Pretraga

Što kada dođe do nasilja među učenicima? Evo što škola treba poduzeti i koga sve treba obavijestiti

A- A+

Javnost je šokirao slučaj iz Biograda u kojem je skupina učenika u školskom toaletu istukla vršnjaka. Dječak je završio u bolnici, a škola o incidentu nije obavijestila nadležne službe. Zbog toga će Ministarstvo u školu uputiti inspekciju, jer je škola dužna obavijestiti nadležne službe, uključujući nadležno ministarstvo i nadležni centar za socijalnu skrb u slučajevima vršnjačkog nasilja.

zlostavljanje

Foto: Pixabay

Postupanje škole u slučaju nasilja među djecom definirano je Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima. Pravilnikom se propisuje način postupanja učitelja, nastavnika, odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola, koji su dužni poduzeti mjere kako učenička prava ne bi bila ugrožena, a obvezni su svako kršenje prava prijaviti nadležnim tijelima.

Što je nasilno ponašanje?

U zaštitu prava učenika ulazi i sprječavanje nasilja između učenika, a svi odgojno-obrazovni radnici su dužni svaku povredu prava prijaviti stručnim tijelima unutar i van škole. O toj njihovoj obvezi i svim vezanim propisima ih je dužan obavijestiti ravnatelj.

– U slučajevima sumnje da je došlo do tjelesnog i emocionalnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, nesavjesnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odgojno-obrazovni radnici, a po potrebi i suradnici u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu te ravnatelj u suradnji s nadležnim institucijama i tijelima obvezni su pokrenuti postupak radi zaštite prava učenika, stoji u pravilniku.

Nasiljem među djecom i mladima smatraju se namjerno izazvani fizički napadi u bilo kojem obliku te psihičko i emocionalno nasilje, u koje ulaze ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, isključivanje iz skupine, ponižavanje i zastrašivanje.

Izdvojeni članak
nasilje-modified

Učenika (11) u školi pretukli stariji učenici i gazili mu po glavi, ravnatelj: ‘Cilj im nije bio nasilje’

Koga škola treba obavijestiti?

U slučajevima nasilja škola je dužna obavijestiti ured državne uprave nadležan za poslove obrazovanja, Zavod za javno zdravstvo područne (regionalne) samouprave u djelatnosti školske i sveučilišne medicine, nadležni centar za socijalnu skrb, tim školske medicine, nadležnu policijsku postaju te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ako Ministarstvo ocijeni da je potrebno, može obavijestiti tim za krizne intervencije.

Ako je učenik ozlijeđen u mjeri koja zahtijeva liječničku pomoć, osobito hitnu medicinsku pomoć, odgojno-obrazovni radnik ili ravnatelj obvezan je odmah zatražiti pomoć liječnika, odnosno hitne medicinske službe te postupati prema njihovoj preporuci. Ako je učenika potrebno hitno prevesti u medicinsku ustanovu prije nego što stignu roditelji ili skrbnici, mora ga pratiti nastavnik ili neki drugi odgojno-obrazovni djelatnik.

– Ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijave odnosno dojave nasilnog postupanja obavit će razgovor s učenikom žrtvom nasilnog postupanja, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće, stoji u pravilniku.

Izdvojeni članak
učenik u školskom hodniku, crno-bijela fotografija

MZO šalje inspekciju u školu u kojoj je pretučen učenik: ‘Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja’

Što škola treba učiniti nakon nasilnog incidenta?

Dakle, nastavnici ili ravnatelj dužni su razgovarati s učenikom koji je žrtva, ali i učenikom koji je nasilnik. Razgovarati moraju i s drugim učenicima koji su svjedočili nasilnom događaju ili imaju više informacija. U slučaju da razgovor s učenikom koji je žrtva ili učenikom koji je nasilnik razgovor vodi policija, na razgovoru treba biti prisutan roditelj ili skrbnik.

Djelatnici škole su dužni ispuniti obrazac za prijavu prijavu nasilnog postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, osim ako je riječ o sukobu vršnjaka. Sukobom vršnjaka se smatra sukob u kojem ne postoje elementi nasilništva – primjerice, svaka strana može slobodno otići iz sukoba.

Škola je također dužna osigurati stručnu pomoć i nasilniku i žrtvi te obavijestiti roditelje o mogućim oblicima pomoći van škole. Učenika koji je počinio nasilje moraju podsjetiti na neprihvatljivost takvog ponašanja te obratiti posebnu pozornost na znakove koji bi mogli upućivati na to da je žrtva zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje. Roditelje učenika koji je počinio nasilje treba savjetovati i uputiti na stručnu pomoć u školi i izvan nje.

Nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici dužni su organizirati razgovore, radionice ili savjetovanja za učenike kako bi se učenici pomirili i kako bi se stvorilo prijateljsko okruženje i razvijala tolerancija.