Pretraga

Ministarstvo odbilo Borasov prijedlog o diplomama stručnih studija, kažu da nije u pravu

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je završno izvješće nakon provedenog javnog savjetovanja o razinama kvalifikacija stručnih studija. Nijedan prijedlog za izmjenu Zakon nije prihvaćen, ogromna je većina primljena na znanje, a ukupno je sedam komentara odbijeno. Među njima se nalazi i komentar zagrebačkog rektora Damira Borasa.

Damir Boras, rektor zagrebačkog sveučilišta
foto: srednja.hr

Nedugo nakon što je zatvoreno javno savjetovanje o novom Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je završno izvješće.

Odbili Borasov komentar

Od ukupno 638 komentara, njih 631 koji su uglavnom bili tek izrazi slaganja s prijedlogom Ministarstva, primljeni su na znanje. Niti jedan komentar i prijedlog za izmjenu predloženog Zakona nije prihvaćen, a ukupno je njih sedam odbijeno, među kojima se nalazi i onaj rektora zagrebačkog sveučilišta Damira Borasa.

Boras se, podsjetimo, načelno složio s prijedlogom da se stručne i sveučilišne kvalifikacije, premda ostaju na istim razinama, odvoje na dvije podrazine. No, istovremeno je tražio da se stručni studiji u povezivanju s Europskim okvirom kvalifikacija stave na nižu razinu. Tako bi se, tvrdio je, pravilno implementirala odluka Ustavnog suda iz ožujka.

Izdvojeni članak
studenti sjede i pišu na predavanju

Gotovo je savjetovanje o diplomama stručnih studija: Većina podržava izjednačavanje kvalifikacija

„Međutim, da bi se pravilno implementirala Odluka Ustavnog suda u nacrtu prijedloga novog Zakona o HKO-u potrebno je predmetne razine kvalifikacija pravilno povezati sa ishodima učenja u HKO-u , EQF-u i EHEA-i (članci 12. i 13.) na način da stručni studiji budu povezani s razinom 6 ishoda učenja, a sveučilišni s razinom 7 ishoda učenja odnosno u EHEA-i , razine 1. i 2.) Ovim izmjenama, a one su kako se može pročitati iz navedenog tehnički nužne, ovaj nacrt prijedloga Zakona o HKO-u bio bi prihvatljiv za Sveučilište u Zagrebu i njime bi se implementirala Odluka Ustavnog suda“, stoji u Borasovom komentaru.

Ministarstvo je njegov komentar odlučilo odbiti, ističući kako su pravilno implementirali odluku Ustavnog suda.

„Ne prihvaća se jer predloženi Nacrt prijedloga zakona implementira Odluku Ustavnog suda u predmetni Zakon, a vezano uz povezivanje razina HKO-a i EQF-a, Odluka Ustavnog suda ne upućuje na rješenje drugačije od predloženog. Razlikovanje studijskih programa prema vrsti nije jednoznačno s razlikovanjem studijskih programa prema razini te prijedlog Sveučilišta u Zagrebu smatramo protivnim ideji razlikovanja studijskih programa prema vrsti. EQF ne razlikuje kvalifikacije prema vrsti, već samo prema razini, te bi smještanje sveučilišnih studijskih programa na jednu razinu, a stručnih na drugu bilo protivno osnovnoj ideji EQF-a, a to je razlikovanje studijskih programa prema razini“, stoji u obrazloženju odbijenice MZO-a.

Odbijen i argument Pravnog fakulteta

Pravni fakultet u Zagrebu, čiji je dekan, zajedno s još trojicom dekana i zagrebačkim rektorom Borasom i prvotno podigao ustavnu tužbu, u javnom je savjetovanju imao dosta sličan komentar. Oni su također tražili izmjene po pitanju povezivanja razina hrvatskih kvalifikacija s onima u europskom okviru.

„Drugim riječima, predlažemo da članak 12. Nacrta Zakona glasi: ‘U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Razine cjelovitih kvalifikacija HKO-a povezuju se s razinama EQF-a na sljedeći način: – razina 1 u HKO-u povezuje se s razinom 1 u EQF-u; – razina 2 u HKO-u povezuje se s razinom 2 u EQF-u; – razina 3 u HKO-u povezuje se s razinom 3 u EQF-u; – razina 4.1 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u; – razina 4.2 u HKO-u povezuje se s razinom 4 u EQF-u; – razina 5 u HKO-u povezuje se s razinom 5 u EQF-u; – razina 6.st u HKO-u povezuje se s razinom 6 u EQF-u; – razina 6.sv u HKO-u povezuje se s razinom 7 u EQF-u; – razine 7.1.st u HKO-u povezuju se s razinom 6 u EQF-u; – razine 7.1.sv u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razine 7.2 u HKO-u povezuju se s razinom 7 u EQF-u; – razina 8.1 u HKO-u povezuje se kao djelomična razina s razinom 8 u EQF-u; – razina 8.2 u HKO-u povezuje se s razinom 8 u EQF-u’“, stoji u dijelu komentara zagrebačkog Prava.

Shodno tomu tražili su izmjene, kao i Boras, i u povezivanju s razinama određenih u QF-EHEA okviru. Ministarstvo je, međutim, odbilo i njihove argumente uz isto obrazloženje kojim su odbili i Borasov argument.

Izdvojeni članak

Rektor Boras protiv Fuchsa i studenata, kaže da se stručni studiji moraju povezati s nižom razinom europskog okvira

Predstavnici stručnih studija tražili dopune

Damir Jugo, dekan Visoke škole Edward Bernays i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola u ime je tog tijela pozdravio većinu prijedloga novog Zakona, no tražio je i određene dopune.

„Vijeće predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja dopunu u čl. 10., st. 4. Prijedloga, na način da se precizira sastav povjerenstva koje donosi stručno mišljenje o opravdanosti upisa pojedinog prijedloga. Cilj je takve dopune osigurati da članovi povjerenstava budu osobe koje imaju iskustvo izvođenja nastave na programima čijim se završetkom stječu kvalifikacije odnosno skupovi ishoda učenja koji se vrednuju“, stoji u dijelu prijedloga predsjednika Juge.

Međutim, Ministarstvo znanosti i obrazovanja odbilo je i taj prijedlog uz obrazloženje da „nadležne agencije u postupcima vanjskog vrednovanja vode računa o odgovarajućem profilu stručnjaka, članova tijela koja ustrojavaju za potrebe vrednovanja“

„Smatramo kako navedeno nije potrebno propisivati zakonom, već će biti dostatno regulirati internim aktima agencije“, stoji u obrazloženju MZO-a.

Cijelo izvješće nakon provedenog savjetovanja o Zakonu o HKO-u možete pročitati ovdje.