Pretraga

Zagrebačka škola završila projekt vrijedan preko 6 milijuna eura: Evo što su sve postigli

A- A+

Uskoro završava projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu vrijedan više od šest milijuna eura. Njime su osnovali Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje za područje Zagreba, kao i Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, koji će u svom sastavu obuhvaćati niz Centara. Projekt je uključio oko 1.800 učenika i 250 nastavnika, a doznali smo čime su se sve bavili i čime su sve unaprijedili nastavu za buduće medicinske djelatnike.

srednja škola za medicinske sestre Mlinarska

Srednja škola za medicinske sestre Mlinarska uspješno završava važan projekt | Foto: srednja škola za medicinske sestre Mlinarska, montaža: srednja.hr

Ovog tjedna završava još jedan uspješan projekt zagrebačke Škole za medicinske sestre Mlinarska, kojem je bio cilj izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse za osiguravanje izvrsnosti Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Projekt se provodio tijekom posljednje četiri godine, od 1. prosinca 2019. do 1. prosinca 2023. Ukupna vrijednost projekta je 6.178.932,36 eura (46.555.165,83 kuna) i u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osim Mlinarske, kao nositelja projekta, u provedbu projekta bilo je uključeno još deset partnera – Zdravstveno učilište Zagreb, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Škola za primalje Zagreb, Srednja škola Viktorovac Sisak, Srednja škola Topusko, Učilište Ambitio Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska komora medicinskih sestara, Klinički bolnički centar Rijeka i Profil Klett d.o.o. Projektne aktivnosti provodio je tim od 114 zaposlenika iz svih 11 partnerskih ustanova.
Regionalni centar kompetentnosti svoje zadaće ostvaruje kroz svojih osam centara koji su također uspostavljeni tiijekom projekta.

Stvorili jedinstveno obrazovno središte u ovom dijelu Europe

Centar za ergonomiju i salutogenezu glavni je centar Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska. Ovim se centrom želi u bliskoj budućnosti stvoriti jedinstveno obrazovno središte u jugoistočnom dijelu Europe koje će omogućiti obrazovanje i stručno usavršavanje kako vlastitih zaposlenika, tako i zdravstvenih radnika sa šireg područja regije te promovirati zdravlje, ergonomiju i salutogenezu.

U svrhu toga u tijeku je dogradnja škole, zahvaljujući kojoj će Centar za ergonomiju biti smješten u novoj zgradi, moderno uređenoj i namjenski opremljenoj za potrebe obrazovanja u ovom području. Završetak ove investicije očekuje se tijekom proljeća 2024. godine. Osim Centra za ergonomiju i salutogenezu tu su još i Centar za obrazovanje odraslih, Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo, Centar za e-učenje, Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere, Centar sa smještaj, Centar za istraživanje i razvoj te Volonterski centar.

Škola za medicinske sestre Mlinarska

Nova dvorana škole Mlinarska | Foto: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Regionalni centar kompetentnosti svoju izvrsnost između ostalog temelji i na suradnji s vanjskim dionicima – drugim ustanovama za strukovno obrazovanje, međunarodnim centrima izvrsnosti, strukovnim komorama, visokim učilištima i znanstvenim organizacijama te trgovačkim društvima i obrtima. Ukupno je sklopljeno 26 sporazuma o suradnji, a predstavnici potpisnika ovih sporazuma čine ujedno i Savjet RCK Mlinarska.

Uveli novu međupredmetnu temu u škole

Kao rezultat projektnih aktivnosti izrađeni su planovi strateškog razvoja i mjerljivi indikatori napretka do konca 2025. godine. Uspostavljen je i interni sustav praćenja i razvoja kvalitete Centra kompetentnosti te sustavi praćenja završenih učenika i polaznika obrazovanja odraslih nakon završetka školovanja.

Kroz projekt su izrađeni Standard zanimanja, Standard kvalifikacija i Strukovni kurikulum za Dentalne asistente, Program prekvalifikacije za Dentalne tehničare i šest novih Kurikuluma ustanova za strukovno obrazovanje, a međupredmetna tema Ergonomija u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja učenika uspješno je implementirana u kurikulume svih 6 zdravstvenih srednjih škola koje su sastavnice Regionalnog centra kompetentnosti.

Tijekom projekta je gotovo 250 nastavnika sudjelovalo u raznim oblicima edukacije i stručnog usavršavanja, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu, dok je broj učenika koji su sudjelovali u aktivnostima projekta nešto manji od 1.800. Provedeno je 16 terenskih nastava s više od 1.000 sudionika i uspostavljena trajna suradnja s austrijskom klinikom Ameos, na kojoj su učenici Mlinarske počeli obavljati i dio svoje praktične nastave.

Učenici na praksi u KBC-u Rijeka Škola za medicinske sestre Mlinarska

Učenici na praksi u KBC-u Rijeka | Foto: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Učenici uključeni u stručnu praksu

Više od 260 učenika, budućih medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta i laboranata obavilo je svoju ljetnu stručnu praksu i zdravstvene vježbe u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Sedamnaest autora – nastavnika izložilo je 37 znanstvenih i stručnih radova o aktivnostima i rezultatima RCK Mlinarska na 23 javna skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Volenterski centar Mlinarska danas koordinira rad 6 školskih volonterskih klubova s ukupno 250 volontera.

Provedbu projekta značajno je obilježio i ciklus aktivnosti obilježavanja 100 godina Škole za medicinske sestre Mlinarska, koje su kulminirale svečanom akademijom u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti u Regionalnom centru kompetentnosti rezultiralo je i povećanim sudjelovanjem na međunarodnim natjecanjima te se na Worldskills competition održanom u Bordeauxu Mlinarska upisala na 14. mjesto svjetske rang liste.

Škola za medicinske sestre Mlinarska u Bordeaux WSC

Škola za medicinske sestre Mlinarska u Bordeauxu | Foto: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Kao trajan doprinos razvoju obrazovanja u području zdravstva potrebno je istaknuti da je tijekom projekta izrađeno 10 priručnika za programe stručnih usavršavanja, 4 stručne knjige za obrazovanje primalja i 2 udžbenika za obrazovanje dentalnih asistenata, čije su digitalne inačice u cijelosti javno dostupne na internetskoj stranici projekta.

Također su izrađeni i digitalni obrazovni sadržaji Standardni postupci sestrinske prakse, s 4 modula: Osnovni postupci u zdravstvenoj njezi, Postupci zdravstvene njege kirurških bolesnika, Postupci u zdravstvenoj njezi djeteta i Hitni medicinski postupci. Svi izrađeni moduli javno su dostupni na IZZI platformi tvrtke Profil Klett i CARNET-ovom Edutoriju.

Završna konferencija projekta održana je 28. studenog u hotelu Academia na Gornjem gradu, u nazočnosti više od 250 uzvanika, gostiju, nastavnika, učenika i drugih sudionika projekta, a više o projektu i projektnim rezultatima može se pronaći na internetskoj stranici projekta, kao i na Facebook stranici.

Škola za medicinske sestre Mlinarska