Pretraga

Ministarstvo obrane raspisalo natječaj za prijam kadeta: Upisuje se 155 kandidata

A- A+

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) raspisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu. Ukupno 155 kandidata moći će se upisati na preddiplomski studije Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje, za kadete vojne pilote te na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo.

Screenshot: YouTube; Ministarstvo obrane RH

Kako su priopćili iz MORH-a, u akademskoj godini 2019./2020. na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva bit će primljeno do 70 kandidata, a na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja do 40 kandidata. Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja. 

Izdvojeni članak
vojska

Rado Hrvat ide u vojnike: Svi rođeni 2001. i stariji moraju se prijaviti u vojnu evidenciju

U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta bit će primljeno do 20 kandidata upisanih na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti. Riječ je o studiju Aeronautika – vojni pilot, a rok za podnošenje prijava je 19. travnja.

Osim na navedene studije, 25 kandidata prima se u kadetsku službu na prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojno pomorstvo na Sveučilištu u Splitu. Rok za podnošenje prijava za ovaj studij je 10. svibnja.

Uvjeti u kadetsku službu su posjedovanje državljanstva Republike Hrvatske te da su kandidati rođeni 1997. godine ili kasnije. Kandidati mora imati završenu četverogodišnju školu i biti upisan na prvu godinu redovitog studija na roku u srpnju 2019. Za upis moraju biti zadovoljeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji koji su propisani za kadete. Protiv kandidata se ne smije voditi kazneni postupak po službenoj dužnosti, a pravo na upis nema osoba koja je pravomoćno osuđivana za kaznena dijela navedena u članku 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Detaljnije o tome kako se prijaviti na natječaje MORH-a možete doznati na ovoj poveznici.