Pretraga

Kaže li se Uskrsni ili Uskršnji ponedjeljak? Rješavamo jezičnu dilemu povodom blagdana

A- A+

Jezična dilema koja se javlja povodom Uskrsa jest je li ispravno Uskrsni ili Uskršnji ponedjeljak, uskrsna ili uskršnja pisanica, uskrsna ili uskršnja misa. Kako je opisano u jezičnom savjetniku Instituta za hrvatski jezik, od imena Uskrs moguće je izvesti pridjeve uskršnji i uskrsni. Prednost se ipak daje pridjevu uskrsni jer je izveden jednostavnijom tvorbom bez glasovnih promjena.

Uskrs | foto: Kate Remmer; Unsplash

Uskršnji ili uskrsni blagdani, Uskršnji ili Uskrsni ponedjeljak, uskrsna ili uskršnja misa. Jezična je to dilema koja se javlja povodom Uskrsa, a objašnjena je u jezičnom savjetniku Instituta za hrvatski jezik.

Kako je tamo objašnjeno, od imena Uskrs moguće je izvesti pridjeve uskrsni i uskršnji. U hrvatskom standardnom jeziku, istaknuto je, prednost se daje pridjevu uskrsni jer je izveden jednostavnijim tvorbenim postupkom. Naime, uskrsni nastaje dodavanjem sufiksa -ni na osnovu Uskrs pri čemu ne dolazi do glasovne promjene.

Napomenimo i da se pridjev uskrsni piše malim početnim slovom, pa se stoga piše uskrsni blagdani ili uskrsna misa. Razlika je jedino u imenu samog blagdana pa se stoga Uskrsni ponedjeljak piše velikim početnim slovom jer je to blagdan.