Pretraga

Ovi zagrebački fakulteti uskoro biraju nove dekane: Na čelu njih tri sada su privremena vodstva

A- A+

Na brojnim fakultetima uskoro će se birati nove dekanice i dekani ili pak ponovno reizabrati oni stari za drugi mandat. Na Sveučilištu u Zagrebu već je ponovno izabran jedan dekan za sljedeću akademsku godinu. Na ukupno sedam zagrebačkih fakulteta trebalo bi se odabrati novo vodstvo jer se trenutni dekani ili dekanice više ne mogu kandidirati. Do reizbora bi moglo doći na osam fakulteta, dok se na čelu tri fakulteta nalaze privremeni dekani.

Sveučilište u Zagrebu | foto: Ramona Ščuric, srednja.hr

Na nekim fakultetima već je krenuo postupak izbora ili reizbora dekana koji se obično biraju u ožujku ili travnju. Ove godine na Sveučilištu u Zagrebu birat će se barem sedam novih dekana, a do reizbora može doći na osam fakulteta. Troje privremenih dekana pak bi trebalo raspisati nove izbore i odabrati dekane ili dekanice.

Novi dekani biraju se na Arhitekturi, FPZG-u, Farmaceutskom…

Grafički fakultet već je odabrao svog dekana. To će četvrti put ukupno, a drugi put zaredom, biti Klaudio Pap koji je njegovao bliske odnose s bivšim rektorom Damirom Borasom i de facto mu zaposlenjem na tom fakultetu omogućio da se kandidira za drugi rektorski mandat. Dekan će biti do 2027. godine.

Na Arhitektonskom fakultetu sigurno će se odabrati novi dekan ili dekanica. Trenutni dekan Bojan Baletić odradio je mandat dva puta pa se više ne može kandidirati. Novog dekana ili dekanicu dobit će i Fakultet političkih znanosti jer trenutnom dekanu Andriji Henjaku završava uzastopni drugi mandat, kao i Farmaceutsko-biokemijski fakultet na kojem Jasmini Lovrić završava drugi mandat.

Do promjene bi trebalo doći i na Geotehničkom fakultetu jer Hrvoje Meaški završava svoj drugi uzastopni dekanski mandat. Drugi mandat završava i dekanu Josipu Šimunoviću na Katoličko bogoslovnom fakultetu gdje bi na čelo trebao doći novi dekan ili nova dekanica. Promjenu očekuje i Stomatološki fakultet kojim sada upravlja Zrinka Tarle. Njoj drugi mandat završava ove godine. Novog dekana ili novu dekanicu dobit će i Učiteljski fakultet. Siniši Opiću, naime, završava drugi uzastopni mandat pa više ne može biti dekan.

Izdvojeni članak
klaudio pap grafički fakultet u zagrebu

Pap će četvrti put biti dekan Grafičkog: Već deset godina ‘dominira’ na tom faksu, bio blizak s Borasom

Privremeni dekani na Hrvatskim studijima, Metalurškom i PBF-u trebali bi raspisati izbore

Na čelu nekih fakulteta trenutno su privremeni dekani te bi i na njima trebali biti izabrani dekani ili dekanice. Na Fakultetu hrvatskih studija trenutni privremeni dekan je Mario Grčević kojem je sud nedavno ponovno rekao da ne može biti na toj poziciji. Tako je u sudskom registru kao pravni zastupnik Hrvatskih studija zapravo upisan Stjepan Ćosić koji privremeni dekan nije već skoro godinu dana. Tamo bi izbori trebali biti održani najkasnije u svibnju jer tada Grčeviću ističe jednogodišnji mandat kao privremenom dekanu.

Privremeni dekan je i na čelu Metalurškog fakulteta. Nikolu Mrvca na tu je poziciju prvo postavio bivši rektor Boras 2022. godine i onda ponovno rektor Lakušić. Privremena dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta je Branka Levaj pa bi se i tamo trebali održati novi izbori.

Izdvojeni članak

Saga se nastavlja: Sud prihvatio žalbu MZO-a, Grčević ipak ne može biti na čelu Hrvatskih studija

Na Ekonomskom jedina kandidatkinja trenutna dekanica Sever Mališ

Na nekim fakultetima birat će se novi dekan ili odabrati trenutni u drugi mandat. Izbori za dekana održat će se na Agronomskom fakultetu. Tamošnji dekan Ivica Kisić, koji je bio blizak i s bivšim rektorom Damirom Borasom, može se ponovno kandidirati za dekana. Dekan je od 2021. godine u svom prvom mandatu pa ima pravo ponovno biti biran. Izbora će biti i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu gdje se trenutni dekan Ante Bilić Prcić ima pravo ponovno kandidirati.

Na Ekonomskom fakultetu za novu dekanicu 2022. izabrana je Sanja Sever Mališ i upravo se ona, vidljivo je iz zapisnika sjednice Senata zagrebačkog Sveučilišta, jedina kandidirala za novi mandat. Senat joj je dao suglasnost na program rada za drugi mandat. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u 2022. izabran je novi dekan Vedran Bilas. I tamo će se održati izbori na kojima se Bilas može ponovno kandidirati.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) također će biti izbori, a dekan Zdenko Tonković može se ponovno kandirati. Za dekana je izabran 2022. godine. Do reizbora bi moglo doći i na Filozofskom fakultetu gdje se na izborima ponovno može kandidirati dekan Domagoj Tončinić. Reizbor bi se mogao dogoditi i na Medicinskom fakultetu gdje je 2021. sa svojim prvim mandatom krenuo Slavko Orešković pa ima pravo ponovno se kandidirati. Na Građevinskom fakultetu ponovno se na izborima može kandidirati trenutni dekan Domagoj Damjanović koji je izabran 2022. godine.