Pretraga

Učenici na deliberaciji raspravljali o problemu nedostatka kvalitetne prehrane u školi

A- A+

Učenička deliberacija održana je 20. lipnja 2022. u Upravnoj školi u Zagrebu, a u njoj je sudjelovalo oko 40 učenika iz škole te tamošnjeg debatnog kluba.

Učenička deliberacija održala se 20. lipnja 2022. godine, u Upravnoj školi u Zagrebu. Na njoj je sudjelovalo 40-ak učenika iz škole, uključujući i one iz tamošnjeg debatnog kluba.

Deliberacija, kao oblik javne rasprave, provedena je u sklopu projekta Hrvatskog debatnog društva – ‘Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka’.

Izdvojeni članak
zlatna medalja zlato

Naši debatanti rasturili na Europskom sveučilišnom prvenstvu: Postali su prvaci

Upravna škola Zagreb uključena je u projekt od rujna 2021., a ovo je prva učenička deliberacija u Zagrebu od tri predviđene. Projekt, inače, pomaže mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama.

Na ovoj su deliberaciji učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu nedostatka kvalitetne prehrane u školi, ali i u blizini škole, zbog čega se najčešće okreću pekarama, automatima za hranu ili štandovima brze prehrane. Iz tog bi razloga htjeli otvoriti kantinu zdrave prehrane.

Ravnateljica škole izložila je učenicima što se sve po pitanju prostora za kantinu dosad poduzelo, što je bilo uspješno, a što nije. Na koncu je istaknula da će rado podržati daljnje napore da se prijedlog dostavi donositeljima odluka, a iduće školske godine planira se follow-up na priču te uključenje susjedne škole koju muči isti problem.

Deliberacija u Zagrebu bila je treća u školskoj godini 2021./2022., a najesen slijede deliberacije u Vukovaru, Zagrebu, Županji, Novoj Gradišci i ponovo Karlovcu  te u još desetak zajednica u školskoj godini 2022./2023. Na ovom linku možete pronaći više informacija o samom projektu, ali i o HDD-u.