Pretraga

Dobra prilika za studente: Dodjeljuje se stipendija od 560 eura mjesečno, ali uz jedan ključan uvjet

A- A+

Hrvatska narodna banka studentima dodjeljuje 14 stipendija u visini od 560 eura mjesečno. No, osim što studenti koji se prijavljuju za ovu stipendiju moraju imati završenu drugu godinu studija, biti redoviti student iz područja ekonomije, matematike, informatike ili strojarstva građevinarstva te imati državljanstvo Republike Hrvatske, postoji još jedan ključan uvjet. Oni studenti koji odgovaraju profilu za rad u HNB-u i dobe stipendiju, obvezuju se na rad u HNB-u nakon što završe studiranje.

stipendije studenti

Foto: Unsplash

Stipendiju od 560 eura mjesečno dobivat će 14 studenata, a dodjeljuje ju Hrvatska narodna banka. HNB je i prethodnih godina dodjeljivala stipendije, ali sada je iznos povećan s nekadašnjih 3.000 kuna mjesečno na cca 4.200 kuna mjesečno. No, ne može svatko dobiti tu stipendiju jer postoje određeni uvjeti koje morate ispuniti, ali i obavezu prema HNB-u nakon što završite studij.

– Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima Hrvatske narodne banke u 2024. dodjeljuje stipendije za studentice i studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci. Ako i kada Hrvatska narodna banka ima mogućnost i iskaže interes za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se u Hrvatskoj narodnoj banci prvobitno u statusu pripravnika, a potom, ukoliko postoji poslovna potreba i dalje, dužan je ostati na radu u Hrvatskoj narodnoj banci najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju, uključujući i razdoblje pripravništva. Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi, osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, vratit će iznos primljen u ime isplaćenih stipendija, navodi HNB.

Osim obaveze rada u HNB-u, postoje i drugi uvjeti koje morate ispuniti

Uvjeti za natječaj su sljedeći: kandidat treba imati završenu najmanje drugu godinu studija;  treba biti redoviti student ili integriranoga (preddiplomskog i diplomskog) ili diplomskog ili preddiplomskog studija iz polja/područja ili ekonomije ili matematike ili prava ili informatike/računarstva/informatičkih tehnologija ili strojarstva građevinarstva i treba imati državljanstvo Republike Hrvatske i studirati na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

– Poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na visokim učilištima/fakultetima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova ekonomista istraživača, administratora sustava, administratora baza podataka, mrežnih administratora, osiguravanja sigurnosti i zaštite informacijskih sustava, projektiranja i izrađivanja prikaza podataka iz skladišta podataka, programera, ili onih na kojima se stječu kompetencije za poslove matematičkoga modeliranja, primjene analitičkih i numeričkih metoda, pripremanje i izrađivanje tehničke i natječajne dokumentacije za strojarske odnosno građevinske radove, tekuće ili preventivno održavanje strojarskih instalacija i energetskih postrojenja, koordinacija i nadzor kod izvođenja građevinskih radova i/ili usluga i ostalih poslova koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke, stoji u tekstu natječaja HNB-a.

Izdvojeni članak
novac, stipendija, studentski dom stjepan radić

Spušten bodovni prag za državnu stipendiju: Dodatni broj studenata dobiva 1.800 eura

Stipendiju od 560 eura mjesečno studenti će dobivati do završetka studiranja

Ističe se i da se na natječaj mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora, ali pod uvjetom da se, budu li odabrani, na zahtjev Hrvatske narodne banke odreknu te stipendije, a naročito ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca ili slično. Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se razmatrati.

– Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći: upisani studij, tj. studijski program i/ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke; ukupno ostvaren broj ECTS bodova do trenutka prijave; ostvareni uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena) te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana ili slično); rezultati ostvareni tijekom postupka odabira; procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci; sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu za stipendiju i aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu, stoji u natječaju.

Oni koji dobiju stipendiju trebaju znati kako će isplata sredstava krenuti od kalendarske godine i mjeseca iza mjeseca u kojem je potpisan ugovor o stipendiranju između Hrvatske narodne banke i stipendista, a isplata svake sljedeće stipendije po svakom redovito upisanom semestru svake redovito upisane studijske godine najkasnije do 15. u mjesecu. Studenti će HNB-ovu stipendiju primati sve do završetka studija i stjecanja odgovarajućeg stručnog odnosno akademskog naziva, a najkasnije do roka završetka studija navedenog u ugovoru o stipendiranju koji se sklapa između Hrvatske narodne banke i stipendista.

Izdvojeni članak
nastavnik piše na ploču

Studenti koji su prihvatili jednu vrstu državne stipendije obvezali se na rad u školi: ‘To neće riješiti kronični nedostatak nastavnika’

Oni koji prođu u uži krug morat će obaviti i psihologijsko testiranje

Studenti koji dobiju stipendiju moraju završiti studij na upisanom studijskom programu najkasnije šest mjeseci nakon roka završetka posljednjeg upisanog semestra, odnosno posljednje upisane studijske godine. Također moraju dostaviti potvrdu fakulteta ili visokog učilišta o redovitom upisu u svaki sljedeći semestar, kao i potvrde o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena nakon svake završene studijske godine.

– Nakon zaprimanja prijava provesti će se selekcijski postupak u kojem će se obaviti psihologijsko testiranje kandidata i provjeriti razina aktivnog znanja engleskog jezika. Točan broj dodijeljenih stipendija odnosno točan broj odabranih kandidata, kao i omjer polja/područja dodijeljenih stipendija Hrvatske narodne banke, utvrdit će se naknadno, nakon završetka cjelokupnog postupka odabira, zavisno o poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke, njezinim preferencijama i mogućnostima, navodi se u tekstu natječaja HNB-a.

Studenti koji su zainteresirani za ovu stipendiju prijavljuju se online putem ispunjavanjem prijavnice koja se potom šalje na e-mail adresu [email protected] s naznakom ‘Prijava za dodjelu stipendije HNB – 2024.’. Na natječaj se možete prijaviti do 10. svibnja, a detalje o tome koje sve dokumente trebate poslati možete pronaći na ovoj poveznici.