Pretraga

Matura: Kako se mijenjaju pragovi prolaznosti

A- A+

U iščekivanju preliminarnih rezultata državne mature mnogi se maturanti pitaju i kako će biti određeni ovogodišnji pragovi prolaznosti prema kojima će se formirati ocjene. Usporedili smo stoga pragove prolaznosti državne mature 2012./2013. s 2011./2012. kako biste vidjeli kako su se mijenjali kriteriji.

Dok čekate rezultate državne mature vjerojatno vas zanima i kolika će morati biti postotna rješenost pojedinih ispita za prolaz ili određenu ocjenu. Bodovni pragovi ove akademske godine još se uvijek očekuju, no mi smo za vas napravili usporedbu istih za prošlu i pretprošlu godinu.

U fotogaleriji pogledajte bodovne pragove određene za prošlu godinu, dok ispod toga možete pročitati usporedbu s onima iz akademske godine 2011./2012. te vidjeti koliko i kako mijenjali pragovi za prolaz, ali i dovoljnu, dobru, vrlo dobru i odličnu ocjenu.

Pragovi prolaznosti 2012./2013.: Obavezni predmeti

Pragovi prolaznosti 2012./2013.: Izborni predmeti


Izdvojeni članak

Kako se određuje prag prolaznosti na maturi

Povišenje bodovnih pragova na obveznim ispitima

Ako se ovi bodovni pragovi usporede s onima iz godine 2011./2012., vidljivo je da je došlo do povišenja pragova za dosta ispita.

Što se tiče onih obaveznih, vidljivo je povećanje pragova za sve obavezne ispite. Tako je godine 2012./2013. prolazni bodovni prag za višu razinu matematike povećan za 6,67 posto, dok je za nižu razinu povećan za 2,5 posto u odnosu na godinu 2011./2012.

Prošle ste godine na višoj razini ispita iz hrvatskog jezika u odnosu na godinu 2011./2012. za prolaz morali ponuditi 3,13 posto više točnih odgovora, a ista je situacija i za osnovnu razinu tog testa.

Što se tiče engleskog jezika, bodovni pragovi nisu se previše mijenjali, bodovna granica za prolaz iz engleskog mijenjala se samo za višu razinu i to tek za jedan posto.

Izdvojeni članak

Državna matura: Pragovi prolaznosti ljetnog roka 2012./2013.

Najviše povišenje kod fizike i biologije

Kod izbornih predmeta kao što su politika i gospodarstvo, kemija i geografija bodovni pragovi se nisu nimalo mijenjali.

Analizom ostalih najpopularnijih izbornih predmeta vidljivo je povišenje bodovnih pragova za prolaz. Tako ste za ‘dvojku’ iz povijesti prošle godine morali ponuditi dva posto više točnih odgovora nego u godini 2011./2012., dok se bodovni prag za psihologiju povisio za 2,3 posto.

Najveće povećanje dogodilo se kod predmeta fizika, gdje je bodovni prag povišen za čak pet posto. Nešto manje povišenje ima biologija – prošle godine trebalo je dati četiri posto više ispravnih odgovora.

Prag za sociologiju povisio se za tri posto, dok je isti za psihologiju povećan za 2,3 posto.