Pretraga

Promjene u kolegiju koji mogu upisati svi studenti zagrebačkog sveučilišta: Postojat će tri modela

A- A+

Studenti bilo kojeg fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mogu upisati izborni kolegij ‘Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom’. On od sljedeće akademske godine donosi neke promjene. Predmet će se moći upisati u jednom od tri modela koji se razlikuju po broju ostvarenih ECTS bodova. Ključni uvjet za dva od tri ponuđena modela je i poznavanje studenta s invaliditetom.

Invaliditet | foto: Pexels

Svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, neovisno jesu li na prijediplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju, mogu upisati izborni predmet ‘Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom’ čiji je izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Od akademske godine 2023./24. taj će se predmet moći upisati u jednom od tri modela – A, B ili C.

Jedan model nema nikakvih dodatnih uvjeta

  • A model – pripremna radionica (15P+30V), pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova, ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s ‘položio/la’, rad studenata se ne ocjenjuje
  • B model – pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda, ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s ‘položio/la’, rad studenata se ne ocjenjuje, prethodno potrebno završiti A ili C model
  • C model – pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda, dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i usmenim ispitom te se ocjenjuju ocjenom

Također, za upis A ili B modela uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent, odnosno ‘par’. Isto tako, potrebno je da ‘par’ bude s iste sastavnice Sveučilišta. Dodatno, za model B treba prvo završiti A ili B model, a za C model nema dodatnih uvjeta.

Što podrazumijeva vršnjačka potpora studentu s invaliditetom?

‘Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru’, objasnili su sa Sveučilišta u Zagrebu
Izdvojeni članak
lgbt gay pride, invalidska kolica

U nacrtu nacionalnog programa za mlade ne spominju se LGBT+ osobe, a nema ni mjera za one s invaliditetom

Studenti koji nemaju ‘par’ mogu se javiti Uredu za studente s invaliditetom

– Za potrebe ovog predmeta studenti s invaliditetom su studenti s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student ‘par’ pruža potporu, navelo je Sveučilište u Zagrebu.

Predmet traje jedan semestar, a pripremna radionica odvija se početkom semestra tijekom dva vikenda – petak, subota i nedjelja. Ako je studentima s invaliditetom potrebna pomoć pri pronalaženju kolege vršnjaka koji će im pružati potporu, mogu se javiti Uredu za studente s invaliditetom: Studentsko naselje ‘Stjepan Radi’“, Jarunska 2, Zagreb (prizemlje 12. paviljona), e-mail: [email protected], tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578.