Pretraga

Osječani program za mlade čekaju već dvije godine, predsjednik Savjeta mladih: ‘Ima dovoljno vremena’

Osijek je svoj program za mlade imao za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Nakon toga sve je pomalo stalo, a Savjet mladih Grada Osijeka nedavno je razmatrao nacrt Programa za mlade 2023.-2026. godine. Predsjednik Savjeta mladih Dominik Lovaković kazao nam je da ne vidi problem u tome što program još nije izglasan u 2024., iako bi se trebao odnositi i na 2023. godinu. Rekao nam je da ima dovoljno vremena za sve mjere. Komentirao je i da ne vidi problem u tijelu Savjeta mladih RH te da je u redu da postoji koordinacija.

dominik lovaković savjet mladih grada osijeka

Dominik Lovaković, predsjednik Savjeta mladih Grada Osijeka | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Grad Osijek imao je svoj lokalni program za mlade od 2014. do 2017. Nakon toga donijeli su i sljedeći program za mlade za razdoblje od 2018. do 2021. No, onda je sve pomalo stalo. U 2024. godini još uvijek nije donesen lokalni program za mlade.

U Planu savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka, koji potpisuje osječki gradonačelnik Ivan Radić, stajao je upravo Nacrt Programa za mlade na području Grada Osijeka 2023. – 2026. No, nacrt je prebačen u Plan savjetovanja za 2024. godinu. U njemu stoji da bi program za mlade, ovog puta za razdoblje od 2024. – 2027., trebao u javno savjetovanje u drugom tromjesečju ove godine.

‘Ne mislim da je to problem, ima dovoljno vremena za provedbu’

Kako je u listopadu izabran novi saziv Savjeta mladih Grada Osijeka, na svojoj trećoj sjednici u siječnju kao točka našlo se i razmatranje Nacrta Programa za mlade Grada Osijeka 2023. – 2026. godine. U sklopu našeg redakcijskog putovanja u Osijek gdje smo obišli niz škola i fakulteta, o ovoj temi razgovarali smo s predsjednikom Savjeta mladih Grada Osijeka, Dominikom Lovakovićem. Pitali smo ga misli li da je problem što se lokalni program za mlade donosi tek u 2024. godini.

– Ne mislim da je to problem. Zašto? Zato što ima dovoljno vremena samu provedbu. Aktivnosti koje će biti u programu ne provodi samo Grad i Savjet, već to mogu biti i različite studentske udruge, Hrvatska gospodarska komora, škole. Svi koji se bave mladima navedeni su da mogu biti i nositelji raznih aktivnosti. Tako da mislim da i dalje postoji dovoljno vremena za provedbu samog plana i programa, kazao nam je Dominik.

Nacrt programa za mlade Grada Osijeka 2023. – 2026., naveo je Dominik, ishod je Erasmus+ projekta Mladi za grad iniciran od Savjeta mladih Grada Osijeka i realiziran u partnerstvu Osijeka i PRONI Centra za socijalno podučavanje kao nositelja. Projekt je, nastavio je Dominik, proveden 2022. godine s dvije konferencije, sedam rasprava mladih i donositelja odluka te jednim istraživanjem s akademskom zajednicom. Dominik je naveo da su i dvije godine dovoljne za provedbu programa. Kao najvažniji čimbenik budućeg programa vidi što su uspjeli prikupiti informacije od mladih što ih najviše muči. Rekao nam je da je u izradi programa sudjelovala 881 mlada osoba, što iz gradskih naselja što iz prigradskih.

– Kao najveće probleme mladi su istaknuli problem mentalnog zdravlja, nezaposlenosti i ovisnosti o drogama, alkoholu i duhanu. Stavke koje su izdvojili kao one koje bi najviše željeli da budu zastupljene u samome planu i programu su zapošljavanje i poduzetništvo te obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje. Na temelju toga određeno je sedam prioritetnih ciljeva, pojasnio je Dominik.

Izdvojeni članak
Mreža mladih Hrvatske

HDZ si je osigurao da mlade u Hrvatskoj predstavlja njihov pomladak, sve je prijavljeno Ustavnom sudu

Osječki savjet mladih raspolaže s 12.000 eura, komunikaciju s gradskom upravom Dominik opisuje kao odličnu

Dominik nam je napomenuo i kada bi on danas vodio neku studentsku udrugu, svakako bi u ruke uzeo lokalni program za mlade i pronašao neku novu ideju koja bi se mogla realizirati. Dominika smo pitali i o centru za mlade koji ne postoji u Osijeku. Kazao nam je da je on svakako potreban i da bi to mladi podržali.

– Prošle godine surađivali smo s udrugom Psihos koja je održala kratku panel raspravu, kao i s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Otvoreni smo za sve vrste suradnje. Komunikacija s Gradom je odlična, mogu ih nazvati u bilo kojem trenutku. Predsjednik Gradskog vijeća rekao nam je da su nam vrata uvijek otvorena. Sa zaposlenicima gradske uprave imamo super suradnju, kazao je.

Dominik je dodao i da odlazi na gradska vijeća te da prati što se tamo događa čak i ako nema izravnih točaka sa samim Savjetom. Inače, osječki savjet mladih ima 11 članova. Dominik nam je rekao da svi redovito dolaze na sjednice. Kako im je saziv počeo u listopadu, prvo su izradili svoj program rada i financijski plan. Odredili su pet ključnih područja, a to su obrazovanje i mobilnost mladih, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika i zdravstvena zaštita te kultura i slobodno vrijeme mladih. U planu im je izrada elektroničkog kataloga neformalnih obrazovnih programa u Osijeku.

– Sveukupno raspolažemo s 12.209 eura. Na promidžbene aktivnosti i marketing u planu je 2.140 eura, na organizaciju tribina i seminara 2.730 eura, na reprezentaciju stavili smo 1.300 eura, na različite seminare, konferencije i koordinacije stavili smo 1.700 eura. Imamo Kino kod zvijezdama, to je naš zaista tradicionalni događaj koji organiziramo već dugi niz godina. Za to je predviđeno 1.110 eura, spomenuo je Dominik.

Izdvojeni članak
mlada osoba

Državni ured nakon kritika i dalje želi Savjet mladih Hrvatske: Od toga će napraviti nacionalno vijeće mladih

Dominik podržava nacionalni savjet mladih, kaže da je u redu da postoji koordinacija

Savjet mladih Osijeka također tradicionalno nagrađuje najbolji maturantski slogan pa će na to izdvojiti 470 eura. Na organizaciju Dana mladih u Osijeku, rekao je Dominik, odlazi 2.170 eura. Održavanje web stranice stoji 270 eura. Kako članove gradskog Savjeta mladih bira gradska skupština, Dominika smo pitali misli li da su savjeti mladih politizirana tijela. Dominik nam je rekao da smatra kako organizaciju čine ljudi i to koliko oni žele nešto napraviti.

– Mislim da te političke stvari na to ne utječu. Mi imamo jednog predstavnika ispred HDZ-a, jednog ispred SDP-a, dobro surađujemo. To nije prepreka i ne vidim neki problem. Mlade ne zanimaju takve stvari previše, žele raditi dobro za ovaj saziv, objasnio je Dominik.

Izmjene Zakona o savjetima mladih izazvale su prošle godine buru kod oporbe i Mreže mladih Hrvatske. Zasmetalo im je novo tijelo Savjeta mladih RH koje kao koordinativno tijelo okuplja predstavnike županijskih savjeta mladih. Oporba je rekla da navedeno krši načelo supsidijarnosti, a Središnji državni ured to tijelo namjerava predstavljati kao nacionalno vijeće mladih. Većina članova tog tijela su iz Mladeži HDZ-a, a Mreža mladih Hrvatske nedavno je Ustavnom sudu predala zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o savjetima mladih. Dominika smo pitali treba li Hrvatskoj tijelo poput toga.

-Da. Zašto? Zato što sam svojevremeno bio na jednoj međunarodnoj konferenciji koja se bavila mladima. Kada dođe netko iz druge države, pitaš ga koga predstavlja, on kaže da je iz nacionalnog vijeća mladih te države. Mnoge države to imaju, trebali bismo i mi. To je sasvim u redu, da postoji koordinacija. Ono što mogu reći je da bi u svakome zakonu svatko nekako drugačije uredio stvari. Ja mislim da ako su već mladi imali priliku da izađu na izbore i da iskažu svoje neko mišljenje, i onda je gradska skupština izglasala same savjete, zašto ne bi imali svog predstavnika, ja ne vidim problem. Svatko ima svoj stav i može ga izraziti, pojasnio je Dominik.

Izdvojeni članak
Savjet mladih Republike Hrvatske

U novom tijelu Savjeta mladih RH prevladava Mladež HDZ-a: To nas ne treba začuditi

‘U redu mi je da postoji naknada za rad, to nisu mladi koji nemaju obaveza u životu’

Izmjene Zakona o savjetima mladih predviđaju i mogućnost da članovi Savjeta mladih za svoj rad dobivaju naknadu, maksimalno 27 eura mjesečno. Dominik je rekao da će se o tome tek odlučiti na Gradskom vijeću, no podržava dobivanje naknade. Smatra da to nisu ogromni novci, a mladi ipak odvajaju svoje vrijeme za to.

– Moramo uzeti u obzir da to nisu mladi ljudi koji nemaju obaveza u životu. To su mladi ljudi koji i rade, možda studiraju, imaju dosta predavanja i svega. Ako u Savjet idu preko neke udruge, sigurno su aktivni i u toj udruzi. Meni je sasvim u redu da postoji ta mogućnost, zaključio je Dominik.