Pretraga

Velike novosti u dodjeli STEM stipendije: Jedna skupina studenata dobivat će 4.520 kn mjesečno

A- A+

Državna STEM stipendija u Hrvatskoj se dodjeljuje od 2017. godine, kao što sam naziv govori, studentima čiji se studiji nalazi u nekom od STEM područja. Pravilnik za dodjelu ove stipendije uskoro će doživjeti najveće promjene otkada se ona dodjeljuje – do sada su svi studenti dobivali 1.200 kuna mjesečno u devet rata. Sada Ministarstvo, u jeku nedostatka nastavničkog kadra u STEM području, želi povećati iznos na 4.520,70 kuna odnosno 600 eura za STEM nastavničke studijske programe. Povećava se iznos i za ostale studijske programe i to na 2.260,35 kuna odnosno 300 eura. Novost je i da će se stipendije dodjeljuju putem javnog poziva, a ne automatizmom.

fuchs stipendija

Foto: srednja.hr

U javno savjetovanje pušten je novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Jedna je to od državnih stipendija koje studenti mogu primati, a do sada su pravo na nju mogli ostvariti studenti koji upisuju prvu godinu studija te studenti koji prvi put upisuju drugu ili treću godinu studija.

Bazen onih koji će imati pravo na STEM stipendiju prema predloženom pravilniku Ministarstva bi se proširio. Pravo će, ukoliko se pravilnik usvoji u ovom obliku, imati studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini te studenti koji upisuju višu godinu studija.

Odvojene liste za nastavničke studijske programe

Novost koju Ministarstvo predlaže je i da se stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za STEM nastavničke studijske programe i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju. Odvojene liste za nastavničke smjerove ne iznenađuju, budući da je u zadnjih nekoliko godina posebice izražen problem nedostatka nastavničkog kadra u STEM području, posebice matematici.

U skladu s tim, prijedlog u pravilniku je i da se državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe dodjeljuju se izravno prijavljenim studentima. Preostali broj državnih stipendija bio bi raspodijeljen ovako:

Značajno raste iznos stipendije

Svakako najbitnija izmjena je povećanje iznosa stipendije. Do sada je ona iznosila 1.200 kn mjesečno i dodjeljivala se za devet akademskih mjeseci. Ako se pravilnik Ministarstva upućen na javno savjetovanje usvoji u ovom obliku, stipendija za STEM nastavničke programe iznosila bi 4.520,70 kuna, odnosno 600 eura mjesečno.

– Državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze utvrđene studijskim programom za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija, stoji u prijedlogu pravilnika.

Stipendija za ostale STEM studijske programe iznosila bi 2.260,35 kuna, odnosno 300 eura. STEM stipendije i dalje bi se isplaćivale za devet mjeseci akademske godine te bi se isplaćivala do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Izdvojeni članak

Ministarstvo provjerava dobitnike državne stipendije, za nekolicinu je obustavljena isplata

Stipendije će se dodjeljivati putem javnog poziva

Novost je i da će se stipendije dodjeljivati na temelju provedenoga javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti, prije kojeg će ministar donijeti i odluku o broju državnih stipendija za tu godinu. Što se tiče javnog poziva, on će biti propisan način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM nastavničkih studijskih programa. Taj javni poziv raspisat će ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu.

Prijave će se vršiti u studentima već poznatoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, a rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja poziva.

I dalje će vrijediti pravilo da studenti za vrijeme korištenja prava na ovu državnu stipendiju ne mogu primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Onima koji upišu mirovanje stipendija se obustavlja, a o upisu mirovanja Ministarstvo moraju obavijestiti u roku od 15 dana. Isti rok za obavijestiti Ministarstvo imaju i oni koji se ispišu s faksa, kao i oni koji steknu pravo na stipendiju prema drugoj osnovi.

Ministarstvo će, kao i do sada, provoditi provjeru točnosti podataka na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju. Ako se naknadno utvrdi da su podaci temeljem kojih je ostvarena stipendija netočni, isplata se obustavlja, a student je dužan izvršiti povrat do tada isplaćenih novčanih sredstava.

Javno savjetovanje oko novog pravilnika za dodjelu STEM stipendije otvoreno je do 11. kolovoza i možete mu pristupiti ovdje. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi Ministarstvo planira objaviti do 1. rujna.