Zbog ozlijede na poslu studenti koji rade preko SC-a mogu dobiti naknadu

Baš kao i za bilo kojeg drugog radnika, riziku od ozlijede na radnome mjestu izloženi su i studenti koji rade posredstvom student servisa. No, rijetki su studenti upoznati s time da su u slučaju nezgode na poslu osigurani te imaju pravo na dnevnu naknadu uslijed te nezgode.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Novi Zakon o obavljanju studentskih poslova propisuje kako je posrednik, što je u većini slučajeva studentski centar (SC), dužan osigurati studenta za slučaj ozljede na radu. Zato je važno da studenti prije učlanjenja u student servis provjere imaju li osnovno zdravstveno osiguranje, što je moguće doznati na ovoj poveznici.

Studenti imaju pravo na dnevnu naknadu od 50 kuna

Stigla nova pravila popunjavanja studentskog ugovora: Doznajte kako to od sada morate činiti

Tako su, primjerice, svi studenti koji su članovi servisa SC-a u Zagrebu osigurani od posljedica nezgode policom UNIQA osiguranja, a ono uključuje sljedeće osigurane rizike: smrt uslijed nezgode, trajni invaliditet uslijed nezgode, troškove liječenja uslijed nezgode te dnevnu naknadu uslijed nezgode koja po danu iznosi 50 kuna.

Kako stoji u novom Zakonu, kada do ozljede dođe, poslodavac je odmah dužan o tome obavijestiti SC. Posrednik je zatim obavezan o nezgodi obavijestiti osiguravajuće društvo s kojim je ugovorio policu osiguranja te zastupati studenta u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja.

Kako je pojašnjeno na stranicama zagrebačkog SC-a, u slučaju nezgode pri dolasku na rad, na radu ili u povratku s posla, student najprije treba žurno otići k liječniku kako bi što prije započeo s liječenjem.

Procedura nakon ozlijede

Hrvatski sabor upravo je usvojio Zakon o obavljanju studentskih poslova

Nakon odlaska liječniku, potrebno je od poslodavca zatražiti potvrdu da je došlo do nezgode. Potvrda minimalno mora sadržavati podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj iskaznice i ugovora), datum nezgode i kratki opis što se dogodilo, žig i potpis poslodavca, mjesto i datum.

Nakon što to učinite, potrebno je  prikupiti podatke o nazočnim svjedocima i očevicima nesretnog događaja, osobito u slučaju ako je došlo do ozljede koja je prouzročila ili je mogla prouzročiti trajni invaliditet. Po završetku liječenja, student sa svim dokumentima dolazi u student servis te prijavljuje ozljedu na radu. Pod dokumentima koje je potrebno donijeti sa sobom smatraju se: povijest bolesti, potvrda izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad, potvrda poslodavca o nezgodi, izjava studenta o nezgodi i kratki opis što se dogodilo, te, ako postoje, procjena invalidnosti, zapisnik inspekcije rad te zapisnik policije.

Na kraju, student od student servisa dobiva ispunjen i ovjeren obrazac prijave nesretnog slučaja koji  s ostalom dokumentacijom odnosi u osiguravajuću kuću.

Odgovori