Pretraga

Pap će četvrti put biti dekan Grafičkog: Već deset godina ‘dominira’ na tom faksu, bio blizak s Borasom

A- A+

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu ovog tjedna za dekana Grafičkog fakulteta potvrđen je Klaudio Pap. Na tom će mjestu biti sljedeće tri akademske godine, a ovo mu je sveukupno četvrti mandat. Dekan tog faksa bio je od 2014. do 2018., a ponovno je izabran 2022. godine. U međuvremenu je na Grafičkom bio prodekan, a poznat je i po tome što je njegovao dobre odnose s bivšim rektorom Borasom.

klaudio pap grafički fakultet u zagrebu

Klaudio Pap, Grafički fakultet u Zagrebu | foto: UniZg, Google Maps

Senat Sveučilišta u Zagrebu ovog je tjedna potvrdio odluku Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta prema kojem će dekan tog fakulteta ponovno biti Klaudio Pap. Na dekanskoj poziciji bit će sljedeće tri akademske godine, dakle sve do 2027.

Pap je dva mandata bio dekan, pa onda prodekan, a sada opet dva puta dekan

Papu je ovo tako četvrti put da će biti na čelu zagrebačkog Grafičkog fakulteta. Dekan je bio u dva mandata od 2014. do 2018. godine. Nakon toga na čelu Grafičkog fakulteta u dva mandata bio je Nikola Mrvac, kojeg je potom 2022. godine bivši rektor Damir Boras postavio za privremenog dekana Metalurškog fakulteta u Sisku kako bi ‘spasio’ taj faks od malog broja zainteresiranih studenata. Mrvac je i dalje na toj poziciji.

No, Pap je na Grafičkom u vrijeme Mrvca bio prodekan za znanost i međunarodnu suradnju. I to sve dok Mrvac nije otišao na Metalurški, a za dekana je te 2022. godine ponovno izabran Pap. Kako mu uskoro ističe dvogodišnji mandat, Fakultetsko vijeće ponovno ga je predložilo za dekana, što je sada potvrdio i Senat Sveučilišta. U međuvremenu je Grafički fakultet promijenio svoj statut prema kojem dekan više nema mandat dvije nego tri godine, pa će tako Pap kao dekan ostati sve do akademske godine 2026./27. Napomenimo da dekan ne može biti više od dva mandata zaredom, što znači da bi 2027. Grafički trebao dobiti novog dekana. Ostaje za vidjeti hoće li se na to mjesto ponovno vratiti Nikola Mrvac.

Pap, profesor s katedre za računarsku grafiku i multimedijske sastave, u akademskim je krugovima poznat kao bliski suradnik bivšem rektoru Borasu. Kao što smo pisali, kao dekan u svom drugom mandatu omogućio je Borasu da se zaposli u manjem opterećenju na Grafičkom. Time je Boras izbjegao odlazak u mirovinu, što mu je omogućilo da se i drugi put kandidira za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Pap je i 2020. godine kao prodekan ispunio obrazac za prijavu Borasa za Državnu nagradu za životno djelo u području društvenih znanosti. Naime, Fakultetsko vijeće podržalo je da se ta ideja predloži Hrvatskom saboru.

Izdvojeni članak
mario grčević hrvatski studiji

Grčević ipak upisan kao privremeni dekan Hrvatskih studija: Sud u odluci piše da je ovo iznimka

Grafički je dobio tri godine da otkloni nedostatke u radu, nedavno ipak dobili dopusnicu

Pap je inače diplomirao 1988. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, današnjem FER-u. Kratko je radio u Tvornici telekomunikacijskih uređaja Nikola Tesla, no već te 1988. došao je na Grafički fakultet. Od 2014. godine pa izgledno sve do 2027. godine dekan je ili prodekan na tom fakultetu.

Inače, Grafički fakultet prolazio je reakreditaciju 2018. godine te su 2019. dobili tri godine da otklone svoje nedostatke u radu. Naime, nezadovoljavajućom razinom ocijenjene su kategorije interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta, kao i nastavni proces i podrška studentima. Tek minimalnu razinu kvalitete dobile su i kategorije studijski programi i znanstvena djelatnost. U izvješću Akreditacijskog savjeta kao glavni nedostatci, znakovito, istaknuti su nedostatak povjerenja u Upravu, nedostatak timskog duha, neoptimalna raspodjela sredstava i nedostatak snažne, kolektivno usvojene strateške vizije.

– Visokom bi učilištu najveći prioritet trebao biti uspostavljanje otvorene atmosfere temeljene na povjerenju, koja bi Upravi omogućila da svoj posao obavlja uz pouzdanje i podršku nastavnog kadra i drugih djelatnika. Ako doista postoje, potencijalne sukobe interesa treba objelodaniti i njima se pozabaviti. Nadalje, treba uvesti jasne, nepristrane i pouzdane procese za rješavanje problema vezanih uz neetično ponašanje, netoleranciju i diskriminaciju prema djelatnicima, studentima i nastavničkom kadru, stoji u Izvješću.

No, u listopadu 2023. Akreditacijski savjet ustanovio je da se situacija na Grafičkom poboljšala pa su dobili dopusnicu. Ipak, i dalje im se zamjera aktivnost izrade novih studijskih planova i programa. U prvotnom Izvješću stajalo je da bi Grafički trebao iskoristiti energiju i resurse kako bi postao vrhunska europski priznata institucija u domeni grafičkih djelatnosti – grafička tehnologija.