Pretraga

Udruga održala Erasmus+ razmjenu o aktivnom građanstvu za mlade osobe iz cijele Europe

A- A+

U listopadu ove godine, provedena je Erasmus+ razmjena mladih na temu aktivnog građanstva za 33 mlade osobe iz cijele Europe u organizaciji ‘Pozitive Samobor’, akreditirane udruge za Erasmus+ i ESC projekte Europske unije. Pitate li se zašto mlade treba brinuti aktivno građanstvo i uključivanje u procese donošenja odluka?

Foto: Pozitiva Samobor

Uključivanje građana – posebice mladih – važan je dio svakog procesa donošenja odluka. Ova dvosmjerna interakcija između javnosti i lokalne uprave daje mladima glas i omogućuje im da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču. Potiče ih se da promišljaju o dostupnosti javne infrastrukture u njihovim zajednicama kao i da se upoznaju s radom različitih aktera koji djeluju u njihovim zajednicama. Radom na temama učenice se senzibilizira na različitost u njihovim zajednicama, na probleme strukturne diskriminacije te upućuje na identificiranje primjera solidarnosti s drugima. Konačno, njihove se zajednice smješta u šire rasprave o izazovima ekološke održivosti i idejama kako joj doprinositi.

Glavni cilj Erasmus+ razmjene mladih pod nazivom ‘Active Citizenship‘ bio je pružanje prilike mladima da aktivno participiraju u svojoj sredini, omogućujući im stjecanje znanja, vještina i vrijednosti koje su neophodne za odrastanje i predstavlja pripremu za druge forme participacije odraslih građana.

Specifični ciljevi razmjene mladih bili su:

  • Promicanje aktivnog građanstva: primarni cilj je potaknuti mlade ljude da aktivno sudjeluju u svojim zajednicama, preuzmu odgovornost za svoje postupke i doprinesu pozitivnim društvenim promjenama. Razmjena ima za cilj osnažiti mlade sudionike da postanu angažirani građani koji su svjesni svojih prava i odgovornosti.
  • Interkulturalno učenje i razumijevanje: Cilj je poticati međusobno razumijevanje, poštovanje i uvažavanje različitosti. Kroz interakcije i dijeljenje iskustava, sudionici stječu interkulturalne vještine i razvijaju globalnu perspektivu.
  • Unaprjeđenje društvenih i građanskih vještina: one uključuju ​​vodstvo, timski rad, komunikaciju, rješavanje problema, kritičko razmišljanje i aktivno slušanje. Cilj je bio opremiti sudionike potrebnim vještinama za učinkovito uključivanje u građanske i društvene aktivnosti.
  • Aktivno sudjelovanje u demokraciji: Cilj programa razmjene može biti promicanje demokratskih vrijednosti i načela među mladima. To uključuje edukaciju sudionika o demokratskim procesima, ljudskim pravima i važnosti građanskog angažmana. Cilj je osnažiti mlade ljude da aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka i doprinose demokratskim društvima.
  • Osmišljavanje vlastitih lokalnih projekata prepoznavanjem globalnih problema: Lokalni projekti mogu biti dio većeg globalnog rješenja. Rješavanjem globalnog problema na lokalnoj razini pridonosite zajedničkim naporima da se problem riješi. Njihovi projekti mogu poslužiti kao model ili inspiracija za druge, stvarajući mrežu lokaliziranih inicijativa koje zajedno čine razliku na globalnoj razini.
  • Promovirati program Erasmus+ i mogućnosti mobilnosti mladih i osoba koje rade s mladima.

Nažalost, Hrvatska je i dalje na začelju Europe u obrazovanju učenika da budu aktivni i odgovorni građani jer nemamo sustavan Građanski odgoj i obrazovanje u školama! To je prvi inidikator demokratske krize jer kada pojedinac, a pogotovo mlade osoba nema funkcionalnu političku pismenost, to čini štetu njemu, ali i društvu i zajednici u cjelini.

Upravo zbog navedenih razloga, Udruga Pozitiva Samobor kreira Erasmus+ projekte usmjerene na konkretan problem i rješenje. Razmjenom mladih potaknuli smo 33 mlade osobe iz Bugarske, Grčke, Rumunjske i Hrvatske da razviju svoje vlastite ideje za lokalne projekte i zajednicu kroz 7 dana vođenog procesa učenja i neformalnih radionica.

Kao rezultat našeg treninga dobili smo četiri nova lokalna projekta koja će se održati iduće godine u Bugarskoj, Grčkoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj. Sudionici su imali prilike naučiti što je to zapravo aktivno građanstvo, zašto je važno uključiti se u rad svoje zajednice, koji su benefiti volontiranja i kako osmisliti svoj vlastiti lokalni projekt za unaprjeđenje zajednice.


Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor već 11 godina kreira i provodi programe usmjerene na razvoj vještina mladih i otkrivanje njihovih talenta, podučavajući ih kako da postanu aktivni građani i nauče preuzeti odgovornost. Mladima pružaju znanje o korisnim alatima koji će ih motivirati da postanu intelektualno i fizički aktivniji, time ih razvijajući u lidere 21. Stoljeća. Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor je akreditirana orgaizacija koja provodi Erasmus+ i projekte Europske snage solidarnosti.