Pretraga

Ova hrvatska visoka učilišta imaju nabolje sustave osiguravanja kvalitete

A- A+

Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sva su visoka učilišta u Hrvatskoj morala su ustrojiti učinkovite unutarnje sustave osiguravanja kvalitete i na taj način postati odgovorna za kvalitetu aktivnosti koje provode. Koliko su ti sustavi učinkoviti vrednuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, koja je certifikat za kvalitetu ove godine dodijelila Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

FER/foto: Antun Mezulić

Postupcima unutarnje prosudbe visoka učilišta trebaju u kraćim ciklusima samovrednovati svoju učinkovitost te u skladu s rezultatima provedenih samovrednovanja dogovoriti planove za poboljšanja i provoditi unapređenja.

Izdvojeni članak

Po prvi puta je sveučilište izvan SAD-a proglašeno najboljim u svijetu

Učinkovitost sustava vrednuje AZVO

Koliko su sustavi koje su učilišta razvila učinkoviti, vrednuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, postupkom vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta koji se provodi u petogodišnjem ciklusu.

– Prvi takav ciklus započeo je 2010. godine. Akreditacijski savjet Agencije je donio odluku da se prvim ciklusom obuhvate sva javna sveučilišta, sva veleučilišta (javna i privatna) te ona visoka učilišta koja za to iskažu interes i/ili zadovoljavaju preduvjete za uspješno provođenje postupka. Ukupno prvim ciklusom je obuhvaćeno 39 visokih učilišta, objasnili su nam iz AZVO-a.

Za sada je ciklus završio za 35 od spomenutih 39 učilišta, a za četiri je još u tijeku.

Izdvojeni članak

Kvaliteta obrazovanja strukovnih škola ovisi o individualnom angažmanu ravnatelja i profesora

Filozofski fakultet u Osijeku posljednji dobio certifikat

Od visokih učilišta za koje je postupak u potpunosti završio, 16 ih je ispunilo kriterije AZVO-a za dodjelu certifikata na razdoblje od pet godina. Posljednji kojemu je ovaj certifikat dodijeljen jest Filozofski fakultet u Osijeku.

– Izdani certifikat potvrđuje da je na visokom učilištu ustrojen učinkovit unutarnji sustav osiguravanja kvalitete u koji su aktivno uključeni unutarnji i vanjski dionici visokog učilišta, kažu nam iz Agencije.

Ciljanu razinu kvalitete svih svojih aktivnosti određuju sama visoka učilišta, a uspostavljenim mehanizmima osiguravanja kvalitete provjeravaju je li ona ostvarena.

Osim Filozofskog u Osijeku, do sada su certifikat dobila sljedeća visoka učilišta u Hrvatskoj:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Tehnički fakultet u Rijeci, Visoka škola za primijenjeno računarstvo, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet u Zagrebu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Rijeci, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, Veleučilište u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Veleučilište Vern, Veleučilište Velika Gorica.