Pretraga

Niste nigdje upali? Pogledajte na kojim je fakultetima u Rijeci i na Sveučilištu Sjever ostalo još mjesta

A- A+

Maturanti koji na ljetnom roku ovogodišnje mature nisu upali niti na jedan od željenih studija, na faks se ponovno mogu pokušati upisati na jesenskom roku. Sveučilište u Rijeci i Sveučilište Sjever već su objavili broj slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 2017.

Ako ponavljate maturu ili ćete s rezultatima ljetnog roka fakultet pokušati upisati na jesenskom roku, možda ste se već informirali o okvirnom broju slobodnih mjesta na pojedinim sveučilištima. Međutim, pojedini fakulteti tih sveučilišta ne moraju uopće provoditi jesenski upisni rok, ako to ne žele. Za one koji ih provode, privremene rang-liste bit će objavljene 13. rujna, a konačne 19. rujna 2017.

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci objavilo je kako će se na jesen ondje moći upisati još maksimalno 776 studenata. Od toga, najviše mjesta, 247, ostalo je na Ekonomskom fakultetu, od čega je samo 31 za redovne studente.

Ukupno 109 studenata, od čega 73 redovna, mogu se još upisati na tamošnji Tehnički fakultet. Još 103 mjesta nepopunjeno je na riječkom Pravnom fakultetu, ali je od te brojke kvota za redovne samo 15. U dokumentu u nastavku provjerite koji riječki fakulteti planiraju upisivati studente na jesen, te kolike su kvote za svaki od njih.

[scribd id=354665719 key=key-3nFcrTHA4epIOnFmP6Ib mode=scroll]

Sveučilište Sjever

Poneko mjesto ostalo je i na Sveučilištu sjever, u Koprivnici i Varaždinu, ali većinom za izvanredne studente.
Ukupno je 129 mjesta u Varaždinu, od čega 42 na Sestrinstvu, ali samo jedno je mjesto za redovnog studenta.

U Sveučilišnom centru Koprivnica kvota za jesenski rok iznosi 320, od čega je za redovne studente 103 mjesta. Na studij Ambalaža prima se još 28 redovnih studenata, na studij Održiva mobilnost i logistika njih još 22, te na studije Novinarstvo i Tehnička i gospodarska logistika još po 20 redovnih studenata.

[scribd id=354665745 key=key-wOdE3SiFGqz05sq03UoZ mode=scroll]