Pretraga

Više od 60 nastavnika mijenjalo mjesta s učenicima, išli su na praksu za kuhara, cvjećara, prodavača

A- A+

Više od 60 nastavnika iz strukovnih škola u Hrvatksoj zamijenilo je mjesta sa svojim učenicima. Na tri do pet dana pohađali su praksu cvjećara, mesara, prodavača u preko dvadeset poduzeća.

Točno 62 strukovnih nastavnika iz škola diljem Hrvatske posljednjih se tjedana našlo na praksi kod hrvatskih poduzetnika. Na praktičnim psolovima kuhara, konobara, CNC operatera, mesara, prodavača, cvjećara i drugih zamijenili su mjesta s učenicima, a u projektu, koji organiziraju zajednički Austrijski ured za vanjsku trgovninu i Agencija za strukovno obrazovanje, sudjelovale su škole iz Rijeke, Zagreba, Zadra, Varaždina, Čakovca, Slatine, Orahovice, Virovitice i Ludbrega.

PROJEKTNI PARTNERI

Podršku ovom projektu dali su projektni partneri poput Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Švicarskog veleposlanstva i Zaklade Znanje na djelu upravo je završio prvi ciklus praksi za strukovne nastavnike u poduzećima u sklopu projekta „Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike“.

‘Nastavnici iskorištavaju svaku minutu svoje prakse’

Tijekom trajanja prakse iz Austrijskog ureda i Agencije posjetili su nekoliko poslodavaca kako bismo na licu mjesta provjerili provođenje projekta. Sonja Holocher-Ertl, direktorica Advantage Austria istaknula je kako je izrazito zadovoljna odazivom nastavnika i poduzeća, što se posebice odnosi na entuzijazam koji je uložen u taj projekt.

– U svakom poduzeću mentori se trude što više svog znanja i iskustva podijeliti s nastavnicima, a što je još bolje, nastavnici iskorištavaju svaku minutu svoje prakse za proučavanje organizacije i tehnologije u poduzećima, postavljaju pitanja, istražuju poduzeće. Sigurna sam da završetkom ovog ciklusa projekta ne završava suradnja škola i poslodavaca, rekla je Holocher-Ertl.

Izdvojeni članak
kuhar u kuhinji restorana

Nastavnici će zamijeniti mjesta s učenicima: Ići će na praksu za kuhara, konobara, mesara

Potrebno je što više prakse

I nastavnici i poduzetnici slažu se da se neke vještine i kompetencije ne mogu naučiti kroz školski praktikum ili vježbeničku tvrtku te da je potrebno što je moguće više prakse za strukovna zanimanja, kako za trogodišnja tako i za četverogodišnja. Predstavnici poslodavaca posebno su istaknuli da angažiranje oko primanja učenika na praksu ili naukovanje iziskuje posebne organizacijske, kadrovske i financijske napore, ali kvalitetni poslodavci na to gledaju kao na investiciju u budućnost, a ne kao trošak.

– Glavni cilj našeg projekta je postignut, a to je otvaranje dijaloga i razvoj suradnje između strukovnih nastavnika i poduzetnika. Svima njima cilj je obrazovanje/podučavanje učenika koji će nakon završetka svog školovanja biti sposoban lako uskočiti u novu ulogu na tržištu rada, zaključila je Holocher-Ertl.


PROJEKT U BROJKAMA

  • 62 nastavnika su pohađala praksu
  • 28 poduzetnika je ponudilo preko 80 mjesta za praksu
  • u 24 poduzeća je održana praksa

Strukovne škole koje su sudjelovale u projektu su: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Trgovačka škola Zagreb, Gospodarska škola Varaždin, Srednja škola Ludbreg, Industrijsko-Obrtnička škola Virovitica, Tehnička škola Čakovec, Srednja škola Ludbreg, Gospodarska škola Čakovec, Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Strojarska i prometna skola Varazdin, Srednja škola Koprivnica, Srednja škola Ludbreg, Gospodarska škola Čakovec,Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan, Srednja strukovna škola Sisak, Drvodjeljska škola Zagreb, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Industrijsko obrtnička škola Slatina, Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica, Strukovna škola Virovitica, Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb, Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

Poduzeća koja su sudjelovala u projektu: Auto centar Kos d.o.o., Automobil Lončar d.o.o., B&O Prelog d.o.o.,Bauwerk Boen d.o.o., dm – Drogerie Markt d.o.o., Elektro-Panić d.o.o., KOSTWEIN Proizvodnja strojeva d.o.o., Lesnina H d.o.o., Meskal d.o.o., Namjestaj MIMA, Rail Cargo Logistics – Croatia d.o.o., SPAR Hrvatska d.o.o., Tkalčec d.o.o., Toplice Sveti Martin d.o.o., A.B.L.E. d.o.o., Nasadi d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o., Gastrocom d.o.o., Pana d.o.o., Puntica d.o.o., Better bread d.o.o. (Kroštula), Sirana Gligora d.o.o., Restoran Višnjica d.o.o., Zvijezda d.o.o., PALEKA, MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT, VL. MLADEN PALEKA, ELCON Geraetebau d.o.o., TE-PRO d.o.o.