Pretraga

Svetac zaštitnik internetskih korisnika

A- A+

Internetski korisnici također imaju svojega sveca zaštitnika, to sveti Izidor Seviljski, a na tu ‘funkciju’ postavljen je za pontifikata pokojnog pape Ivan Pavao II.

U slučaju problema s virusima, internetskom vezom ili drugih problema s kojima se može susresti internetski korisnik, najbolje je da svoje molitve uputi svetom Izidoru Seviljskom, budući da je upravo njemu Katolička crkva namijenila ulogu zaštitnika internetskih korisnika.

hr.wikipedia.org

Izidor Seviljski živio je od 556. do 663. godine u Sevilli, gdje je bio biskup i crkveni naučnik. Napisao je golemu enciklopediju znanja Etymologiae koja se sastojala od 20 knjiga i pokušala je obuhvatiti svo korisno znanje kojime je ljudski rod u to vrijeme raspolagao. Encikolpedija je raspolagala mnogim informacijama koje je čovjek želio znati o svijetu oko sebe te je u tome slična današnjem internetu. To je bilo dovoljno Papinskom vijeću za sredstva službenog priopćavanja da ga predlože za zaštitnika internetskih korisnika, što je sredinom prošloga desetljeća i prihvaćeno.

Dan svetoga Izidora Seviljskog slavi se 4. travnja, oba su mu brata i sestra također proglašenim svetim, a zaštitnik je i računalnih tehničara.