Pretraga

Koja je razlika između ekonomije i poslovne ekonomije?

A- A+

Ekonomski faks jedan je od najpopularnijih fakulteta u Hrvatskoj, kojeg trenutno pohađa preko 8.500 studenata. Popularnost studija na ovom faksu ne treba čuditi, budući da se znanja ekonomskih znanosti mogu primijeniti u velikom spektru poslova nakon diplome. Svatko tko se interesirao za upis Ekonomije suočio se s jednom dvojbom – koja je razlika između ‘Ekonomije’ i ‘Poslovne ekonomije’? Obratili smo se direktno Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka nam je to dobro objasnio!

Jason Briscoe, Unsplash

Svatko tko se interesirao za studiranje ekonomije jednom se pronašao u nedoumici – koja je razlika između studija ‘Ekonomija’ i ‘Poslovna ekonomija’? Naoko slični studiji, ipak postoje neke temeljne razlike.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu moguće je upisati integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i Ekonomija u trajanju od pet godina, preddiplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business te Bachelor Degree in Economics u trajanju od četiri godine.

Razgovarali smo s profesorom Zoranom Krupkom s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji tamo predaje kolegije poput Osnove marketinga, Međunarodni marketing, Upravljanje markom i Marketinško planiranje. Objasnio nam je temeljnu razliku studija Ekonomije i Poslovne ekonomije i dao par savjeta kako odabrati pravi studij za sebe.

Koja je glavna razlika studija Ekonomije i Poslovne ekonomije?

Osnovna razlika između studija Ekonomije i studija Poslovne ekonomije je u fokusu proučavanja i podučavanja ekonomije kao grane. Sveučilišni studij Ekonomije fokusiran je na makroekonomsku razinu i izgrađuje kompetencije nužne za visokostručni rad u području ekonomije te osposobljava studente za makroekonomsko i sektorsko modeliranje i analizu ekonomskih politika. S druge strane, sveučilišni studij Poslovne ekonomije usmjeren je na mikroekonomsku razinu kojoj su u fokusu poduzeća te se tim studijem izgrađuju specijalističke kompetencije nužne za visokostručni rad u područjima poput računovodstva, marketinga, menadžmenta, trgovine, međunarodnog poslovanja, turizma, analize i poslovnog planiranja i dr.

Razgovarali smo s profesorom Zoranom Krupkom s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu | foto: EFZG

Kakve kolegije slušaju studenti na tim studijima?

Prve dvije godine studija su jednake i za studij Ekonomije i za studij Poslovne ekonomije. Tijekom te dvije godine studenti usvajaju ishode učenje za temeljne ekonomske discipline poput mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, organizacije, poslovnih i javnih financija, računovodstva, gospodarstva Hrvatske, međunarodne ekonomije, financijskih institucija i tržišta. Kako se ide prema višim godinama studija, razlikuju se i kolegiji sukladno ishodima učenja na pojedinom studiju / smjeru. Studij Ekonomije je fokusiran na kolegije koji se bave makroekonomijom, a studij Poslovne ekonomije na kolegije koji se bave različitim specijalizacijama za koje se studenti odluče na četvrtoj godini studija (marketing, turizam, računovodstvo, financije i sl.). Jedan dio kolegija je obavezan, a drugi dio su izborni kolegiji koje studenti (ovisno o vlastitim preferencijama) upisuju, slušaju i polažu.

Gdje mogu raditi oni s diplomom Ekonomije, a gdje oni s diplomom Poslovne ekonomije?

Studenti koji steknu diplomu bilo studija Ekonomije, bilo studija Poslovne ekonomije mogu obavljati poslove u poduzećima, neprofitnim organizacijama, javnoj upravi, vladinim agencijama, središnjim i poslovnim bankama, međunarodnim organizacijama, financijskim i osiguravajućim društvima i drugim institucijama, kao i pokretati samostalne poduzetničke projekte. Međutim, razlika je za što su osposobljeni, odnosno u kojem području su se specijalizirali. Na studiju Ekonomije studenti se osposobljavaju za visokostručno obavljanje poslova ekonomskih analitičara, financijskih stručnjaka, stručnjaka za obavljanje javnih ekonomskih poslova i ekonomskih politika na makroekonomskoj razini i razini pojedinih djelatnosti gospodarstva, kao i za temeljne ekonomske znanstveno-istraživačke zadatke. Na studiju Poslovne ekonomije studenti se osposobljavaju za visokostručno obavljanje poslova i upravljanje te primjenu temeljnih znanstveno-istraživačkih metoda u području vlastite specijalizacije (marketing, turizam, trgovina i međunarodno poslovanje, menadžment, računovodstvo i revizija, financije, menadžerska informatika, analiza i poslovno planiranje).

Koja je razlika između sveučilišnih i stručnih studija na EFZG i općenito?

Izdvojeni članak

Ekonomski fakultet u Zagrebu pokrenuo nove studije kao odgovor na suvremene trendove u svijetu biznisa

U Republici Hrvatskoj visoko obrazovanje ustrojeno je na sveučilišne (akademske) i stručne studije, a svaki od njih je organiziran na način da zadovoljava potrebe ciljne skupine studenata i tržišta rada. Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća na upravljačkoj razini. S druge strane, stručni studij studentima pruža primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces na operativnoj razini. Osim što im je različita svrha postojanja i fokus, ove dvije vrste studija se razlikuju u vremenu trajanja i broju ECTS bodova koje studenti ostvaruju na pojedinim razinama studija. Sveučilišni studij ima tri razine – preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku razinu (poslijediplomski specijalistički studij i poslijediplomski doktorski studij). Pojedini fakulteti, kao što je slučaj i s EFZG-om, imaju integrirani preddiplomski i diplomski studij što olakšava protočnost studenata po sveučilišnoj vertikali. S druge strane stručni studiji imaju dvije razine – preddiplomska i specijalistička diplomska razina. Obzirom da su sveučilišna i stručna vertikala različite (opseg, broj ECTS bodova, ishodi učenja i dr.), nije moguć, na primjer, upis na poslijediplomsku razinu sveučilišnog doktorskog studija sa završenom diplomskom razinom stručnog studija.

Ako netko želi biti poduzetnik, što mu je bolje da upiše – Ekonomiju ili Poslovnu ekonomiju?

Ako netko želi biti poduzetnik, prirodnije je upisati studij Poslovne ekonomije. Kao što je rečeno ranije, studij Poslovne ekonomije koncipiran je na način da studenti usvajaju znanja i vještine koje su fokusirane na mikroekonomsku razinu ekonomije, odnosno na razinu poduzeća. Sukladno tome, taj studij više odgovara stjecanju kompetencija koje pomažu pojedincu da bude uspješan poduzetnik.

Ako se netko želi znanstveno baviti ekonomijom, što mu je bolje da upiše – Ekonomiju ili Poslovnu ekonomiju?

Ekonomija, kao znanstvena grana, je vrlo široki pojam. Sve što je navedeno u opisima studija i kolegiji koji se slušaju, počivaju na znanstvenim temeljima koje potom profesori sa studentima povezuju s praksom. Osim toga, i na studiju Ekonomije i na studiju Poslovne ekonomije, studenti imaju kolegije (obvezne i izborne) na kojima se stječu osnovna znanja znanstveno-istraživačkog rada. Stoga je pitanje, ukoliko se netko želim baviti znanstvenim radom, koje područje ga/ju zanima i koje područje želi istraživati (kao i u slučaju ako netko želi raditi u realnom sektoru).

_____________________________________________________________________________________________

Tekst je nastao kao dio native studija portala srednja.hr i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu