Pretraga

Studentski harač: Upis na medicinu košta 530, a na Hrvatske studije 250 kuna

A- A+

Danas u podne NCVVO je objavio konačne rezultate državne mature, čime je zaključan odabir fakulteta. Na temelju tih rang-lista na nekim fakultetima već sutra započinju upisi. Za vas smo provjerili što će vam sve biti potrebno od dokumenata prilikom upisa na veće fakultete u državi, te kolike su cijene upisnih paketa na tim fakultetima. Tako će najveći iznos morati izdvojiti oni koji se upisuju na Medicinu u Osijeku gdje su ukupni troškovi upisa 530 kuna, dok je najniža cijena upisnog paketa na Hrvatske studije, a iznosi 250 kuna.

Ilustracija: Srednja.hr

Važno je napomenuti kako se oni kojima svjedodžba o položenoj državnoj maturi još nije dodijeljena na većinu fakulteta mogu upisati bez iste, ali ju onda naknadno moraju dostaviti. Više o tome provjerite na web stranicama pojedinih fakulteta.

Izdvojeni članak

Studentski harač: Kako pokrpati fakultetski proračun

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno matematički fakultet

Na upis na PMF kandidati moraju sa sobom ponijeti original maturalne svjedodžbe, te dvije fotografije za indeks. Osim toga potrebno je priložiti i potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 350 kuna.

Odluku o plaćanju upisnih troškova možete vidjeti ovdje.

Fakultet političkih znanosti Zagreb

Cijena upisnog paketa FPZG-a iznosi 375 kuna. Upisni paket preuzima student koji je ostvario pravo upisa, na porti Fakulteta, uz predočenje dokaza o uplati. U cijenu upisnog paketa uračunati su: indeks, matični list, 5 potvrda, osiguranje studenta od nezgode, troškovi upisa i učlanjenje u knjižnicu. U upisnom paketu je i anketa koju treba ispuniti te 3 primjerka ugovora o studiranju.

Odluku o cijeni upisnog paketa, te koja podatke upisati na uplatnicu možete vidjeti ovdje.

Filozofski fakultet Zagreb

Uz dvije fotografije za indeks te identifikacijskog dokumenta, potrebno je prilikom upisa priložiti uplatnicu s uplaćenim troškovima upisa i paketa upisne dokumentacije, na ime pristupnika i u iznosu od 400 kuna. Upisni paket sadrži: indeks, upisni list, prijavni list, studentsku iskaznicu (SmartX), iskaznicu za knjižnicu i ugovor.

Primjer uplatnice pogledajte ovdje.

Učiteljski fakultet Zagreb

Za upis na Učiteljski fakultet u Zagrebu kandidati sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu, tri fotografije za indeks te uplatnicu u iznosu od 250 kuna za troškove upisa.
Indeks ne spada u ove troškove upisa i kupuje se odvojeno, a uplata troškova za indeks i prateće obrasce u iznosu od 150 kuna obavlja se u fotokopiraonici fakulteta i u gotovini.

Slijed aktivnosti pri upisu na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pogledajte ovdje.

Hrvatski studiji

Prilikom upisa nekog od smjerova Hrvatskih studija kandidati moraju priložiti dvije fotografije za indeks, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne, upisni broj (kojeg kandidat dobije u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) i to samo na uvid. Nikako uz sve ovo nemojte zaboraviti potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250 kuna.

Kako pravilno popuniti uplatnicu možete vidjeti ovdje.

Pravni fakultet Zagreb

Upisnici svih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu moraju platiti upisninu u iznosu od 300 kuna. U tu cijenu uključena je naknada za biblioteku, premija osiguranja za studenta i izrada X-ice. Indeks i prateća dokumentacija kupuju se odvojeno u knjižari koja se nalazi u zgradi ovog fakulteta.
Pristupnici na upis trebaju donijeti dvije jednake fotografije u boji formata za indeks.

Više informacija o upisima na Pravni fakultet u Zagrebu možete vidjeti ovdje.

Ekonomski fakultet Zagreb

Za upis na EFZG pristupnici moraju ponijeti domovnicu i rodni list (koji mogu biti original, preslika ili e-izvadak, potvrda o položenoj državnoj maturi (original i preslika), tri fotografije i komplet upisnog materijala. Uplata upisnih troškova izvršava se na račun fakulteta i to u iznosu od 500 kuna.

Kako popuniti uplatnicu možete vidjeti na dnu ove stranice.

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sa sobom je na upis potrebno ponijeti fotografiju za indeks, rodni list i domovnicu, presliku osobne, podatak o OIB-u te potvrdu o položenoj maturi i upisni broj sa stranice Postani student. Osim toga u Studentsku je službu potrebno predati i upisni paket koji se kupuje u Skriptarnici u zgradi FER-a.
Cijena upisnog troška upisa obuhvaća i cijenu upisnog paketa iznosi 500 kuna.

Raspored i detalje vezane uz upis provjerite ovdje.

Medicinski fakultet Zagreb

Prilikom upisa na zagrebačku Medicinu, sa sobom ponesite dvije fotografije, originalne svjedodžbe sva četiri razreda i maturalnu svjedodžbu, domovnicu i rodni list. Prilikom upisa platit ćete administrativnu taksu u iznosu od 20 kuna.
Račun za troškovi upisa koji iznose 451 kunu preuzet ćete na Fakultetu te ih uplatiti u pošti, FINI ili banci.

Detalje oko raspreda upisa i tijeka upisa na Medicinski fakultet u Zagrebu možete vidjeti ovdje.

Izdvojeni članak

Studentski harač: Trošak obrade prijave za dom 100 kuna

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Medicinski fakultet Osijek

Svi koji su ‘upali’ na Medicinu u Osijeku moraju sa sobom ponijeti tri fotografije za indeks, svjedodžbe, rodni list i domovnicu, kopiju osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu te potvrdu liječnika.
Postupak uplate troškova upisa nešto je kompliciraniji nego na ostalim fakultetima jer se moraju popunjavati čak tri različite uplatnice. Prva je za troškove upisa i upisnih materijala u iznosu od 450 kuna (u cijeni je i indeks). Drugom uplatnicom se uplaćuju troškovi projekata Studentskog zbora u iznosu od 30 kuna. Posljednja uplatnica na iznos od 50 kuna je za troškove izrade iksice.

Ukupno će vas, dakle, upis na neki od smjerova Medicinskog fakulteta u Osijeku koštati 530 kuna. Detalje oko upisa možete pročitati ovdje.

Filozofski fakultet Osijek

Za upis kandidati moraju obavezno priložiti original svjedodžbu o završnom ispitu, kopiju osobne iskaznice i dvije fotografije za indeks. Upisni paket za ovaj fakultet košta 530 kuna, dakle na upis je potrebno doći s uplatnicom kao potvrdom o plaćanju troškova upisa, a prilikom upisa bit će vam izdan račun.

Važne informacije vezane uz upise na studije Filozofskoga fakulteta Osijek, kao i ogledni primjerak ispunjene uplatnice kojom se dokazuje podmirenje troškova upisa možete vidjeti ovdje.

Pravni fakultet Osijek

Sa sobom je na upis potrebno ponijeti svjedodžbu o položenoj državnoj maturi, svjedodžbe onih razreda srednje škole iz kojih je vidljivo da je pristupnik učio Latinski jezik domovnicu i rodni list (preslik ili e-građanin), preslik osobne, dvije fotografije za indeks te upisni materijal kojeg pristupnici preuzimaju na fakultetu. Također morate uplatiti troškove upisa i upisnih materijala na žiroračun fakulteta u iznosu od 480 kuna.

Kako popuniti uplatnicu te rasporede upisa možete pogledati ovdje.

Ekonomski fakultet Osijek

Potrebno je sa sobom na upis donijeti potvrdu o položenoj državnoj maturi, domovnicu i rodni list, presliku važeće osobne iskaznice, jednu fotografiju za indeks.
Svi originalni dokumenti će se vratiti pri upisu, a kandidati koji ne donesu kopiju domovnice i rodnog lista smatrat će se da originale ostavljaju u arhivi Fakulteta.
Uza sve to, morate sa sobom imati dokaz da ste uplatili troškove upisa u iznosu od 480 kuna.

Detaljnije o upisima na EFOS pročitajte ovdje.

Izdvojeni članak

Studentski harač: Kako fakulteti zarađuju na studentskim molbama

Sveučilište u Rijeci

Svi fakulteti Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci još je u ožujku donio Odluku o troškovima upisa u prvu godinu i ona vrijedi za sve sastavnice ovog Sveučilišta. Trošak upisa u prvu godinu iznosi 330 kuna. U cijenu je uključen trošak izrade Smart X kartice (50 kuna), Riznica za kreditiranje studenata (70 kuna), program ‘Solidarnost’ fonda ‘Aleksandar Abramov’ (10 kuna) te programi Studentskog zbora (60 kuna). Od ovog se iznosa 20 kuna odvaja za projektne aktivnosti u kulturi i sportu te također 20 kuna za studentske programe u kulturi. Od ukupnih upisnih troškova 48,50 kuna jednaki se dijelovi namjenjuju za troškove studentskog sporta, troškove Sveučilišnog savjetovališnog centra i za troškove pristupa Sveučilišnoj knjižnici.

Odluku o troškovima upisa studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci možete vidjeti ovdje.

Sveučilište u Splitu

Pravni fakultet Split

Sa sobom je na upis na Pravo u Splitu potrebno donijeti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju, dvije fotografije za indeks i presliku osobne iskaznice te domovnicu. Troškovi upisnog paketa iznose 400 kuna i uplaćuju se na žiroračun fakulteta te se sa sobom donosi jedan odrezak uplatnice kao dokaz o uplati. U te troškove spada indeks, upisni list i ostali troškovi upisa.

Raspored upisa pogledajte na poveznici.

Filozofski Fakultet u Splitu

Za upis na Filozofski u Splitu potrebno je znati upisni broj koji ste dobili na stranici Postani student. kandidati sa sobom moraju ponijeti rodni list, dvije fotografije za indeks svjedodžbu o položenoj maturi, te preslik osobne, Troškovi upisa na ovaj fakultet iznose 400 kuna, a u njih spadaju indeks i obrasci za upis.

Uputu o načinu popunjavanja uplatnice pogledajte na ovom linku.

Medicinski fakultet u Splitu

Prilikom upisa na Medicinu u Splitu sa sobom morate ponijeti svjedodžbe od sva četiri razreda i svjedodžbu o položenoj maturi, rodni list i domovnicu, uvjerenje liječnika, izjavu studenta da se osjeća psihički i fizički spreman za odgovarajući studij (tekst izjave se nalazi na stranici Fakulteta), dvije fotografije za indeks i presliku osobne iskaznice.
Osim svega navedenog, potrebno je dostaviti dokaz o uplati upisnih troškova u iznosu od 400 kuna. U te troškove spadaju: prijava za upis, matični list, upisni list, prijavni list DZS, indeks i ugovor o uvjetima plaćanja i visini školarine tijekom studija.

Detalje oko upisa na ovaj Fakultet provjerite na linku.

Ekonomski fakultet u Splitu

Sa sobom na upise na splitsku Ekonomiju ponesite domovnicu i rodni list, presliku osobne iskaznice, tri fotografije za indeks i stoji u napomeni – kemijsku olovku. Također, dužni ste znati podatak o svom OIB-u i JMBG-u.
Također, morate imati dokaz, odnosno odrezak uplatnice kojom potvrđujete da ste uplatili troškove upisa na studij u iznosu od 400 kuna.

Raspored upisa i detalje vezane uz upis na EFST provjerite ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap