Pretraga

Mogu li se studenti koji su radili preko ugovora o radu vratiti na rad preko student servisa?

Studenti, redovni i izvanredni, imaju opciju raditi preko ugovora o radu, ali tada gube određena studentska prava koja bi imali da rade preko studentskog ugovora. No, može li student ili studentica, nakon rada preko ugovora o radu, ponovno početi raditi preko studentskog ugovora? Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja su nam rekli da – može, ali se tijekom tekuće akademske godine neka studentska prava ne mogu povratiti.

Foto: srednja.hr

Nekim studentima više odgovara raditi preko ugovora o radu, nego preko studentskog ugovora. No, kada su u zasnovanom radnom odnosu, dakle ne onom preko student servisa, ostaju bez određenih studentskih prava. Među njima su pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.

Povratak na studentski ugovor moguć, ali gube se neka prava

No, može li se student ili studentica nakon rada preko ugovora o radu ponovno vratiti na rad posredstvom student servisa? Kako su nam objasnili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, to je moguće, ali tada se u tekućoj akademskoj godini neka prava ne mogu povratiti.

– Studentima je informacija o njihovu radno-pravnom statusu vidljiva u Informacijskom sustavu studentskih prava (u daljnjem tekstu: ISSP) kojem studenti pristupaju AAI@EduHr elektroničkim identitetom. U skladu s navedenim odredbama Zakona, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu studenata te pristupa prilagodbi izračuna prava studenata iz studentskog standarda, navode iz MZO-a.

Izdvojeni članak
studentski posao

Studentski posao i studentski ugovor: Sve što trebate znati o radu preko SC-a

Obnavlja se pravo na obavljanje studentskih poslova i pravo na subvencioniranu prehranu

Prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja uređuju se ovisno o njihovom statusu. Pravo na pokriće troškova prehrane i obavljanje studentskih poslova izračunava se modifikacijom prava u ISSP-u. U skladu s navedenim, studentska prava se obustavljaju ili ponovno aktiviraju automatizmom tijekom akademske godine na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova i Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

– Pravo na obavljanje studentskih poslova ažurira se automatski najkasnije u roku od pola sata od zaprimanja podatka o prestanku radnog odnosa od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Povratna informacija o ispunjavanju prava na obavljanje studentskih poslova šalje se web servisima koje koriste posrednici u svrhu evidencije. Pravo na subvencioniranu prehranu ažurira se automatski sa sutrašnjim datumom od datuma zaprimanja podatka o prestanku radnog odnosa od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Povratna informacija o ispunjavanju prava na subvencioniranu prehranu šalje se web servisima koje koriste restorani subvencionirane prehrane u svrhu evidencije, ističu iz MZO-a.

Izdvojeni članak

Studentska satnica realno je narasla dvostruko više od prosječne plaće običnog radnika

Nije moguće obnoviti pravo na subvencionirano stanovanje niti pravo na državne stipendije tijekom tekuće akademske godine

Dodatno ističu kako studenti nakon prestanka radnog odnosa u ISSP-u mogu samostalno ažurirati radno-pravni status pritiskom na gumb ‘Osvježi radno-pravni status’ jer se podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ažuriraju u ISSP-u nekoliko puta mjesečno. Pravo na subvencionirano stanovanje u tekućoj akademskoj godini studentima koji prelaze s radnog odnosa na studentski ugovor, nije moguće obnoviti.

– U slučaju zasnivanja radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja student gubi pravo na subvencionirano stanovanje u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje. Gubitak prava nastupa u sljedećem mjesecu od mjeseca u kojem su nastupile izmijenjene okolnosti. Izgubljeno pravo na subvencionirano stanovanje nije moguće ponovno aktivirati tijekom tekuće akademske godine, kažu iz MZO-a.

Izdvojeni članak
studentski posao

Studentski rad bi trebao ući u staž? ‘Trenutni zakonodavni okvir nije zadovoljavajuće postavljen’

Pravo na zdravstveno osiguranje mora se dodatno provjeriti u HZZO-u

Ista je situacija i s pravom na primanje državne stipendije koju studenti također ne mogu, ako prelaze s ugovora o radu na studentski ugovor, ponovno ostvariti tijekom tekuće akademske godine. U slučaju zasnivanja radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja, studentima koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa i državnu STEM stipendiju, obustavlja se daljnja isplata rata stipendije.

– Savjetujemo studentima da nakon prestanka radnog odnosa svoj status provjere na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pod rubrikom ‘Provjera statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog’. U slučaju neostvarivanja prava, studenti se trebaju izravno obratiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, poručili su iz MZO-a.