Pretraga

Demanti na članak ‘Učenici zagrebačke škole sadili su jele na Sljemenu: Uprava Medvednice nije im odgovarala mjesec dana’

A- A+

Javna ustanova Park prirode Medvednica uputila je portalu srednja.hr zahtjev za ispravak netočnih navoda u članku ’Učenici zagrebačke škole sadili su jele na Sljemenu: Uprava Medvednice nije im odgovarala mjesec dana’, koji je objavljen 16. srpnja 2023. godine. U nastavku njegov ispravak objavljujemo u cijelosti.

Škola i zajednica | foto: Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu

Škola i zajednica | foto: Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu

U tekstu članka članak ,Učenici zagrebačke škole sadili su jele na Sljemenu: Uprava Medvednice nije im odgovarala mjesec dana’ lažno i pretenciozno se navodi da su učenici: ,Grupno sastavili i poslali mail Upravi Parka. Kako i nakon mjesec dana nitko nije odgovorio na mail trebalo je pokušati s direktnijim pristupom, objasnila je Elez.’

Činjenica je da je dana 15. prosinca 2022. godine poslan upit na mail adresu Javne ustanove Park prirode Medvednica, [email protected], o projektu Hotelijersko-turističke škole koji bi uključio pošumljavanje na Medvednici. Na upit je istoga dana, 15. prosinca 2022. godine, odgovorila rukovoditeljica Odjela za promociju, edukaciju i interpretaciju da takve vrste aktivnosti nisu u našoj nadležnosti i uputila ih na nadležnu Upravu šuma podružnica Zagreb, Šumarija Zagreb. Gospođa Antonia Elez je također zahvalila na brzom odgovoru isti dan putem elektroničke pošte.

U objavljenom tekstu članka navodi se sljedeće: ,učenici drugih i trećih razreda srednjih škola Zagreba, Primorsko-goranske i Krapinsko-zagorske županije u protekloj su nastavnoj godini slušali predmet ‘Škola i zajednica’. Cilj predmeta je da učenici prepoznaju neki problem u svojoj lokalnoj zajednici kojim se žele baviti te da zajedno pokušaju pronaći adekvatna rješenja. Tako su se učenici Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu bavili temom pretjerane sječe šuma Parka prirode Medvednica.’ Obzirom da je gospođa Antonia Elez predavala predmet ‘Škola i zajednica’ za očekivati je da poznaje način upravljanja u parkovima prirode, odnosno zaduženja i obveze svakog od dionika u prostoru.

Javna ustanova Park prirode Medvednica djeluje na 17.938 ha što uključuje zaštitu, održavanje, promicanje Parka prirode Medvednica u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Svojim djelovanjem zaduženi smo za upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje divljih vrsta i prirodnih staništa, održivo korištenje prirodnih dobara, zaštitu dijelova prirode, krajobraznu raznolikost i georaznolikost te zaštitu, očuvanje i upravljanje zaštićenim područjem i ekološkom mrežom. Javna ustanova nema ovlasti vezane uz gospodarenje šumama, a što uključuje i pošumljavanje.

Za gospodarenje državnim šumama na Medvednici nadležno je trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Zagreb koje gospodari s četiri gospodarske jedinice. Ono izrađuje šumskogospodarske planove nakon izmjere kojom utvrđuje stanje na terenu i propisuje mjere gospodarenja za razdoblje od deset godina, a što uključuje i pošumljavanje. Temeljem šumsko gospodarskih planova, dokumenata koji propisuju smjernice gospodarenja gospodarskim jedinicama radove u šumi od uzgoja do sječe provode Hrvatske šume d.o.o. preko svojih nadležnih šumarija, Zagreb i Donja Stubica.

Nastavnica Antonia Elez je u tekstu članka i nakon našeg upućivanja na nadležne za gospodarenje šumama u prostoru Parka prirode Medvednica izrekla neistinu odnosno netočnu informaciju da nije zaprimila odgovor na svoj upit i time naštetila ugledu naše institucije. Javna ustanova Park prirode Medvednica uvijek je spremna surađivati sa svim za dionicima unutar svoje nadležnosti. Do sada nismo imali iskustvo da netko neistinito i neprimjereno iznosi informacije iako postoje nesporne činjenice kroz elektroničku poštu da su odgovori na njezina pitanja poslani u istom danu.