Pretraga

Provjerite koliko je slobodnih mjesta ostalo za jesenski rok te koje su fakultete maturanti najviše birali

A- A+

Na mrežnim stranicama Postani student

u četvrtak 17. srpnja su objavljene konačne rang liste za upis kandidata na

studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj za

ljetni upisni rok. Donosimo koje fakultete i

studijske programe su odabrali kandidati kao

najprioritetnije te koliko je mjesta ostalo za jesenski rok.

Studijske je programe u ljetnom upisnom roku

prijavilo ukupno 40 354 kandidata, dok je pravo upisa

ostvario njih 30 290, objavio je Središnji prijavni

ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Od

svih prijavljenih kandidata, njih otprilike polovina

uspjela je upisati studijske program kojeg su

postavili kao prvi na svoju listu prioriteta.

Najpopularniji Ekonomski, Filozofski, Pravni fakultet te Zdravstveno veleučilište

Na svim visokim učilištima u Hrvatskoj maturnatima,

ali i ostalim kandidatima, bilo je ponuđeno čak 772

studijska programa.

Na razini cijele Hrvatske najviše je kandidata kao

prvi prioritet odabralo četiri visoka učilišta, koji

pretjerano ne iznenađuju.

Izdvojeni članak

Detaljni rezultati državne mature: Hrvatski nitko nije riješio 100 posto, najviše jedinica iz matematike

 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Poslovna ekonomija s Ekonomskog fakulteta

 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija i

  Računarstvo (FER)

 • Pravo na Pravnom fakultetu

 • Medicina na Medicinskom fakultetu.

Polovina ‘upala’ na studijski program s prvog mjesta liste prioriteta

Od spomenutih 40-ak tisuća kandidata, ukupno je njih

19 663 uspjelo upisati studijske programe koji su im

bili prvi prioriteti.

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava

prijave na visoka učilišta (NISpVU), nakon objave

konačnih rang listi za upis na studijske programe

visokih učilišta u ljetnom roku, ostalo je 6 967

slobodnih mjesta i to:

Izdvojeni članak

Nula od sto posto iz hrvatskog: Zbog ovoga maturanti bolje rješavaju ispite stranih od materinjeg jezika

 • Na Sveučilištu u Zagrebu ostalo je 1 103 mjesta

 • Na Sveučilištu u Splitu ostalo je 548 mjesta

 • Na Sveučilištu u Zadru ostalo je 118 mjesta

 • Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli ostalo je 349

  slobodnih mjesta

 • Na Sveučilištu u Dubrovniku ostalo je 48 mjesta.

 • Na Sveučilištu u Rijeci ostalo je 264 slobodna mjesta

 • Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  ostalo je 410 slobodnih mjesta

Prijave za upis u jesenskom roku počinju 22. srpnja

Kandidati koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili

pravo upisa na željeni studijski program mogu se

prijaviti za jesenski rok na studijske programe na

kojima je ostalo slobodnih mjesta i za koje je visoko

učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok.

Prijave za upis na studijske programe u jesenskom

roku započet će 22. srpnja i trajat će do 21. rujna

2014. godine, odnosno do roka koji odredi visoko

učilište.