Pretraga

Pogledajte sve pragove prolaznosti za ispite državne mature u 2020.

A- A+

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je pragove prolaznosti za sve obvezne i izborne predmete na državnoj maturi ove godine. Pragove za svaki predmet možete pregledati u nastavku teksta.

Nadopuna teksta, 17. srpnja 2021. u 14:29h: Pragove prolaznosti za 2021. pogledajte ovdje.

U nastavku teksta pogledajte pragove prolaznosti za sve obvezne i izborne predmete na državnoj maturi.