Pretraga

Pisali smo o brojnim nepravilnostima na studentskim izborima: Ministarstvo traži očitovanje rektora

Ministarstvo znanosti i obrazovanja traži očitovanje rektora Stjepana Lakušića u vezi studentskih izbora na Sveučilištu u Zagrebu. Traže, vrlo konkretno, da objasni pozadinu odluke o nepotpunim, neslužbenim rezultatima izbora za studentski zbor. Dokument je to koji je, potpuno neshvatljivo, 11. svibnja osvanuo na stranicama rektora. Donijelo ga je sveučilišno izborno povjerenstvo premda izbori nisu održani na svim fakultetima pa neki studenti nisu još dobili priliku birati svoje predstavnike. Studentski predstavnici, napomenimo, sjede u tijelima Sveučilišta i fakulteta te sudjeluju u donošenju važnih odluka poput izbora za rektora i dekana.

crno bijela slika ministra radovana fuchsa, u pozadini glasačka kutija za studentske izbore na sveučilištu u zagrebu

Ministar Radovan Fuchs
Foto: srednja.hr

Izbori za studentske predstavnike na Sveučilištu u Zagrebu i pripadajućim mu fakultetima i akademija provedeni su još 29. i 30. ožujka. Na Veterinarskom fakultetu su, nakon našeg otkrića da su prekršili zakon, poništeni. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u dosta neshvatljivom potezu, djelomično su poništeni izbori samo za fakultetske predstavnike studenata. Nepravilnosti bio cijeli niz, a kao šećer na stranicama rektorata osvanuo je dosad neviđeni dokument koji sadrži neslužbene, nepotpune rezultate izbora. Izbora koji, napomenimo, još nisu gotovi jer nisu svi studenti imali pravo iskoristiti svoj glas.

Ta nas je, blago rečeno čudna odluka zaintrigirala pa smo poslali upit u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tražili smo da nam tu odluku pravno rastumače. Iz Ministarstva su nam, taksativno citirajući odredbe različitih zakona i pravilnika, u kratkim crtama rekli kako su rektor zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i dekani fakulteta odgovorni za legalnost donesenih sveučilišnih i fakultetskih odluka. Rektor tu prema propisima nadzire rad dekana i odgovoran je otkloniti njihove eventualne propuste. To se odnosi, kazali su nam između redaka, i na studentske predstavnike bilo na sveučilišnoj ili fakultetskoj razini. Tu još postoji izborno povjerenstvo, a čelnik učilišta je stegovno odgovoran ako se prekrše propisi o provođenju studentskih izbora. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, veoma precizno napominju, nije zaduženo da nadzire primjenu Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. To je na fakultetima i sveučilištima.

Izdvojeni članak
kutija s glasačkim listićima, u pozadini zgrada sveučilišta u zagrebu

Sad je već posve suludo što se događa sa studentskim izborima u Zagrebu: Objavili ‘neslužbene’ rezultate

Ministarstvo je zatražilo očitovanje rektora

Međutim, jedan dio odgovora koji nam je stigao iz ureda ministra Radovan Fuchsa je itekako značajan. Napominju nam tako da, premda ne nadziru direktno studentske izbore, službenici Ministarstva prema članku 105. provode upravni nadzor nad provedbom Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U slučaju da Ministarstvo, primjerice, utvrdi da je propis koji je donio faks, ili neki dio tog propisa, protuzakonito, zatražit će do faksa da ga promijeni. Ako faks to ne napravi u roku od 30 dana, Ministarstvo može obustaviti izvršenje dokumenta koji su donijeli te uputiti slučaj na Visoki upravni sud koji će potom ocijeniti zakonitost dokumenta.

– Isto tako, ako Ministarstvo utvrdi nedostatke ili propuste u radu visokog učilišta zatražit će uklanjanje nedostataka ili propusta u roku od 60 dana. Ako visoko učilište ne postupi u skladu s traženjem Ministarstva, protiv visokog učilišta i odgovorne osobe u visokom učilištu pokrenut će se prekršajni postupak. Prekršajne kazne propisane su člankom 109. ovog zakona. U vezi s navedenim, Ministarstvo je zatražilo službeno očitovanje Sveučilišta u Zagrebu o predmetnoj stvari. U slučaju da se tijekom postupka utvrde određene nepravilnosti ili propusti Ministarstvo će postupiti na način kako to propisuju gore navedene zakonske odredbe, napomenuli su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izdvojeni članak
studentica ubacuje listić u glasačku kutiju na studentskim izborima

O studentskim izborima mogu reći samo ovo: Evo zašto ne možemo imati lijepe stvari

U izradi je novi Zakon o studentskom zboru

Napominju nam kako je trenutno u procesu izmjene Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Imenovano je povjerenstvo, a u njemu sjede predstavnici Rektorskog zbora, Zbora veleučilišta, Hrvatskog studentskog zbora te Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je samo jedan u nizu propisa koji mijenjaju, napominju nam, a njegov glavni cilj je postaviti jasne okvire kojima će se definirati ‘status, uloga, odgovornosti, ovlasti, prava i obveze studentskog zbora kao krovnog predstavničkog tijela studenata’.

– Isto tako, razmatraju se različita pravna rješenja kao što je pitanje promocije studentskih izbora, prilagodbu sustava glasovanja, jasno definiranje biračkih te drugih prava i procedura nužnih za uspješno djelovanje studentskih organizacija. Također, s ciljem unapređenja transparentnosti studentskih izbora razmatra se mogućnost uključivanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao nadzornog tijela, u sam postupak izbora, zaključuju iz Ministarstva.