Pretraga

Vlada povećala broj članova Savjeta za mlade: Zadaća im je unaprijediti položaj mladih

A- A+

Vlada je danas donijela novu odluku o osnivanju Savjeta mladih. Tijelo je to kojem je zadaća unaprijediti položaj mladih u Hrvatskoj prateći politike mladih i rad državnih tijela. Savjetu mladih povećali su broj članova, ali i propisali kako neki članovi tog tijela ne smiju biti stariji od 30 godina.

Screenshot: Facebook, Nova TV

– Ovim prijedlogom Savjet za mlade predstavljao bi tijelo šireg djelokruga, izbalansirano u smislu broja članova koji dolaze iz redova civilnog društva (osobito udruga mladih i za mlade) te uspostavio sustav aktivnog suodlučivanja Savjeta za mlade, pisalo je u obrazloženju Odluke o osnivanju Savjeta za mlade, koju je Vlada usvojila u četvrtak.

Savjet mladih, kao savjetodavno tijelo Vlade, postoji još od 2012., no novom je odlukom došlo do nekih izmjena u njegovu članstvu. Broj članova s 30 povećan je na 33, ali je smanjen broj predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova s 3 na 2 predstavnika, a povećan broj predstavnika udruga mladih i za mlade sa 7 na 8 članova, kako bi se, kako stoji u prijedlogu, omogućio značajniji utjecaj predstavnika udruga mladih i za mlade u sudjelovanju Savjeta za mlade.

Unaprijeđenje položaja mladih u Hrvatskoj

Izmjene odluke predložio je Središnji državni ured za demografiju i mlade iz kojeg poručuju da je njihovim prijedlogom, po prvi puta, član Savjeta za mlade je i predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

– Član Savjeta za mlade je i mladi hrvatski delegat pri Ujedinjenim narodima, čime se potiče komplementarnost djelovanja svih predstavnika mladih. Prijedlog odluke donosi promjene i u smislu djelokruga i zadataka Savjeta za mlade, tako što su dodane nove aktivnosti i to: sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na mlade, osiguravanje kontinuiranog dijaloga državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Republici Hrvatskoj te izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta za mlade, radi stvaranja poticajnog okruženja za unaprjeđenje položaja mladih. Prijedlogom odluke propisano je da su članovi Savjeta za mlade, predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, u kategoriji radnih mjesta rukovodećih službenika, budući se radi o radnim mjestima koja uključuju ovlaštenja i odgovornosti vezane za upravljanje, kreiranje strategija i programa iz nadležnosti tijela državne uprave i ureda Vlade, pojašnjavaju iz Središnjeg ureda.

Vlada je sada propisala i dobnu granicu članova Savjeta i zamjenika članova Savjeta iz redova predstavnika udruga mladih i za mlade – ona sada iznosi od 15 do navršenih 30 godina života.

Predstavnici studenata, učenika, ali i udruga

U sastav Savjeta za mlade, kao članovi i njihovi zamjenici, sada se imenuju i predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina i Hrvatske zajednice županija, na prijedlog čelnika tih tijela, a predstavnici znanstvenih i obrazovnih ustanova te predstavnik Hrvatskog studentskog zbora i predstavnik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske, imenuju se na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje. Predstavnici udruga mladih i za mlade imenuju se na prijedlog Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, temeljem provedenog postupka odabira, sukladno Kriterijima za članstvo u Savjetu za mlade.

Kao zadaće Savjeta predlaženi su sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javnih politika koje se odnose i/ili utječu na mlade u Republici Hrvatskoj i davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih; praćenju rada institucija državne uprave i lokalne i područne samouprave u području politika za mlade te davanje mišljenja i preporuka za unaprjeđivanje njihovog rada u sektoru. Savjet će pratiti razvoj udruga mladih i za mlade kao i pojavnosti u društvu od značaja za mlade i predlagati mjere u vezi s njima.

Proučite cijeli tekst odluke.