Pretraga

Mijenja se Zakon o nagradi koja se dodjeljuje najboljim odgojno-obrazovnim radnicima i znanstvenicima

A- A+

Svake godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje nagradu Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Nagrada se dodjeljuje temeljem istoimenog Zakona koji je donesen još 2009. godine. Ovaj akt sada se mijenja – u javno savjetovanje pušten je potpuno novi Zakon, koji će, među ostalim, omogućiti dodjelu nešto većeg broja nagrada.

nastavnica

Foto: D. Kovačević, srednja.hr

U veljači ove godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je imena dobitnika nagrade Ivan Filipović za 2021. godinu. Riječ je o Nagradi koja se dodjeljuje već godinama za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju, a već od iduće godine mogla bi se dodjeljivati prema potpuno novom Zakonu. Naime, postojeći Zakon o nagradi Ivan Filipović na snazi je od 2009. godine, a ovih dana Ministarstvo je u javno savjetovanje pustilo novi prijedlog tog Zakona.

Promjene u broju nagrada

Prvo, Nagrada se prama dosadašnjem Zakonu dodjeljivala na 24. travnja, kao na obljetnicu rođenja tog učitelja. No Filipović je rođen 24. lipnja, pa bi datum dodjele i rođenja novim Zakonom konačno trebali biti usklađeni. Novi prijedlog Zakona otvara mogućnost i da se svake godine može se dodijeliti do pet nagrada za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada. Dosadašnji je propisivao mogućnost dodjele dviju nagrada za životno djelo i 15 godišnjih.

U prijedlogu Zakona razdvojena su i područja dodjele Nagrade, a to bi bila: nagrada za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, za područje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, za područje srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, za područje visokog obrazovanja i za područje znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja. Pritom se za svako područje može dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo. Po novome bi i prednost pri dodjeli nagrade za životno djelo imali kandidati koji su već nagrađeni godišnjom nagradom.

Izdvojeni članak
nastavnica

Poznati dobitnici Nagrade Ivan Filipović za 2021. godinu: Možda je i vaša nastavnica među njima

Predloženi Zakon dotiče se i kriterija

Za razliku od prethodnog Zakona, u predloženi se ovlaš dotiče i kriterija dodjele ove nagrade. Tako je navedeno da se godišnja dodjeljuje za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito u godini koja prethodi dodjeli nagrade. Nagrada za životno djelo, pak, može se dodijeliti osobama čiji je odgojno-obrazovni ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Kriterij za dodjelu nagrade, su ‘naročito zapaženi rezultati u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju, kojima se kandidat ističe među odgojno-obrazovnim radnicima’, stoji u prijedlogu Zakona. Od sada će i u samom Zakonu biti navedeno da prijedlog za dodjelu nagrade mogu uputiti: dječji vrtići, osnovne i srednje škole, sveučilišta i fakulteti, strukovna društva i udruženja, pojedinci i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojno-obrazovnom djelatnosti. Ako se Zakon usvoji u predloženom obliku, prijedlog će morati sadržavati životopis kandidata, prikaz njegova rada, detaljno obrazloženje prijedloga, napomenu predlaže li se kandidat za dodjelu godišnje nagrade ili nagrade za životno djelo te područje djelovanja.

– Važećim Zakonom propisano je da nagradu dodjeljuje ‘Odbor Nagrade Ivan Filipović’ na prijedlog komisija koje navedeni Odbor osniva za svako od područja odgojno-obrazovnog sustava. Predsjednika i članove Odbora imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine. Zbog operativne provedbe dodjele nagrade potrebno je izmijeniti trajanje mandata članova Odbora, na način da budu imenovani za vrijeme trajanja saziva Hrvatskoga Sabora, stoji, među ostalim,  u obrazloženju za donošenje novog Zakona.

Javnoj raspravi oko ovog Zakona možete se priključiti ovdje, ona traje do 31.ožujka, dok bi do 14. travnja trebalo biti objavljeno izvješće o provedenoj javnoj raspravi.