Pretraga

Nema igranja s posuđivanjem x-ice u menzi: Evo u kojim sve slučajevima gubite pravo na subvencioniranu prehranu

A- A+

Pravo na subvencioniranu prehranu imaju redovni studenti upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj. No, u određenim situacijama studenti mogu ostati bez subvencije na svojoj x-ici. To se najčešće događa nakon što ne ostvare dovoljan broj ECTS bodova, ali na gubitak subvencije mogu utjecati i neke druge okolnosti, poput posudbe x-ice drugim osobama.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Prehrana redovitih studenata regulirana je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane. Nedavno smo vam tako protumačili dio tog Pravilnika koji uređuje tko sve ima pravo na subvenciju na x-ici i na kojoj od razina. Pravo na subvencioniranu prehranu imaju studenti koji su upisani na visoka učilišta u Hrvatskoj i nisu u radnom odnosu niti evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmet ovog teksta dio je Pravilnika koji se odnosi na gubitak tih prava.

Pravo i nakon propisanog trajanja studija

Prema Pravilniku Ministarstva, pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija. Pravo na prehranu ‘preko x-ice’ imate i u slučaju upisa apsolventske godine, i to dodatnih 12 mjeseci u slučaju preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija te kratkog stručnog, preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, odnosno 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.
Uz to, vaja napomenuti kako korisnik potpore upisan na više visokih učilišta pravo na potporu može ostvarivati isključivo temeljem upisa na jedno visoko učilište. Pojednostavljeno rečeno, student može imati pravo na potporu samo na jednoj x-ici.

Posuđivanje x-ice može dovesti do obustave subvencije

Izdvojeni članak
SC menza, menza u Studentskom centru u Zagrebu

Doznajte koju razinu prava na x-ici možete koristiti i kome se žaliti ako vam je dodijeljeno manje novca

Da biste zadržali pravo na prehranu ‘preko x-ice’, uz zadržavanje statusa redovnog studenta morate poštivati i određene odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane.

Situacije u kojima u menzi posuđujete x-icu drugim osobama, odnosno ustupite na korištenje drugoj osobi studentsku iskaznicu putem koje ostvarujete pravo na potporu, kažnjavaju se obustavom potpore na tri mjeseca. Drugim riječima, saldo na x-ici tijekom tri mjeseca iznosit će vam 0 kuna.

Uz to što ju ne smije dati na korištenje i posuđivati, prema Pravilniku o studentskoj ispravi Ministarstva znanosti i obrazovanja, student svoju x-icu ne smije prodavati. Kaznu za studente koji to čine propisuju fakulteti, a iz Ministarstva su još prilikom afere kupnje i prodaje domova upozoravali da su subvencijske prevare podložne članku 258. Kaznenog zakona. Subvencijske prevare kažnjavaju se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Za zadržavanje subvencije potrebno je ostvariti minimalni broj ECTS-a

Bez subvencije za prehranu na svojoj x-ici možete ostati i ako u prethodnim godinama studija niste ostvarili dovoljan broj ECTS-a.

Izdvojeni članak

Ni nakon propisivanja kazni za prodaju X-ica studenti nisu odustali od te ilegalne radnje

Pravo na potporu, pojašnjeno je u Pravilniku Ministarstva, ne ostvaruje student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini. Student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine također ostaje bez prava na subvencioniranu prehranu. ‘Preko x-ice’ u menzi neće moći jesti niti student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

No, u prva dva slučaja nedovoljno ostvarenog broja ECTS-a gubitak prava nije trajan. Student može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

Pravilnik nalaže da se ostvarivanje prava privremeno obustavlja i upisom mirovanja obveza studenata, mada se ova odredba nerijetko krši. Ostvarivanje prava se nastavlja nakon prestanka razdoblja mirovanja.

Uz sve navedeno, valja napomenuti i kako student koji sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata pravo na potporu ne ostvaruje za vrijeme boravka na stranom visokom učilištu.