Pretraga

Još jedan faks zagrebačkog sveučilišta potpuno je spreman za nastavu: Većina će biti online

A- A+

Još jedna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu ima plan održavanja nastave najesen. Fakultet organizacije i informatike s predavanjima započinje 28. rujna, a nastava će se održavati hibridno. Djelomično će morati preći na ‘bring your own device’ pristup što znači da će studenti morati donijeti svoj laptop, no Fakultet će osigurati i dodatna ulaganja kako bi nastava protekla glatko.

Foto: FOI

Nastava na FOI-ju, čiji se centri nalaze u Varaždinu, Sisku, Zaboku i Križevcima započet će 28. rujna.

Većina nastave na daljinu

Kako ističe su FOI-ja, nastava će se izvoditi prema hibridnom modelu, od čega će se većinski dio izvoditi na daljinu. Laboratorijske vježbe će se, pak, više provoditi kontaktno, najmanje 50 do 70 posto, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Izdvojeni članak
studenti sjede u dvorani i slušaju predavanje

FER objavio plan nastave za jesen: Pozvali studente da uzmu smještaj

– S obzirom da smo nastavu na daljinu u prošlom semestru izvodili kvalitetno i studenti su nas ocijenili visokim ocjenama, nastavljamo s podizanjem kvalitete nastave na daljinu i e-predmeta te novim inovativnim konceptima učenja i poučavanja u virtualnom okruženju. Model nastave i raspored su detaljno razrađeni, što je bio veliki izazov s obzirom na naše ograničene prostorne kapacitete. Također morat ćemo dijelom preći i na BYOD (bring your own device) pristup, s obzirom da ćemo uz laboratorijske dvorane koristiti i dvorane za predavanja u kojima će se održavati kontaktne vježbe na računalima, istaknula je dekanica Nina Begičević Ređep.

Dodala je i da će FOI osigurati dodatne resurse poput e-knjiga, novih servera te prijenosnih računala koje će studenti moći posuditi za praćenje nastave od kuće. Svi predmeti će, slično kao na Tehničkom veleučilištu te Sveučilištu u Rijeci, biti podignuti na LMS-u Moodle.

Sveučilište je oformio timove za podršku studentima u online nastavi kao i timove za podršku nastavnicima, koji će im pružati potporu u pripremi e-predmeta po instrukcijskom dizajnu, vrednovanja u virtualnom okruženju i drugim zahtjevnijim zadacima.

Edukacije i na drugim sveučilištima

Kako ističu s FOI-a, na razvoju e-učenja i pripremi vlastite online ifrastrukture rade već punih dvanaest godina.

Izdvojeni članak
studenti u dvorani

Ovaj faks već ima sve spremno za online nastavu, nastavnici će proći obveznu edukaciju

– FOI se od početka epidemije koronavirusa pokazao kao vodeći fakultet u pripremi, organizaciji i provedbi online nastave s više od 400 predmeta na visokoj razini e-učenja, stoga je svoje iskustvo pretočio u niz edukacija za primjenu e-učenja za svoje nastavnike i studente, ali i one drugih sveučilišta. Edukacije o provođenju online nastave u formi webinara i radionica FOI-jevi su stručnjaci do sada održali nastavnicima sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Prvi ciklus edukacija održan je u srpnju, a sljedeći se planira tijekom rujna, uoči početka nove akademske godine. Do sada su obrađene teme vezane uz primjenu e-učenja u nastavnom procesu, oblikovanje e-predmeta za provedbu hibridne nastave te provjeru znanja online, stoji u priopćenju Fakulteta.

Sljedeći ciklus edukacija, ističu, namijenjen je svim zainteresiranim nastavnicima, a teme će uključivati ABC metodu, instrukcijski dizajn, vrednovanje u online okruženju, inovativne koncepte poučavanja u online okruženju, pedagoške aspekte nastave na daljinu i drugo.