Pretraga

Zbog ozlijede na poslu studenti koji rade preko SC-a mogu dobiti naknadu

A- A+

Baš kao i za bilo kojeg drugog radnika, riziku od ozlijede na radnome mjestu izloženi su i studenti koji rade posredstvom student servisa. No, rijetki su studenti upoznati s time da su u slučaju nezgode na poslu osigurani te imaju pravo na dnevnu naknadu uslijed te nezgode.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Novi Zakon o obavljanju studentskih poslova propisuje kako je posrednik, što je u većini slučajeva studentski centar (SC), dužan osigurati studenta za slučaj ozljede na radu. Zato je važno da studenti prije učlanjenja u student servis provjere imaju li osnovno zdravstveno osiguranje, što je moguće doznati na ovoj poveznici.

Studenti imaju pravo na dnevnu naknadu od 50 kuna

Izdvojeni članak

Stigla nova pravila popunjavanja studentskog ugovora: Doznajte kako to od sada morate činiti

Tako su, primjerice, svi studenti koji su članovi servisa SC-a u Zagrebu osigurani od posljedica nezgode policom UNIQA osiguranja, a ono uključuje sljedeće osigurane rizike: smrt uslijed nezgode, trajni invaliditet uslijed nezgode, troškove liječenja uslijed nezgode te dnevnu naknadu uslijed nezgode koja po danu iznosi 50 kuna.

Kako stoji u novom Zakonu, kada do ozljede dođe, poslodavac je odmah dužan o tome obavijestiti SC. Posrednik je zatim obavezan o nezgodi obavijestiti osiguravajuće društvo s kojim je ugovorio policu osiguranja te zastupati studenta u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja.

Kako je pojašnjeno na stranicama zagrebačkog SC-a, u slučaju nezgode pri dolasku na rad, na radu ili u povratku s posla, student najprije treba žurno otići k liječniku kako bi što prije započeo s liječenjem.

Procedura nakon ozlijede

Izdvojeni članak

Hrvatski sabor upravo je usvojio Zakon o obavljanju studentskih poslova

Nakon odlaska liječniku, potrebno je od poslodavca zatražiti potvrdu da je došlo do nezgode. Potvrda minimalno mora sadržavati podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj iskaznice i ugovora), datum nezgode i kratki opis što se dogodilo, žig i potpis poslodavca, mjesto i datum.

Nakon što to učinite, potrebno je  prikupiti podatke o nazočnim svjedocima i očevicima nesretnog događaja, osobito u slučaju ako je došlo do ozljede koja je prouzročila ili je mogla prouzročiti trajni invaliditet. Po završetku liječenja, student sa svim dokumentima dolazi u student servis te prijavljuje ozljedu na radu. Pod dokumentima koje je potrebno donijeti sa sobom smatraju se: povijest bolesti, potvrda izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad, potvrda poslodavca o nezgodi, izjava studenta o nezgodi i kratki opis što se dogodilo, te, ako postoje, procjena invalidnosti, zapisnik inspekcije rad te zapisnik policije.

Na kraju, student od student servisa dobiva ispunjen i ovjeren obrazac prijave nesretnog slučaja koji  s ostalom dokumentacijom odnosi u osiguravajuću kuću.