Pretraga

U Hrvatskoj ih je 25: Što znači kada je škola ujedno i regionalni centar kompetentnosti?

A- A+

Regionalni centar kompetentnosti ili skraćeno RCK titula je kojom se može pohvaliti 25 strukovnih škola u Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 2018. godine donijelo Odluku o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, a dvije godine kasnije dvadesetak srednjih strukovnih škola ostvarilo je uvjete za postati RCK. To je značilo dobivanje sredstava iz EU fondova za infrastrukturno proširenje i opremanje škola novom tehnologijom potrebnom za učenike, ali i za osposobljavanje i edukaciju odraslih.

Medicinska škola Bjelovar

Foto: Medicinska škola Bjelovar

Zahvaljujući Europskom socijalnom fondu, danas u Hrvatskoj postoji 25 srednjih strukovnih škola u kojima su uspostavljeni regionalni centri kompetentnosti (RCK). Vlada Republike Hrvatske 2016. godine donijela je Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Tim je Programom predviđena mjera Uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti.

U sklopu tog projekta, od strane EU financirane su aktivnosti kako bi se uspostavila organizacija rada i razvoja RCK, razvoj i unapređenje uz provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u RCK. Tako su škole koje su uspostavile RCK obnovile ili dogradile prostore škole, opremile su se potrebnom opremom za nastavu i praksu, kao što smo mogli vidjeti na primjeru Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku.

Što su uopće regionalni centri kompetentnosti?

Prema Zakonu o strukovnom obrazovanju, svaka ustanova za strukovno obrazovanje može biti imenovana regionalnim centrom kompetentnosti. Objašnjava se i kako su regionalni centri kompetentnosti mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja istaknulo je kako će se obrazovanje koje će se provoditi u centrima biti usmjereno na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja. Naglašavaju i kako su temeljna obilježja centara kompetentnosti inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

Ukratko, imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu.

Izdvojeni članak

Škola nadogradila učionice novom opremom: ‘Mali broj učenika može se pohvaliti ovakvom privilegijom’

Kako se RCK uspostavlja?

Zakonom o strukovnom obrazovanju postavljen je zakonski temelj za uspostavu centara, kojim je detaljno opisan postupak i rad centara. Prema Zakonu, Mrežu regionalnih centara kompetentnosti donosi ministar znanosti i obrazovanja uz prethodno mišljenje Vijeća. Udio broja centara po pojedinom podsektoru izračunava se prema udjelu koji pojedini podsektor po broju upisanih učenika i broju škola ima u odnosu na ukupan broj učenika i škola na razini Republike Hrvatske, uzimajući u obzir projekciju budućih potreba tržišta rada.

Na temelju parametara i smjernica utvrđenih Odlukom o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, postupak odabira centara započinje otvorenim javnim pozivom osnivačima ustanova za strukovno obrazovanje koji objavljuje Ministarstvo. Osnivači predlažu ustanove za strukovno obrazovanje za imenovanje Centrom i to na temelju razvojnog plana za razdoblje od pet godina uz koji moraju ispunjavati određene minimalne uvjete. Također, Zakon kaže kako se javni poziv može ponovno otvoriti ako se sukladno Mreži ispune pretpostavke za imenovanje novih centara.

– Mreža centara sadrži skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, uvažavajući ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete te mogući broj centara na razini RH temeljen na broju ustanova za strukovno obrazovanje u pojedinom sektoru ste optimalnom broju centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada, kao i razrađene kriterije za njihovo imenovanje, stoji u Zakonu o strukovnom.


UVJETI ZA USPOSTAVU RCK

  1. Izražena regionalna gospodarska potreba, koja se dokazuje ugovorima o suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima, uvažavajući potrebe gospodarstva i tržišta rada na području na kojem djeluje Centar
  2. Broj polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u obrazovnom sektoru ili sektorima u kojima djeluje Centar u skladu s Mrežom
  3. Sklopljeni ugovori o suradnji s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima, strukovnim komorama i drugim institucijama koje doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja u obrazovnom sektoru ili sektorima u kojima djeluje Centar
  4. Funkcionalna održivost Centra u smislu odgovarajućih financijskih, kadrovskih i materijalnih resursa sukladno Mreži
  5. Postoji poveznica s razvojnim planovima osnivača
  6. Prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja osigurani su na jednoj ili više lokacija

Odluka o imenovanju Centra donosi se na razdoblje od pet godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Kako stoji u Zakonu o strukovnom, prijedlog za pokretanje postupka vrednovanja Centra radi ponovnog imenovanja osnivač upućuje Ministarstvu najkasnije šest mjeseci prije isteka razdoblja za koje je ustanova imenovana Centrom. U postupku vrednovanja Centra radi ponovnog imenovanja Centar mora uz uvjete koje smo naveli priložiti i izvješće o radu za prethodno razbolje i izrađen razvojni plan Centra za sljedeće razdoblje.

Izdvojeni članak

Je li ovo najmodernija medicinska u Hrvatskoj? Ovako izgleda uređeni praktikum škole

Financiranje RCK iz EU fondova

Korištenjem sredstava strukturnih fondova EU osigurala se ciljana financijska potpora za rekonstrukciju, obnovu, dogradnju i adaptaciju imenovanih regionalnih centara kompetentnosti, nabavu specijalizirane opreme, razvoj kadrovskih i stručnih kapaciteta, razvoj i modernizaciju različitih vrsta programa koji se provode na razini centara, kao i druge aktivnosti koje su usmjerene uspostavi organizacije rada i razvoja regionalnih centara kompetentnosti. Cilj uspostave programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti je da se time nastoje unaprijediti mogućnosti za učenje temeljene na radu s učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja.

Škole koje su uspostavile RCK dužne su organizirati projekte u trajanju od 36 do 48 mjeseci. Za 20 projekata tada je osigurano ukupno 819.515.486,37 kuna. U provedbu projekata, osim imenovanih škola kao centara kompetentnosti koje su nositelji projekata, u  projektne aktivnosti bila je uključena 231 partnerska organizacija. Značajan dio sredstava bio je usmjeren na uspostavu odgovarajućih programskih i kadrovskih uvjeta samih centara, na čijim projektnim aktivnostima tijekom godina sudjeluje više od 1.200 nastavnika i nenastavnog osoblja te više od 3.000 učenika.

Inače, RCK u Hrvatskoj nastali su zahvaljujući projektu VET (vocational education and training = strukovno obrazovanje i osposobljavanje) koji se smatra najopsežnijim izvorom informacija o sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u Europi. Europska suradnja u VET-u uzima u obzir bogatu raznolikost nacionalnih sustava i dionika u državama članicama, zemljama EFTA-EEA i zemljama kandidatima. Svoj uspjeh gradi na fleksibilnom pristupu razmjeni iskustava, radu prema zajedničkim ciljevima i učenju iz najboljih praksi koristeći ‘otvorenu metodu koordinacije’.

– Ministarstvo prosvjete i kulture (MOK) odgovorno je za strateško i normativno upravljanje strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem (VET) i vodi nacionalni razvoj. Nacionalne SOO ciljeve i temeljne predmete određuje vlada. Ovlaštenja za pružanje VET-a izdaje Ministarstvo gospodarstva. Oni pokrivaju područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, broj učenika, jezik nastave, lokacije, posebne obrazovne zadatke i druga pitanja. Pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja također se mogu dodijeliti zadaće organiziranja obrazovanja o politici rada, stoji na službenim stranicama EU.

Izdvojeni članak

Posjetili smo najbolju strukovnu školu u Hrvatskoj i razgovarali s ravnateljem: ‘To je ponos svih nas’

Budućnost u pogledu RCK

MZO je tada naveo kako je u prvoj fazi u pet prioritetnih (pod)sektora, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, planirano imenovanje od 15 do 25 centara, što se i ostvarilo. Nadalje, istaknuli su tada kako se do 2027. godine planira u svakom podsektoru imenovati u prosjeku pet (od tri do sedam) regionalnih centara kompetentnosti. Napominju kako jedna ustanova za strukovno obrazovanje može biti imenovana regionalnim centrom kompetentnosti i za više sektora ili podsektora ako ispunjava sve uvjete navedene u Mreži. Popis 25 RCK u Hrvatskoj možete pogledati u dokumentu ispod.

Napomena: Ako vam dokument nije vidljiv, potrebnoje ponovno učitati stranicu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Projekt je sufinancirao Europski parlament u okviru programa subvencija Europskog parlamenta u području komunikacije. Europski parlament nije sudjelovao u njegovom pripremanju te ni na koji način nije odgovoran za sadržaj objavljenih vijesti.

EU emblem