Pretraga

Za sve koji se ne snalaze oko prijave: Objavljene dodatne upute za studente koji žele državnu stipendiju

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je objavilo natječaj za dodjelu 10.000 državnih socio-ekonomskih stipendija te natječaj za dodjelu 400 stipendija za posebne skupine studenata. Uz sami tekst natječaja objavljene su i dodatne upute vezane uz prijave na natječaj, a koje pobliže objašnjavaju proces prijave.

Foto: srednja.hr

Prijave na ovogodišnji natječaj za 10.000 državnih socio-ekonomskih stipendija otvorene su ove srijede. Natječaj je otvoren do 3. studenog i prijave se podnose online putem, a stipendija iznosi 1.200 kuna mjesečno i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine. Uz natječaj su objavljene i upute za studente koji će se na njega prijavljivati.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih socio-ekonomskih stipendija podnose se od srijede, 13. listopada 2021. godine do srijede, 3. studenoga 2021. do 12.00 sati. Podnose se isključivo u elektroničkom obliku, dakle ni jedan dio ne šalje se Ministarstvu poštom.

Treba naglasiti da se u izračun prihoda po članu kućanstva uzimaju se prihodi ostvareni u 2020. godini.

Izdvojeni članak
novac kune

Natječaj za dodjelu državnih stipendija u 2021./2022. godini

– Svi studenti koji se prijavljuju dužni su navesti članove kućanstva s kojima zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Stipendiju neće moći ostvariti student koji se navede kao jedini član kućanstva, a mlađi je od 26 godina ako ne priloži pravovaljani dokaz (ako se kao jedini član kućanstva prijavljuje student mlađi od 26 godina, u rubriku Neobvezni prilozi potrebno je učitati dokumentaciju kojom student dokazuje da se sam uzdržava i da ne dijeli prihode s drugim članovima kućanstva), stoji u uputama Ministarstva.

Odgovoreno je u ovim uputama i na jedno od češćih pitanja studenata – ako vam je neki od podataka u sustavu za prijave netočan podatke o studiju (ECTS bodovi, mirovanje, godine studija) može izmijeniti isključivo matično visoko učilište. Kada je riječ osobnim podacima studenata (uključujući i podatke o prebivalištu) može izmijeniti i ažurirati isključivo nadležna policijska uprava.

Detaljno upute za prijavu na natječaj za ostvarivanje prava na socio-ekonomsku stipendiju, kao i one za prijavu na natječaj za natječaj za stipendije za posebne skupine studenata proučite u nastavku. Napomena: ako vam dokumenti nisu vidljivi, osvježite stranicu.

Download [342.63 KB]

Download [1.70 MB]

Za sve koji se ne snalaze oko prijave: Objavljene dodatne upute za studente koji žele državnu stipendiju
Share via
Copy link
Powered by Social Snap