Pretraga

Ovogodišnji pragovi prolaznosti na maturi niži su od prošle godine

A- A+

Svake godine u iščekivanju objave rezultata državne mature kandidati tragaju za pragovima prolaznosti od prethodnih generacija kako bi otprilike procijenili hoće li proći i kakvu će ocjenu dobiti. Iako se pragovi određuju shodno ostvarenom uspjehu svake generacije pojedinačno, postoci se i ne razlikuju previše. No, ove godine su pragovi ipak za nekoliko predmeta niži nego što je bilo 2012./2013. godine.

Pragovi prolaznosti na državnoj maturi svake godine se određuju shodno uspjehu pristupnika, no usporedbom s prijašnjim postocima, brojke ne variraju previše. U prvoj fotogaleriji možete pogledati bodovne pragove obveznih predmeta od ove godine kao i koliki je postotak rješivosti bio dovoljan prošlogodišnjim pristupnicima državnoj maturi.

Izdvojeni članak

Matura: Kako se mijenjaju pragovi prolaznosti

Na hrvatskom jeziku A razine za nijansu niži pragovi

Kako rezultati pokazuju, najteži ispit na maturi je onaj iz hrvatskog jezika. No kad su u pitanju pragovi prolaznosti na nižoj razini, ostali su potpuno isti kao i kod prethodne generacije maturanata. Za dovoljnu ocjenu potrebno je bilo riješiti 30 posto ispita, dok su za odličnu ocjenu maturanti morali ostvariti 86,25 posto.

Na višoj razini hrvatskog jezika snizili su se pragovi samo za vrlo dobru i odličnu ocjenu. Za  prolaz je bilo potrebno ostvariti 30,63 posto.

Matematika sa znatno nižim pragovima od prošle godine

Izdvojeni članak

Državna matura: Pragovi prolaznosti ljetnog roka 2012./2013.

Za razliku od prvog obveznog predmeta, na A razini matematike za dovoljnu ocjenu povišen je prag s 26,67 na 28,33 posto. Za dobru ocjenu prag je ostao nepromijenjen, dok su za dvije najviše ocjene postoci sniženi za oko četiri posto.

Kad je u pitanju niža, odnosno B razina, za prolaz je zadržan postotak od 25, dok su za ostale ocjene pragovi znatno sniženi. Prošle godine su kandidati za dobru ocjenu trebali točno riješiti 50 posto, no ove godine 45 posto ispita. Za ocjenu odličan, umjesto prošlogodišnjih 90 posto, na ovom ljetnom roku bilo je potrebno ostvariti svega 82,50 posto.

Što se tiče engleskog jezika, na B razini snižen je prag za prolaz, dok su za sve ostale ocjene kao i na A razini bodovi, odnosno postoci ostali isti prošlogodišnjima. U njemačkom jeziku se, pak, nijedan prag nije promijenio u odnosu na prošlu generaciju na višoj, niti na nižoj razini.

Većini izbornih predmeta pragovi isti

Od najpopularnijih izbornih predmeta koje svake godine polaže najviše pristupnika, na biologiji, psihologiji, sociologiji, fizici, informatici, politici i gospodarstvu te likovnoj umjetnost ni za jednu ocjenu nije se promijenio prag od prošle godine.

Na povijesti su postoci samo za vrlo dobar i odličan nešto niži. Što se tiče izbornog predmeta kemije, povišen je prag prolaznosti za pet posto (rast s 25 na 30), dok je za ocjenu odličan podignut s prošlogodišnjih 87 na 88 posto.

Najviše izmjena bilo je na geografiji, iako je za prolaz zadržano 25 posto. Naime za dobru ocjenu postotak je viši, a za vrlo dobru i odličnu ocjenu snizili su pragove.