Pretraga

Sve informacije na jednom mjestu: Majstorski ispit i kako izgleda

A- A+

Među mlađom populacijom majstorski ispit najpoznatiji je kada govorimo o frizerskom zvanju. Osim frizera, duga je lista strukovnih zanimanja koja imaju pravo pristupu polaganja ispita, ali i lista nepoznanica oko pravila i mogućnosti polaganja majstorskog ispita. Širom Europe majstorska zvanja iznimno su cijenjena, majstorski ispiti državno su priznati, a regulirani su Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja te o ispitu o stručnoj osposobljenosti. Polaganje Majstorskog ispita postalo je sve popularnije, a obavezan je za sve koji planiraju otvarati vlastiti obrt.

Prema novoobjavljenim programima majstorskih ispita, u Hrvatskoj ima ukupno 62 različita obrtnička zanimanja za koje možete participirati majstorskom ispitu. Ispitne programe donosi ministar nadležan za gospodarstvo, a važno je napomenuti kako je izvođenje ispita izvan obrazovnog sustava.

Izdvojeni članak

Hrvatska gospodarska komora predlaže uvođenje posebne državne mature za strukovne škole

Za pristupanje majstorskom ispitu potrebno je radno iskustvo

Ono što za početak treba razlikovati je činjenica da majstorski ispit nema doticaja sa stručnim, završnim ili državnim ispitom. Iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kazali su kako je ovaj vid ispita u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, odnosno Hrvatske obrtničke komore i kao takav je izvan obrazovnog sustava i nadležnog Ministarstva. 

Polaganje majstorskog ispita nije povezano s vašim ranijim obrazovanjem pa mu između ostalog mogu pristupiti i osobe koje imaju završeno opće srednjoškolsko obrazovanje ili obrazovanje u umjetničkim srednjim školama. Ono što im je svima zajedničko je da imaju najmanje jednu a najviše tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe na nekoliko načina: unutar radnog odnosa, tijekom mjere stručnog osposobljavanja, volonterskim ili nekim drugim oblikom rada koji je jasno, u skladu sa zakonom.

Izdvojeni članak

HOK: Urušavanje dualnog sustava obrazovanja u Hrvatskoj počelo je uvođenjem novog Zakona o obrtu

Nema gornje dobne granice za polaganje

Svatko tko je u bilo kojem trenutku odlučio otvoriti vlastiti obrt dužan je položiti ovaj ispit pa prema tome nema gornje dobne granice za polaganjem majstorskog ispita. Ispit se se polaže pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, a članovi ispitnih komisija su majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Majstorski ispit koji u punom iznosu od 2600 kuna snosi osoba koja pristupa ispitu, a to znači da budući majstor obrtnik pristupa ispitu koji se sastoji od četiri dijela, a to su provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu, provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta te provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika. 

Svi uspješno položeni ispitanici dobivaju diplomu o uspješno položenom majstorskom ispitu, a time stječu i potpuna prava oko otvaranja vlastitog obrta ili lakšeg zapošljavanja kod drugih obrtnika. Majstorski ispit upisuje se u radnu knjižicu 

Mjesto i vrijeme polaganja majstorskih ispita možete provjeriti na stranici Hrvatske obrtničke komore.

Sve informacije na jednom mjestu: Majstorski ispit i kako izgleda
Share via
Copy link
Powered by Social Snap