Pretraga

Počele su prijave za državnu maturu

A- A+

Počele su prijave ispita državne mature i studijskih programa u ljetnom roku školske godine 2012./2013. Prijave za ispite mature će trajati od 1. prosinca 2012. do 1. veljače 2013. godine, sukladno Pravilniku o polaganju državne mature. Studijski programi u ljetnom upisnom roku mogu se prijaviti od 1. prosinca 2012. do 16. srpnja 2013. godine, u što ne spadaju studijski programi koji su odredili raniji rok prijave.

Na stranicama NCVVO-a je objavljeno kako su počele prijave za državnu maturu i studijske programe u ljetnom roku školske godine 2012./2013.


Izdvojeni članak

Vodič kroz ispite državne mature 2012/2013

  • Prijave ispita državne mature trajat će od 1. prosinca 2012. godine do 1. veljače 2013. godine.

  • Prijave studijskih programa u ljetnom roku trajat će od 1. prosinca 2012. godine do 16. srpnja 2013. godine, osim studijskih programa koji su odredili raniji rok prijave.

U istom vremenskom periodu bit će omogućena aktivacija prošlogodišnjih maturanata te registracija kandidata koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, kandidata koji završavaju srednje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, u inozemstvu ili dolaze iz druge države.

U tijeku je izrada brošura koje će sadržavati detaljno objašnjene postupke svih radnji koje su nužne prilikom prijava ispita državne mature, prijava studijskih programa, rangiranja i upisa na visoka učilišta, tko je obvezan i na koji način priložiti dokumentaciju za prijavu ispita i studijskih programa, mogućnost ostvarenja prava na prilagodbu ispitne tehnologije, kao i Kalendar svih rokova koji se odnose na provedbu polaganja ispita državne mature i prijave studijskih programa.

Prijave su različite za pojedine kategorije kandidata pa je važno dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa prilikom prve prijave te se pridržavati ovih uputa: