Pretraga

Doznali smo tko sve ima pristup ispitima mature: ‘Čuvaju’ ih kamere, sefovi i digitalne kartice

Nedavno smo dobili dojavu kako je na radnom mjestu voditelja Službe za provedbu i organizaciju državne mature NCVVO-a zaposlena osoba čije dijete ove godine polaže državnu maturu. Kako u samom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu NCVVO-a te natječaju za taj posao nije precizirano smije li radnik imati u srodstvu osobe koje polažu maturu, za detalje smo pitali NCVVO. Kazali su nam kako voditelj Službe za provedbu mature nema pristup ispitima, a opisali su nam i kako izgleda priprema ispita te tko sve ima pristup ispitnim materijalima.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) | foto: srednja.hr

Ispiti državne mature standardizirani su ispiti visokog rizika za čiju je provedbu uključen velik broj ljudi. Od sastavljača ispita, recenzenata, predmetnih koordinatora do ispitnih koordinatora u školama i profesora koji dežuraju u učionicama. Sam ustroj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) koji provodi maturu javno je dostupan na njihovim internetskim stranicama.

Centrom upravlja Upravno vijeće, poslovodni i stručni voditelj Centra je ravnatelj, a postoji i nekoliko sektora. Jedan od njih je Sektor za istraživanje i vrednovanje koji pak u svom sastavu ima Službu za provedbu i organizaciju državne mature. Na čelu te službe u veljači je imenovana Ira Tretinjak, a prema dojavi koju smo dobili njezino dijete polaže državnu maturu ove godine.

‘To radno mjesto ne podrazumijeva direktan kontakt s ispitima mature’

No, kako su nam objasnili iz NCVVO-a, mjesto voditelja Službe za provedbu i organizaciju državne mature ne znači da ta osoba ima uvid u same ispite. Njezin je posao planirati, voditi i organizirati poslove službe, rasporediti poslove i dati upute radnicima za izvršavanje određenog posla, obavljati nadzor nad radom radnika u službi, ukazivati na moguće probleme, izrađivati godišnji program rada i izvještaje, ali i voditi brigu o racionalnom trošenju sredstava.

– Ira Tretinjak imenovana je voditeljem Službe za provedbu i organizaciju državne mature u ožujku ove godine. U uvjetima natječaja za radno mjesto Voditelja službe za provedbu i organizaciju državne mature ne navodi se da kandidat ne smije imati dijete koje polaže ispite državne mature budući da to radno mjesto ne podrazumijeva direktan kontakt s ispitima državne mature pa bi takav uvjet bio diskriminatoran, kazali su nam iz NCVVO-a.

Dodali su da općenito ni jedan zaposlenik čije dijete polaže ispite mature tekuće godine ne radi na poslovima pripreme ispita za predmete koje će polagati njihovo dijete na državnoj maturi. Svi djelatnici, rekli su iz NCVVO-a, potpisali su izjavu o tajnosti kojem se obvezuju na čuvanje poslovne tajne, a to je među ostalim i sadržaj ispita državne mature.

– Voditelj Službe za provedbu i organizaciju državne mature nema uvid u sadržaj ispita državne mature do trenutka njihove provedbe ili objave na internetskim stranicama Centra. On samo organizira rad djelatnika i prati izvršenje poslova unutar Službe. Svi su ispitni materijali državne mature pohranjeni u sefovima sa šifrom koja je dostupna samo predmetnom koordinatoru koji koordinira izradu pojedinoga ispita, objasnili su iz NCVVO-a.

Izdvojeni članak
matura-Politika-i-gospodarstvo

Novi fijasko sastavljača mature, USKOK proglasili uredom Vlade: ‘Sramotno je da ne žele priznati svoju grešku’

‘Moguće je evidentirati svako neovlašteno postupanje’

U većinu ureda, napomenuli su iz NCVVO-a, može se ući jedino putem digitalne kartice koju posjeduje predmetni koordinator. Svaki ulaz u urede tako se registrira u sustavu, a šifra svakog sefa čuva se dodatno u zapečaćenoj omotnici u drugome sefu kojem pristup ima ravnatelj.

–  Dakle, strogo je kontrolirano tko ima pristup ispitnome materijalu i nije moguće da itko osim predmetnoga koordinatora za pojedini predmet ima pristup sefu u kojemu je taj ispitni materijal pohranjen. Centar nadziru kamere u hodnicima te je vidljivo kretanje svakoga zaposlenika i moguće je evidentirati svako neovlašteno postupanje, pojasnili su iz NCVVO-a.

Također, prostorije u kojima se izrađuju ispiti državne mature strogo su zaštićene i njima pristupa predmetni koordinator s članovima stručne radne skupine, uz prethodnu najavu zaštitaru i uz pomoć digitalne kartice. U svakome je trenutku moguće provjeriti, zaključili su iz NCVVO-a, tko je i kada evidentirao ulazak u zaštićene prostorije.