Pretraga

Pitanje iz jednog od najpopularnijh predmeta mature zbunilo i profesore: Koji je odgovor točan?

A- A+

Kako raste interes maturanata za zdravstvene studije, ne čudi da je i jedan od najpopularnijih izbornih predmeta državne mature Biologija, čije je polaganje često i uvjet za upis studija tog područja. Nakon ljetnog roka, baš kao i prošle godine, brojni su se požalili na prevelik opseg logičkih zadataka pa ne čudi da je upravo Biologija na jesenskom roku bila drugi izborni predmet po broju prijava. No, jedan zadatak koji se našao na ovome roku, zbunio je čak i nastavnike.

Riječ je o zadatku 24. koji se našao u prvoj ispitnoj knjižici iz Biologije, koji je pokrenuo raspravu u jednoj Facebook grupi koja okuplja nastavnike. Zadatak je glasio ovako, a točan odgovor nalazi se ispod fotografije:

Što od navedenoga dokazuje anatomsku sličnost kostura prednjih udova sisavaca i gmazova?

A. slična skupina gena
B. prehrana mesom
C. način kretanja
D. život na kopnu

I dok jedni tvrde da je zadatak pogrešno postavljen jer bi se anatomska sličnost mogla dokazati bilo čime od navedenoga, drugi kažu da je dovoljno malo razmišljanja i eliminacije, da bi se došlo do točnog odgovora, koji je prema rješenjima NCVVO-a pod A.