Pretraga

Svjedodžbe o maturi preuzimaju se u školama ili u NCVVO-u

A- A+

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred srednje škole, svoje svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimat će u svojim školama prema rasporedu koji je škola odredila.

Oni koji nisu maturirali ove godine po potvrde moraju u NCVVO

Svi ostali koji su polagali maturu moći će svaki radni dan od 17. do 21. srpnja u vremenu od 9.00 do 20.00 sati u prostorima NCVVO-a preuzeti svoje svjedodžbe, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nalazi se u Zagrebu na adresi Petračićeva 4.Ukoliko i ne stignete sljedeći tjedan, moći ćete svoje dokumente preuzeti tijekom cijelog kolovoza u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

Zamolbom do potvrde ako živite izvan Zagreba

Oni koji žive izvan Zagreba i nisu u mogućnosti preuzeti dokument, mogu poslati zamolbu za dostavu potvrde i/ili svjedodžbe putem pošte (plaćanje pouzećem) i to na mail adresu: [email protected]. Zamolba mora sadržavati osobne podatke te naravno adresu na koju se dokumenti trebaju poslati. Ukoliko te dvije informacije ne pružite putem maila, zamolbe se neće razmatrati.

Obrazac zamolbe možete pronaći na ovom linku.