fuchs o onima s posebnim potrebama: ‘To sigurno znaju razrednici’

Sredstva će se isplaćivati na temelju broja učenika za koje je u e-Dnevniku označeno da su uključeni u prehranu

Prema usvojenoj odluci, učenik koji u drugom polugodištu redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura/10,00 kuna po danu, za dane kada je na nastavi. Iznimno, sredstva se doznačuju i za učenika koji  je u kontinuitetu izostao najviše do tri dana.

– Prehrana mora u najvećoj mogućoj mjeri biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama, stoji u odluci Vlade.

Već je od ranije poznato da Ministarstvo doznačava sredstva osnivačima, a prema ovoj odluci to čini ‘na temelju broja učenika za koje je u e-Dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da su uključeni u prehranu’ te da ispunjavaju poviše spomenute uvjete. Ministarstvo će imati pravo pratiti trošenje sredstava doznačenih osnivačima te preispitivati namjensko korištenja sredstava.

– U slučaju sumnje na nepravilnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u bilo kojoj fazi procesa može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije radi provjere da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito, kao i provoditi kontrolu na licu mjesta. Neutrošena financijska sredstava, kao i nenamjenski utrošena sredstva iz stavka 3. ove točke, osnivači su dužni odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, piše u odluci Vlade.

Odluku Vlade u nastavku možete proučiti u cijelosti. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.