Pretraga

Maturanti podijeljeni oko mature iz Engleskog: Na višoj razini vlada optimizam, na osnovnoj očekuju samo prolaz

A- A+

Više od 30.000 maturanata ove je godine pristupilo ispitu iz Engleskog jezika na državnoj maturi. Njih oko 19.000 polagalo je višu razinu, dok ih je 12.000 odabralo osnovnu. Na ispitu su morali pokazati znanje i vještine u pisanju, čitanju, slušanju i razumijevanju pročitanog. Nakon ispita proveli smo dvije ankete među našim čitateljima, svaka za svoju razinu ispita, o tome koju ocjenu očekuju maturanti i možemo vam reći da se nismo previše iznenadili. Oko 60% pristupnika obiju razina očekuje ocjenu odličan (5) ili vrlo dobar (4).

Foto: Pixabay

Kako smo već pisali, na višoj razini mature iz Engleskog maturantima je posebno bilo zanimljiva tema eseja o oglašavanju. Niža je, po riječima pristupnika, bilo toliko jednostavna da je dovoljno priprema bila gledanje filmova bez titlova. No, misle li tako i oni kandidati s kojima nismo razgovarali. Proveli smo dvije ankete o očekivanoj ocjeni iz mature iz Engleskog i zaključili da su maturanti prilično optimistični oko ishoda.

Oko 60% pristupnika A razine očekuje ocjenu 4 ili 5

Anketu vezanu za višu razinu ispita Engleskog jezika na državnoj maturi riješilo je ukupno 1.446 kandidata. Prema svemu, čini nam se da su maturanti prilično optimistični oko rezultata jer ih 875, odnosno oko 60% očekuje ocjenu odličan (5) ili vrlo dobar (4). Tek oko 6% pristupnika smatra da će pasti ispit. Sve podatke možete vidjeti na slici ispod.

Četvrtina ispitanika s B razine očekuje samo prolaz

Anketu vezanu za osnovnu razinu mature iz Engleskog riješilo je tek 376 maturanata. Iz malog broj ispitanika jako je teško donijeti neki zaključak, no ono što nam je upalo u oko jest da izrazito velik broj njih očekuje samo prolaz. Oko 25%, odnosno 91 ispitanik očekuje ocjenu dovoljan (2), dok je i u postotcima duplo veći broj onih koji očekuju pad nego što li je to slučaj na višoj razini. Sve podatke možete vidjeti na slici ispod.

 


Svoje bodove za maturu možete izračunati uz pomoć našeg kalkulatora bodova za maturu.