Pretraga

Zagrebački faks uveo teme rodne ravnopravnosti u 82 kolegija kako bi zaštitili studente od seksualnog nasilja

A- A+

Nakon povećane vidljivosti problema seksualnog nasilja na fakultetima, Pravni fakultet u Zagrebu uveo je niz novih kolegija i aktivnosti prema Nacionalnom planu za suzbijanje seksualnog nasilja. Aktivno sudjeluju u sprječavanju diskriminacije kroz Odbor za ravnopravnost spolova, donijeli su Pravilnik o zaštiti studenata od seksualnog uznemiravanja te integrirali teme rodne ravnopravnosti u čak 82 kolegija. Fakultet planira i daljnje poboljšanje akata, edukaciju i suradnju s relevantnim institucijama kako bi osigurao sigurno i poticajno okruženje.

pravni fakultet zagreb

Foto: srednja.hr

Pravni fakultet u Zagrebu prepoznao je ozbiljnost problema seksualnog nasilja na visokoškolskim ustanovama te je krenuo u suočavanje s tim izazovom. U skladu s Nacionalnim planom za suzbijanje seksualnog nasilja, fakultet je implementirao niz mjera i aktivnosti kako bi pružio studentima nužna znanja i vještine. To uključuje i uvođenje novih kolegija poput ‘EU Gender Equality Law’, ‘LGBTQ Law and Politics’ te ‘Rodno utemeljeno nasilje nad ženama i nasilje u obitelji’, koji su osmišljeni kako bi temeljito razmatrali problematiku seksualnog nasilja i uznemiravanja.

U razgovoru s Ivanom Koprićem, redovitim profesorom u trajnom zvanju koji je zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, vidljiv je trud fakulteta kako bi se ovaj problem pokušao suzbiti. Objasnio nam je što je sve Pravni fakultet u Zagrebu napravio po pitanju seksualnog nasilja i uznemiravanja te što su novi planovi.

Izdvojeni članak
seksualno uznemiravanje

Država ima plan suzbiti seksualno nasilje na fakultetu do 2027.: Neki od vas će dobiti nove kolegije

Provode edukacije i radionice za osoblje i studente

Uz to, Fakultet se istakao aktivnim angažmanom putem Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova. Koprić navodi kako je ovaj odbor razvio strateške dokumente, uključujući Plan rodne ravnopravnosti 2022. – 2026. i Plan sprječavanja diskriminacije 2022. – 2026., kojima se obuhvaća širok spektar aktivnosti, od prevencije i sankcioniranja seksualnog uznemiravanja do osiguravanja pravne zaštite te poticanja suradnje s institucijama za suzbijanje diskriminacije.

Uz donošenje Pravilnika o zaštiti studenata od seksualnog uznemiravanja, imenovanje Povjerenika i uspostavu sustava prijava i anonimnih obavijesti, Fakultet aktivno surađuje s Uredom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, provodeći edukacije i radionice za osoblje i studente o njihovim uzrocima, oblicima i posljedicama. Profesor Koprić ističe kako su studentice i studenti tako obaviješteni su putem Studentskog zbora o donošenju Pravilnika i uspostavi mehanizama prevencije i zaštite.

– Imenovane su dvije osobe za pružanje psihološke podrške studenticama i studentima u slučaju seksualnog uznemiravanja ili drugog oblika rodne diskriminacije, dodaje Koprić.

Bitan korak u promicanju rodne ravnopravnosti, ističe Koprić, predstavlja i sudjelovanje u projektu ‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje’ (UNIGEM), uz organizaciju znanstvenih skupova, konferencija te seminara o rodnoj ravnopravnosti i suzbijanju diskriminacije.

Izdvojeni članak
robot_učionica_umjetna inteligencija

Kako umjetna inteligencija može doprinijeti školstvu? ‘Pravo je vrijeme da nam postane dobar partner’

‘Fakultet naglašava prevenciju bilo kakve vrste nasilja i uznemiravanja’

Integracija tema rodne ravnopravnosti u 82 kolegija, s 257 različitih ishoda učenja, ukazuje na predanost Fakulteta u ostvarivanju ciljeva. Također, naglašava se da su mjere prevencije rezultirale izostankom prijava neželjenog ponašanja od njihova uvođenja, kako govori Koprić, što svjedoči o učinkovitosti implementiranih mjera.

– Važno je istaknuti da Fakultet stavlja naglasak na prevenciju bilo kakve vrste nasilja i uznemiravanja te u tom smjeru, kao što se vidi iz dostavljenih podataka, poduzima niz mjera i aktivnosti kako bi spriječio neželjena postupanja. Od uvođenja mehanizama prevencije i zaštite nije zaprimljena niti jedna prijava o neželjenom ponašanju, što dodatno govori u prilog uspješnosti mjera i aktivnosti koje se provode, rekao je Koprić.

U budućnosti, Fakultet planira daljnje unaprjeđenje općih akata, praćenje percepcije diskriminacije te nastavak edukacije studenata i osoblja. Potpisivanje sporazuma s relevantnim institucijama samo je jedan od koraka prema ostvarivanju cilja – stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja. Pravni fakultet u Zagrebu zauzima proaktivnu poziciju u borbi protiv seksualnog nasilja na visokoškolskim ustanovama, čime se šalje snažna poruka predanosti rješavanju ovog ozbiljnog društvenog problema.

– Pristupit će se i pregovorima za potpisivanje sporazuma o suradnji i s tijelima državne uprave i izvršne vlasti u svrhu organiziranja zajedničkih edukacija kao što je i predviđeno u mjerama u okviru nacionalnih i akcijskih strateških planova, rekao je Koprić.