Pretraga

U Hrvatskoj se pokreće prvi studij andragogije: Dekan pojašnjava o čemu je riječ i kada kreće upis studenata

A- A+

Filozofski fakultet u Rijeci priprema novi studijski program, prvi takav u Hrvatskoj. Riječ je o diplomskom studiju andragogije, a to je, pojednostavljeno rečeno, znanstvena disciplina koja se bavi izobrazbom i učenjem odraslih. Bit će to izvanredni studij, a trenutni je plan da se prvi studenti na njega upišu 2023./2024. godine.

Nicole Honeywill, Unsplash

– Iako Republika Hrvatska ima stogodišnju bogatu tradiciju institucionalnog obrazovanja odraslih i relativno kontinuiran razvoj andragoške teorije i prakse, tek u posljednjih desetak godina u njoj su strateški i zakonodavni okviri, kao i drugi institucionalni preduvjeti (donošenje Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i Registra kvalifikacija, formiranje sektorskih vijeća) pridonijeli tome da se stvore uvjeti za profesionalizaciju kadrova u obrazovanju odraslih, započinje priču dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, Aleksandar Mijatović.

Zašto se pokreće ovaj studij?

Odgovarao nam je, naime, na pitanja o pokretanju novog, izvanrednog diplomskog studija andragogije, na koji bi se prvi studenti trebali upisati 2023./2024. Kada ‘zaživi’ na Filozofskom u Rijeci, bit će to prvi studij andragogije u Hrvatskoj, znanosti koja, među ostalim, proučava metode i tehnike, mogućnosti i probleme obrazovanja odraslih

– Potreba za sveučilišnim obrazovanjem andragoga u RH-u u širem smislu proizlazi iz različitih demografskih, socijalnih, obrazovnih i ekonomskih  razloga, među kojima se posebno izdvajaju unapređenje zapošljivosti stanovništva, socijalne inkluzije i participacije te unapređenje ekonomske efikasnosti i društvene produktivnosti, kaže dekan Mijatović.

U poticaje za razvoj ovog studija, nastavlja, ulazi urgentna potreba za unapređenjem efikasnosti (sub)sistema obrazovanja odraslih te ekstenzivan razvoj sustava obrazovanja i učenja odraslih u smislu sve većega broja institucija i organizacija koje realiziraju programe formalnoga i neformalnoga obrazovanja i učenja odraslih.

Jedan od razloga je, navodi dalje, nedostatak stručnih andragoških kadrova sa znanjima, vještinama i kompetencijama koje zahtjeva suvremena andragoška praksa, a koji mogu značajno pridonijeti njezinu unapređenju, posebno u segmentu osiguranja  kvalitete obrazovanja i učenja odraslih. Konačno i činjenica da u Hrvatskoj ne postoji visokoškolske ustanova i studijski program koji omogućuje stjecanje andragoških kompetencija i kvalifikacija, bila je jedan od motiva.

– Brojni međunarodni i nacionalni dokumenti i preporuke ukazuju na to da efikasnost sustava obrazovanja odraslih počiva na stručnim kompetencijama i moralnim odgovornostima andragoških kadrova te da je kvaliteta osoblja ključni čimbenik uspjeha i napretka, što implicira potrebu njihova sustavnog obrazovanja na visokoškolskoj razini, kaže Mijatović.

Izdvojeni članak

Krenula podjela vaučera za obrazovanje, doznali smo koliko je prijava u prvim danima i koja su pravila

Studij će trajati dvije godine, bit će 17 obveznih i sedam izbornih predmeta

Dodaje da je ovaj studijski program koncipiran u skladu s višedesetljetnim pozitivnim iskustvom u obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj te suvremenim dostignućima andragoške teorije i prakse. No, naglašava i da je prvenstveno je oslonjen na standard zanimanja i standard kvalifikacija za andragoge, koji reflektiraju aktualne potrebe institucija i ustanova za obrazovanje odraslih za kvalitetnim andragoškim kadrom.

Ovaj izvanredni studijski program andragogije trajat će četiri semestra, odnosno dvije godine i osiguravati kvalifikaciju na razini 7 HKO-a. Po završetku se, dakle, stječe 120 ECTS-a, a studij je prvenstveno namijenjen zaposlenima u obrazovanju odraslih.

– Program se sastoji od 17 obaveznih i sedam izbornih predmeta (s popisa od 24 moguća), što programu daje znanstveno-stručnu koherentnost te osigurava stručnu ekskluzivnost u smislu formiranja i usvajanja autentičnih andragoških kompetencija (razumijevanje i istraživanje teorije i andragoških koncepcija, planiranje i programiranje obrazovanja odraslih, kreiranje organizacijske kulture i klime u obrazovanju i nastavi, savjetovanje i vođenje odraslih kroz obrazovanje i tržište rada, vrednovanje postignuća i evaluacija obrazovanja) i neophodnu fleksibilnost u smislu poznavanja specifičnih (pomoćnih) područja znanja koja omogućuju uspješnu andragošku praksu i djelovanje u posebnim područjima i s ciljnim skupinama, kaže nam Mijatović.

U tom smislu, studenti koji će upisati studij imat će četiri skupine predmeta –  teorijske, metodološke, stručne i predmete i module ključnih kompetencija.

– Realizaciju studijskoga programa realizira 20 nastavnika sa značajnim iskustvom i znanstveno-stručnim referencama iz područja obrazovanja i učenja odraslih, otkriva nam Mijatović.

Izdvojeni članak
sveučilište u puli

U Puli značajno proširen studentski dom i pokrenuti novi studiji, dva će se izvoditi online

U tijeku je izrada elaborata

Na studijskom programu radila je radna skupina u sastavu: prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić, doc. dr. sc. Jadranka Herceg, prof. dr. sc. Anita Zovko, Jelena Vukobratović, mag. paed. i Lucija Tomac – predstavnica studenata pedagogije.

– Program izvanrednoga diplomskog studija andragogije temelji se na suvremenim andragoškim spoznajama te reflektira suvremenu globalnu politiku i praksu obrazovanja i učenja odraslih, posebno politiku i praksu obrazovanja odraslih u EU-u. Pored fundamentalnih i tradicionalnih andragoških predmeta i disciplina studijski program nudi niz predmeta i modula koji su odraz i potreba suvremene prakse obrazovanja i učenja odraslih te specifičnih područja učenja, obrazovanja  i rada odraslih, dodaje dekan.

Naglašava za kraj kako bi ovaj program trebao omogućiti stjecanje suvremenih andragoških znanja, vještina i kompetencija, koji su relevantni za razumijevanje, istraživanje i unapređenje teorije i prakse obrazovanja odraslih. To će, podcrtava, biti veliki doprinos profesionalizaciji obrazovanja odraslih, te samim time značajna osnova za unapređenje efikasnosti cjelokupnog sustava obrazovanja odraslih i prakse cjeloživotnog učenja u RH-u.

– Kako bi se upisala prva generacija studenata izvanrednoga diplomskog studija andragogije potrebno je još učiniti nekoliko koraka, a to je detaljna izrada elaborata nova studijskog programa, na kojem se intenzivno radi te dovršetak postupka inicijalne akreditacije studijskoga programa, zaključuje Mijatović.