Pretraga

Od sljedeće godine u Splitu možete studirati poseban vojni studij

A- A+

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, ministar obrane Damir Krstičević predstavio je Odluku o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija ‘Vojno pomorstvo’ u okviru Sveučilišta u Splitu. Početak izvođenja ovog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija predviđa se za akademsku godinu 2018./2019.

Foto: pixabay

Odlukom koju je danas donijela Vlada RH, pokrenut je postupak za ustrojavanje i akreditiranje integriranog studija ‘Vojno pomorstvo’. Studij se počinje izvoditi s početkom akademske godine 2018./2019., a provodit će se u Oružanim snagama Republike Hrvatske – Hrvatskom vojnom učilištu ‘Dr. Franjo Tuđman’ i sastavnicama Sveučilišta u Splitu, koje su suizvoditelji provedbe studija.

Izdvojeni članak

U Osijeku je pokrenut jedan od traženijih studija među maturantima

Koncept studija temeljit će se na tri smjera – vojna nautika, vojno brodarstvo i vojna elektronika. Trajat će deset semestara, odnosno, pet godina. Ministar obrane Krstičević na sjednici Vlade rekao je da se studij ustrojava radi jedinstvenog obrazovanja pomorskih časnika za sva državna tijela koja djeluju u području pomorske sigurnosti, a koja je, pak, preduvjet integriranog djelovanja u zaštiti i promicanju nacionalnih interesa Republike Hrvatske na moru. 

– S obzirom da uz Hrvatsku ratnu mornaricu i Obalnu stražu u zaštiti Jadrana sudjeluju i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova i druga državna tijela, ovakvim integriranim sveučilišnim studijem moguće je provoditi jedinstveno obrazovanje pomorskih časnika za potrebe svih državnih tijela, rekao je Krstičević.

Izradu elaborata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ‘Vojno pomorstvo’, započeli su Hrvatsko vojno učilište ‘Dr. Franjo Tuđman’ i Hrvatska ratna mornarica u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i s Pomorskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Filozofskim fakultetom.
Kako stoji u Odluci Vlade, financijska sredstva za ustrojavanje i akreditiranje novog studija osigurana su u državnom proračunu RH, i to između Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odluka o Pokretanju Postupka Za Ustrojavanje Posebnog Studija 'Vojno Pomorstvo' by srednja.hr on Scribd

Od sljedeće godine u Splitu možete studirati poseban vojni studij
Share via
Copy link
Powered by Social Snap